35. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2017-04-27 | Komentarzy: 0
Zakup akcji Ruchu, przeprowadzka Budowlanki, dofinansowanie prac konserwatorskich. To jedne z ważniejszych, podjętych projektów uchwał.
35. sesja Rady Miasta. Relacja

09:07
Rozpoczęła się 35. sesja Rady Miasta.

Na sali obecni są Janusz Paterman, prezes Ruchu i Krzysztof Warzycha, trener „Niebieskich”.

09:14
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono punkty w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wieży ( do zegara ) kościoła pw. św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie; wyrażenia opinii w kwestii wejścia Miasta Chorzów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim; odwołania przedstawiciela Miasta Chorzów w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach; wyznaczenia przedstawiciela Miasta Chorzów w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach; zmiany w składach osobowych komisji Rady Miasta Chorzów; zmianie uchwały Nr II/6/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.

Z punktu obrad zdjęto projekty uchwał w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji rzeźby "Karolinka", zlokalizowanej przy Alei Karolinka na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen.Jerzego Ziętka w Chorzowie zdjęto Stalową i Karolinkę; przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji południowej i zachodniej wraz z remontem schodów przy tylnym wejściu do budynku administracyjnego Zakładów Chemicznych Hajduki, zlokalizowanego przy ul. Stalowej 17 w Chorzowie wraz z renowacją balustrad.

09:15
Przyjęto protokół 33. i 34. sesji Rady Miasta.

09:16
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:23
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Marian Salwiczek (WdCH) apeluje o stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach. Radny mówi też o likwidowanym punkcie pocztowym przy ul. Brzozowej. Prosi, aby punkt tam pozostał.

Marcin Weindich (PdChiPO) mówi o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którą w ubiegłym roku powiększono o nowe grunty. - Na jakim etapie są prace związane z włączeniem chorzowskim terenów? Radny zaznacza, że zostało na to mało czasu. M. Weindich mówi również o miejscach parkingowych przy ul. Pokoju. Zaznacza, że są tam problemy z przejazdem. - Co dzieje się w tej sprawie?

Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO) prosi o stworzenie strefy kiss nad ride przy SP nr 17.

Barbara Tabin (PdChiPO) prosi prezydenta, aby przyjął grupę lekarzy i pielęgniarek ChCPiO na rozmowę. Radna mówi też o nocnej i świątecznej pomocy medycznej. - Ta działalność się nie bilansuje.(...). Dla dzieci będzie ona przy ul. Truchana, dla dorosłych przy Strzelców. Radna mówi, że szpitale mają stare samochody. Pyta czy prezydent wspomoże placówki w zakupie aut.

Halina Hiltawska (WdCh) prosi o informacje związane z modernizacją m.in. chodników, instalacji przy Starym Osiedlu.

Jan Skórka (PdChiPO) mówi o gruzowisku przy ul. Średniej. Prosi o ogrodzenie terenu. Radny upomina się także o zamontowanie toi-toi na terenie Parku Róż.

Marek Dudek (WdCh) mówi o ul. Kopernika. Pyta czy i kiedy zostaną uporządkowane miejsca zniszczone przez trąbę powietrzną.

Jacek Nowak (PiS) pyta o los budynku i terenu w Batorym, na którym znajdował się m.in. zakład zegarmistrzowski i lodziarnia. - Jakie są plany gminy z tym związane. Dlaczego najpierw opróżniono budynek, a teraz stoi pusty. Radny mówi, że od dłuższego czasu nie posuwają się roboty na placu Piastowskim. - Co się stało? J. Nowak pyta także, dlaczego pod Urzędem Miasta nie ma koperty dla osób niepełnosprawnej. - Moim zdaniem ona tam jest, tylko jest niewidoczna i trzeba ją odnowić.

Krzysztof Szulc (RAŚ) mówi, że jeden z przedsiębiorców z Batorego mówi wpłacić kaucję w wysokości 4 tys. zł. - Z czym to jest związane?

Małgorzata Błaszczyńska (PdChiPO) pyta o miejsca parkingowe przy ZSM.

09:38
Maria Lortz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, składa informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w 2016 roku.

- W 2016 odnotowano w Chorzowie 33 przypadki gruźlicy, to mniej niż w latach poprzednich – mówi inspektor.

- Zaszczepienie dzieci i młodzieży przeciw odrze, śwince i różyczce w 10 i 14 roku życia wynosiło około 70 procent. Rozwijają się niestety ruchu antyszczepionkowe – mówi Maria Lortz. - Ruchy szerzą informacje nie poparte badaniami.

- Zwiększa się ilość skarg na obecność gryzoni i gołębi. W tym roku wpłynęły już 64 skargi.

