8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Chorzowianin 2019-05-03
Czas świętowania a może czas refleksji nad przydatnością zawodu bibliotekarza?
8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

"Ludzie przestają myśleć,

gdy przestają czytać".

Denis Diderot


Warto zadać sobie pytanie, czy bibliotekarz to zawód wyuczony czy wykonywana profesja? Czy ukończone studia bibliotekoznawcze samoistnie kwalifikują do miana "bibliotekarz"?. A może bibliotekarz poza specjalistyczną wiedzą powinien posiadać predyspozycje: zamiłowanie do porządku, systematykę, empatię i ciekawość. Czy każdy może zostać bibliotekarzem 

Warto podkreślić, że zawód bibliotekarza należy do  najstarszych zawodów. Już w starożytnym Egipcie, na Bliskim Wschodzie, w Grecji, Rzymie, wszędzie tam gdzie pojawiły się pierwsze księgozbiory, pojawiał się również opiekun, strażnik powierzonego mienia. Byli to na ogół wybitni uczeni, osoby duchowne, pisarze, poeci, miłośnicy ksiąg – ludzie wykształceni, którzy porządkowali i upowszechniali myśl ludzką.

Profesja bibliotekarza w obecnym znaczeniu zaczęła się kształtować w drugiej połowie XIX w. To właśnie w XIX wieku określono wymagania kwalifikacyjne dotyczące zawodu bibliotekarza. Na ziemiach polskich rozpoczęto organizowanie szkolnictwa bibliotekarskiego, napisano pierwsze fachowe podręczniki. Powołano pierwszą katedrę bibliotekoznawstwa. Miejsce opiekuna i kustosza zbiorów zajął fachowo przygotowany, wykształcony bibliotekarz, którego zadaniem stało się gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz ochrona zbiorów i upowszechnianie czytelnictwa.

Wśród zasłużonych dla rozwoju bibliotekarstwa w Polsce są m. in.: Joachim Lelewel – historyk, bibliograf oraz Karol Józef Estreicher – zwany ojcem bibliografii polskiej, wieloletni dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej.

Niebagatelny charakter zawodu bibliotekarza na ziemiach polskich XIX i XX wieku kształtowały warunki polityczne i wynikająca z nich potrzeba walki o zachowanie literatury, kultury i języka polskiego. To czas szczególnej ochrony zbiorów oraz potrzeba tworzenia uporządkowanego wg określonych kryteriów spisu dokumentów - książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych. Daje to początki tworzenia Bibliografii Polskiej Estreicherów.

Fundamenty prawne dla bibliotek w okresie powojennym stworzył dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi .

Wraz z ukazaniem się pierwszej Ustawy o bibliotekach z dnia 9.04 1968 r. bibliotekarze uznani zostali za odrębną grupę zawodową. Na przestrzeni lat rola i zadania bibliotekarzy zmieniały się wielokrotnie.

Szybko zachodzące zmiany w życiu kraju wymusiły przyjęcie nowej ustawy o bibliotekach, która stwarzała ramy prawne dla bibliotek w nowej rzeczywistości ustrojowej i społeczno-politycznej. I tak ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach określa ogólne ramy organizacyjne bibliotekarstwa polskiego, dostosowując je do obowiązujących norm europejskich. Istnieją dwie grupy bibliotekarzy - Bibliotekarze dyplomowani i Pracownicy służby bibliotecznej.

Współczesna biblioteka publiczna pełni rolę kulturotwórczą i edukacyjną. Nie ulega wątpliwości, że gwałtowny rozwój nowych technologii, popyt na szeroko pojętą informację przyczyniają się do zmian w funkcjonowaniu bibliotek, zmienia się też charakter pracy i oczekiwań wobec bibliotekarzy. Czynniki te mobilizują bibliotekarzy do podejmowania nowych wyzwań i świadczenia usług jak najwyższej jakości.

Tak jak Biblioteka stanowi medium komunikacji społecznej, tak bibliotekarz staje się mediatorem, czyli specjalistą od pośredniczenia w komunikacji społecznej. Z myślą o użytkownikach bibliotekarze tworzą warsztaty informacyjno – wyszukiwawcze, obsługują systemy biblioteczne, chronią i upowszechniają zbiory. To właśnie dzięki posiadanej wiedzy i zaangażowaniu bibliotekarzy szybko można odnaleźć się w ogromnej i zróżnicowanej ilości publikacji.

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie mają charakter uniwersalny i zawierają: książki i czasopisma (literaturę piękną klasyczną i współczesną dla dzieci oraz dorosłych, literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin nauki, wydawnictwa informacyjne i naukowe, encyklopedyczne i słowniki oraz Bibliografię Chorzowa), audiobooki (dzieła literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, czytane przez znanych, lubianych aktorów i lektorów, dostępne w Filii nr 19 przy ul. Kilińskiego 2).

Do dyspozycji czytelników jest elektroniczny katalog prowadzony w systemie bibliotecznym SowaSQL, dostępny dla każdego czytelnika online. Umożliwia on przeglądanie zbiorów oraz zamawianie i rezerwację wydawnictw.


Aktualnie Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie oferuje swoje usługi w następujących punktach na mapie Chorzowa:


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Centralna Wypożyczalnia tel. 32/241 28 26
Czytelnia naukowa, czasopism i internet
ul. Jana Sobieskiego 8 tel. 32 346 0687

FILIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 2

ul. Józefa Ryszki 11 tel.: 32 241 99 33

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Filia nr 3

ul. Jana Kasprowicza 2 tel.: 32 241 24 97

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 4

pl. Ludwika Waryńskiego 4 tel.: 32 247 34 00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 5

pl. Adama Mickiewicza 4 tel.: 32 241 56 64

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 6

ul. Wita Hankego 6 tel.: 32 241 06 36

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 9

ul. Bolesława Prusa 7 tel.: 32 246 39 67

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 14

ul. Opolska 4 tel.: 32 249 93 15

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 18

ul. Gwarecka 2 tel.: 32 241 86 53

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 19

ul. Kilińskiego 2 tel.: 32 348 18 68

Aktualne informacje dotyczące literatury, nowości czytelniczych oraz wydarzeń odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie dostępne są na: stronie internetowej: www.biblioteka.chorzow.pl, w mediach społecznościowych: Facebook/BibliotekaChorzow, www.instagram.com/bibliotekachorzow/, blogach: L-przestrzeń i Oko(ło) Biblioteki.

Janina Koptoń. Instruktor MBP w Chorzowie

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.