34. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2017-04-11 | Komentarzy: 0
Sesja nadzwyczajna. Łączenie szpitali i metropolia, to podjęte punkty dzisiejszych obrad.
34. sesja Rady Miasta. Relacja

08:03
Rozpoczęła się 34. sesja Rady Miasta.

08:11
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono punkty w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Chorzów, dotyczących wejścia Miasta Chorzów do tworzonego związku metropolitalnego.

Nie wprowadzono wolnych wniosków, zapytań, informacji.

Jacek Nowak (PiS) mówi, że zdaniem wiceprzewodniczącego RM Waldemara Kołodzieja, dzisiejsza sesja musiała się odbyć i miała być poświęca jednemu tematowi. Radny mówi, że nie ma przyczyny formalnej, aby podejmować dziś te uchwały. - Zwołano nas w trybie wyjątkowym. (…). Ani nie musimy dzisiaj podejmować spraw związanych z metropolią. Nie musi być wolnych wniosków. Dlaczego akurat dzisiaj musimy podjąć uchwałę wchłaniana szpitala, skoro inne gminy podrzemujące podobne sprawy nie muszą tego tak szybko robić.

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta, mówi, że Katowice o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących metropolii podjęły wczoraj. Sekretarz tłumaczy, że chodzi o czas i spokojne podejście do tematu. - Dziś głosowanie nad uchwałą, która rozpoczyna konsultacje w naszym mieście jest zasadne.

Piotr Wróblewski (PiS) mówi, że nie trzeba wprowadzać wolnych wniosków.

08:12
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta miasta, przedstawia projekt uchwały.

- Wymóg formalny konsultacji został przeprowadzony. Zastępca prezydenta mówi, że przeprowadzono analizę i podkreśla, że ZSM w razie nie połączenia, nie zyskałby ryczałtu na niektóre oddziały. - W ramach ryczałtu ZSM nie uzyskałby dofinansowania w kwocie około 12 mln zł.

W uchwale wskazano, że podmiotem przejmującym jest SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, a podmiotem przejmowanym – SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii.

Barbara Tabin (PdChiPO) mówi, że jest to trudny moment. - Ten szpital (ChCPiO) budowały pokolenia. My będziemy tym pokoleniem, które jednym połączeniem ręki go zniszczy. Szpitale pediatryczne, są szpitalami o specjalnym profilu. Ja, jako chorzowianka, czuję się wyróżniona, że nasz szpital jest jednym z 14 szpitali pediatrycznych w kraju. (…). To nie jest tak, że jeśli skonsolidujemy placówki, to budżet nowej placówki będzie sumą kontraktu obydwóch szpitali. (…). Rozumiem troskę pana prezydenta o ZSM, bo jako ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie ochrony zdrowia wszystkim mieszkańcom gminy. (…). Radna mówi, że w przypadku połączenia ChCPiO straci na tym finansowo. - W ZSM dokonywano wiecznych przemian. (…). Została sprzedana kardiologia, dobrze, urologia, też dobrze. Została sprzedana ginekologia, co już jest sprawą dyskusyjną, bo jakby została, to dziś nie byłoby problemów. (…). Nie znamy, jakie straty będą z drugiej strony Nikt nam nie przedstawił faktów finansowych. (...). Uważam, że dziś  nie musimy podejmować decyzji dotyczącej połączenia. Mamy jeszce czas. Zgłaszam wniosek formalny o wykreślenie tego punktu z obrad.

Piotr Wróblewski mówi, że jest przeciwko porządkowi obrad. - Często widzę na sali myślenie radykalne. Albo, albo. Takiego myślenia nie należy promować. (…).

08:27
Wniosek radnej Barbary Tabin odrzucono.

Jacek Nowak mówi, że wielokrotnie wypowiadał słowa „obym był złym prorokiem”. - Tak było m.in. w sprawie sprzedaży urologii. (…). Sprzedawanie tych rodzynek z ciasta powoduje, że szpital się osłabia. (…). Niestety dzisiaj mamy taką sytuację. (…). Mamy podjąć uchwałę o połączeniu, nie usłyszałem przekonujących argumentów, że to jest bezbolesne dla ChCPiO. Pewne dziwne działania od samego początku towarzyszą tej sytuacji. Dążenie, wydaje się, że ze strony pana prezydenta także, do zaognienia sytuacji. Chociażby zmiany na stanowisku dyrektora. (…). Nie rozumiem tego, dlaczego zamiast tłumaczyć merytorycznie, próbować dojść do porozumienia, ten konflikt w dziwny sposób był eskalowany. Mam podjąć ważna decyzje dla nas a przede wszystkim dla miasta (…). Za jakiś czas tą decyzję oceni historia miasta. Wydaje mi się, że to nie będzie pozytywna ocena. (…). Jak nowa dyrekcja, komisja integracyjna, podchodzi do pewnych działań ChCPiO związanymi z planami rozwoju?(...). Czy ktoś analizował, czy po połączeniu plany będą realizowane? Czy jest w ogóle taka możliwość? Czy może znowu był analizowany tylko interes Zespołu Szpitali Miejskich? Czy analizowano sytuację zatrudniana rezydentów po utracie akredytacji i jak to może wpłynąć na sytuację finansową?

