ChŚPWiK zakończyło duży projekt

Chorzowianin 2018-12-21 | Komentarzy: 0
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło realizację projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”. Rozstrzygnięto także towarzyszący projektowi konkurs plastyczny pn. „Woda – rozwój i ekologia”.
ChŚPWiK zakończyło duży projekt

Wyniki konkursu ogłoszono w czwartek, 20 grudnia, w Chorzowskim Centrum Kultury. Nagrody otrzymali: Ignacy Maicher z Przedszkola nr 8 w Świętochłowicach, Ignacy Wręczycki z Przedszkola nr 8 w Świętochłowicach, Artur Borkowski z Przedszkola nr 24 w Chorzowie. Wyróżnienie przyznano Marcie Pawełczyk z Przedszkola nr 19 w Chorzowie.

Projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” zrealizowano dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dofinansowaniu unijnemu. Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Chorzowa i Świętochłowic. Zrealizowane zadania usprawniły funkcjonowanie systemu, w każdym z aspektów związanych z gospodarką wodną, ściekową i osadową. Realizacja Projektu pozwoliła tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

Przedsięwzięcie pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów – Świętochłowice” obejmowało 6 kontraktów unijnych, a prace prowadzone były w różnych dzielnicach Chorzowa: od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi - Kościuszki, gdzie powstała sieć kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP, w rejonie ul. Plac Piastowski i Siemianowickiej, gdzie zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowywano też sieć wodociągową na ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie oraz sieć kanalizacyjną na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach. Jeden z kontraktów unijnych obejmował też zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”

Działania objęte Projektem umożliwiły likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodno-ściekowego, funkcjonującego na ww. terenie. Poprawił się też stan ogólny techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miastach oraz zwiększył się stopień skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice do 99,06% (wzrost w wyniku realizacji Projektu o 0,36%).

W wyniku realizacji Projektu do systemu kanalizacyjnego podłączonych zostanie 528 nowych odbiorców indywidualnych . Ta sama liczba osób będzie podłączona do nowej sieci wodociągowej. Ścieki od nowo podłączonych klientów systemu będą kierowane do istniejącej Oczyszczalni „Klimzowiec”, która jest przygotowana na ich przyjęcie i oczyszczenie do wymaganych parametrów obowiązujących w przepisach polskich i unijnych. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej to 1,99 km, a sieci wodociągowej: 2,34 km.

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które jest spółką właścicielską dwóch miast Świętochłowic i Chorzowa świetnie radzi sobie na obszarze i przestrzeni związanej z absorpcją środków unijnych, z wykorzystywaniem wszelkich możliwych mechanizmów finansowych zewnętrznych, ale także środków własnych do tego, aby poprawiać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie obydwu miast. Całkowita wartość Projektu wynosi ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wynosi ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych.

(red)

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.