Marek Kopel (WdCh) mówi o prywatyzacjach przeprowadzanych w ZSM. - To były działania bardzo dobre dla pacjentów. Z dnia na dzień zmienił się poziom usług medycznych. Z punktu ekonomicznego były to dobre ruchy. To co się stało, to zmiana reguł gry w trakcie meczu. Gdyby PiS nie zmieniał prawa to państwo nie straciliby nerwów. Szpital dziecięcy dalej by funkcjonował. (…). Ustawa spowodowała, że skutkiem, tylko zmiany prawa, ZSM z dnia na dzień straciłby ryczałt kilkunastu milionów. (…). Mordujemy się tylko po to, by zniwelować skutki zmiany prawa. (…).

Jacek Nowak mówi, że nie chciał poruszać tematów politycznych. - O sieci szpitali pierwszy raz mowa była za świętej pamięci profesora Religii.

Jacek Nowak mówi, że nie chciał poruszać tematów politycznych. - O sieci szpitali pierwszy raz mowa była za świętej pamięci profesora Religii. (…). To nie jest tak, że mamy problem dlatego, że zmieniono ustawę, tylko dlatego, że to co było dobrze wycenione zostało sprywatyzowane. Gdyby dołożyć swego czasu do urologii, to byłaby ona na dobrym poziomie. (…). Dlaczego gmina nie mogła tych pieniędzy zainwestować? (…). Szpital mógłby na tym zarabiać, a tak zarabiają biznesmeni. Proszę nie mówić, że miasto nie było na to stać, bo jak była potrzeba to 18 mln zł dla Ruchu się znalazło. (…). Mam wrażenie, że znowu, ktoś, gdzieś ma jakąś wizję, może kolejnej prywatyzacji tego czy innego oddziału. (…). Nie budzi to mojego zaufania. (…). Rada po raz kolejny stawiana jest pod szantażem.(...).

Bernadeta Biskup (PiS) mówi, że decyzja za połączeniem może być dziś podejmowana zbyt pochopnie. - Prosiłabym o przedstawienie wszystkich opinii społecznych, o które wnioskował pan prezydent. (…). Jaka strata będzie, jakie są wyliczenia po połączeniu. ChCPiO w dużej mierze ma inwestycje unijne. Co z tymi inwestycjami? Czy ktoś to wyliczył? (…). Radna pyta też o umowy pracowników pozostających dziś na kontraktach. - Czy prezydent jest w stanie zapewnić tym ludziom pracę? Radna podkreśla, że jest to ważna debata. (…). Prosi, aby zaproszeni goście mogli się dziś wypowiedzieć.

Mariola Roleder (WdCh) mówi, że na komisji integracyjnej zajmowano się wszystkimi problemami. Zaznacza, że rozpatrywano sprawę akredytacji ChCPiO. - Uzyskaliśmy informację, że nie ma żadnego problemu przedłużenia akredytacji. Nie ma problemu, by rozszerzyć akredytację w momencie, gdy jednostki zostaną połączone. Od centrum akredytacyjnego dostaliśmy informację, że może to tak przebiegać. (…). Radna mówi też o planowanych inwestycjach. - Nie ma żadnego problemu w kontynuacji tych programów. (…).Dotyczy to też dofinansowania z UE. Radna mówi, że wszyscy pracownicy zostaną przejęci. - Problem jest taki, to wynika z ustawy, trudno w formie ryczałtowej będzie uzyskać finansowanie na nowe formy działalności. (…). Radna nie ukrywa, że scalanie szpitali pod względem księgowym i informatycznym nie jest łatwe. Mnie, jako przewodniczącej komisji integracyjnej, nikt bezpośrednie nie zapytał o to, czym się zajmujemy. W związku z tym nikt nie uzyskał informacji.

Barbara Tabin pyta, czy informacje dotyczące kontynuacji dofinansowania z UE są wystawione na piśmie. Radna mówi też, że hematologia z ZSM mogłaby dostać pieniądze z NFZ.

Mariola Roleder mówi, że wszystkie informacje są w protokołach komisji i są one dostepne.

Grzegorz Krzak (PiS) pyta, o akredytacje ChCPiO. - Czy jest pewność zachowania akredytacji po wchłonięciu przez ZSM.

Mariola Roleder mówi, że akredytacja ChCPiO kończy się we wrześniu i szpital będzie musiał starać się o wniosek o akredytację.

Piotr Wróblewski mówi, że ZSM mógłby starać się o dofinansowanie z NFZ bo ma specjalistyczne usługi w skali województwa. Radny mówi, że protokół komisji integracyjnej jest teoretycznie spójny. - Szpital przy Truchana wypracował roczny zysk prawie 8,5 mln zł. Jak powiedział zastępca prezydenta Raczyński, tylko pogratulować. (…). Dowiedziałem się, że 300 osób na kontraktach będzie musiało starać się o pracę. (…). To co zostało określone jako wchłonięcie jest tak naprawdę wykreśleniem dziedzictwa, dorobku szpitala dziecięcego. (…). Pragnę, żeby ten szpital istniał dalej.

Bernadeta Biskup mówi, że oddaje swój głos Chorzowskiemu Centrum Pediatrii i Onkologii. - Mam do tego prawo i będę z niego korzystać.

- Zamykam dyskusję – mówi Waldemar Kołodziej.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - To po co, tu dzisiaj jesteśmy to wyjaśnił państwu radny Marek Kopel. (…). Mi tylko wypada przeprosić państwa za fatygę, za zamieszanie związane z całą ustawą. (…). Dziś podejmujemy kolejną decyzję w takich warunkach, w jakich się znajdujemy. (…). Od stycznia spotykaliśmy się w Urzędzie Miasta. (…). Nie wiem kto jeździł do sejmu, NFZ. Kto eskalował konflikt?(...). Nie może być tak, że dyrektor powołany przez prezydent miasta nie realizuje poleceń i uprawia swoją politykę. (…). Nie wierzę, żeby pan prezes Kaczyński tolerował takie zachowania. (…). Są dane. Dziś mamy symulację NFZ dotyczące połączenia i jego braku. (…). Nikt się nie pofatygował do prezydenta miasta lub do komisji. Żaden radny nie prosił o informacje dodatkowe między sesjami. (…). Który prezydent będąc organem prowadzącym dwóch ważnych szpitali dla miasta, chciałby zniszczyć coś, co się rozwija. To co robimy, to robimy po to by to ratować, a nie zniszczyć. Mamy wybór taki, albo zagwarantujemy 12 mln zł w budżecie miasta, co roku, dla ZSM, albo musimy łączyć. Wiemy, że potrzeby inwestycyjne ZSM są ogromne. (…). Musimy wyłożyć środki na rewitalizację obiektów zabytkowych. (…). Pamiętam, jak próbowaliśmy, żeby przekazać ChCPiO Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, wtedy protestowaliście przeciw takiej decyzji. Teraz chcecie żeby oddać was uniwersytetowi. (…). Raz chcecie odchodzić, raz pozostać. (…). Żadne prezydent nie oddał by majątku ŚUM. To, co dziś robimy, to tylko i wyłącznie wymóg ustawy. (…). Nie jest założeniem, żeby przeprowadzić restrukturyzację. Żadnych innych powodów, domniemanych, nie domniemanych, nie ma.(...). Proszę was, dzisiaj tą decyzją, zagwarantować opiekę i jakość usług medycznych, jaka jest do tej pory.

09:20
Podjęto uchwałę w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Głosowało 22 radnych. Za było 13, przeciw 8, wstrzymał się 1 radny.

09:22
Podjęto uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

W związku z przyjętą koncepcją połączenia szpitali, która polega na przyjęciu rozwiązania polegającego na połączeniu dwóch szpitali poprzez przejęcie SPZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego (podmiot przejmowany) przez SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich (podmiot przejmujący) należy nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w nowym brzmieniu, który będzie uwzględniał strukturę organizacyjna połączonych podmiotów. Przedstawiony statut dostosowany jest do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz resortowych przepisów wykonawczych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą statut nadaje podmiot tworzący to jest Miasto Chorzów co stanowi przedmiot niniejszego projektu uchwały.

09:32
Podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Chorzów, dotyczących wejścia Miasta Chorzów do tworzonego związku metropolitalnego.

Piotr Wróblewski prosi o uzupełnienie ankiety o dodatkowe objaśnienie i rozszerzenia wyboru odpowiedzi.

Andrzej Kotala mówi, jak ważna jest ustawa metropolitalna. Dodaje też, że ankieta nie wymaga uzupełnień.

09:33
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.