- Analizą obciążenia plecakami szkolnymi poddano uczniów szkół podstawowych i gimnazjów badaniem objęto 154 uczniów szkoły podstawowej oraz 107 gimnazjalistów. (…). Średnio co czwarty uczeń posiadał plecak o bardzo dużej wadze (przekraczającej 15% masy ciała dziecka– norma wysoka). Wśród gimnazjalistów plecak o tak dużej wadze posiadało 1% uczniów. (…). Nasze dzieci są zbyt obciążone wagą plecaka – mówi inspektor.

- Stan sanitarny miasta w 2016 roku był zadowalający – mówi inspektor.

10:17
Przyjęto informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w 2016 roku.

10:18
Trwa dyskusja o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

Wśród zmian przeznaczano m.in. 2 mln zł na zakup akcji Ruchu Chorzów.

Grzegorz Krzak (PiS) mówi, że środki na zakup akcji będą pewnie częścią większej całości. Radny proponuje o wydzielenie tej kwoty i osobne głosowanie tylko nad zakupem akcji. Składa wniosek formalny.

Radni zgodzili się na wyodrębnienie sprawy związanej z zakupem akcji Ruchu.

10:29
Ogłoszono 5 minut przerwy.

11:09

Koniec przerwy, która przedłużyła się z powodów technicznych.

Jacek Nowak pyta co z zagospodarowaniem przestrzeni na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że uczelnia nie pozyskała na ten cel środków z UE. 

Jacek Nowak doprecyzowuje swoje pytanie, mówi, że był to pomysł wspólnego finansowania uczelni i miasta, bez środków UE, placu integracji, zabaw. 

Marcin Michalik, zastępca prezydenta, mówi, że plac, był również elementem projektu UE. - Wspieraliśmy to jako miasto, niestety projekt nie otrzymał dofinansowania z UE. 

11:19
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

11:19
Trwa dyskusja nad uchwałą o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

Chodzi o zakup akcji Ruchu Chorzów.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, przypomina, że w ubiegłym roku był w gronie osób, które głosowały za udzieleniem pożyczki Ruchowi. Radny przypomina, że klub wystąpił o prolongatę spłaty zadłużenia do lipca br. - Dzisiaj niezmiernie trudno będzie mi podjąć decyzję. Przeanalizowałem wkład miasta w życie klubu od 2010 roku. Zaangażowania miasta było na poziomie 56 mln zł. Skąd taka kwota? Radny wylicza dotacje z miasta. - W 2010 wsparliśmy klub kwotą ponad 3,5 mln zł. Radny mówi, że w kolejnych latach kwoty te opiewały od niemal 2 mln zł do ponad 4 mln zł. (…). Te najwyższe pozycje to modernizacja stadionu, monitoringu, zakup akcji, bieżące utrzymanie stadionu. (…). Daje nam to kwotę ponad 29 mln zł. Radny mówi też o pożyczkach. - Udzieliliśmy ich na kwotę 26 mln zł, wliczając 18 mln zł udzielone w ubiegłym roku.(...). Pewne kwoty zostały zamienione na akcje, pewne zwrócone. (…). Teraz spotykam się z nowym prezesem Ruchu Chorzów i wszyscy słyszymy, że Ruch potrzebuje nowego wsparcia. Mówi się, że 2 mln zł są kroplą w morzu potrzeb, mówi, się też, że zaangażowanie miasta powinno być na poziomie 10 mln zł. Wspierałem, jak większość państwa, działania Ruchu Chorzów. Natomiast kiedyś w mojej ocenie trzeba powiedzieć dość. Mimo całej sympatii do nowego prezesa w tyle łowy mam wszystko, co wydarzyło się do tej pory. W rozmowie z prezesem mówiłem, że ja jako Waldemar Kołodziej chętnie wsparłbym Ruch (…) i wspierał dalsze działania miast na rzecz Ruchu, pod jednym warunkiem, że pozostali akcjonariusze dadzą proporcjonalnie takie same pieniądze, jakie daje miasto. Jeżeli tego nie będę widział, to nie mogę dłużej wspierać takiej działalności. Jestem przeciwnikiem kolejnego kupowania akcji. Pzykładem jest Górnik Zabrze, gdzie stuprocentowym akcjonariuszem jest miasto. (…). Jeżeli my dzisiaj zdecydujemy się na zakup akcji, to być może grozi nam podobna sytuacja. Miasto nie może być jedynym dawcą. W mieście mamy inne inwestycje. (…). Nie mogę zagłosować na tak z powodu informacji dziwnych działań poprzedników. (…). Jeżeli słyszę, że osoby związane z klubem biorą pieniądze za jakieś tłumaczenia, nalicza się należności za niezapłacone pieniądze za transfer zawodnika Stępińskiego. (…). Widzimy tylko czubek góry lodowej, nie chciałbym, żeby miasto zderzyło się z tą górą i tak jak Titanic zostało zatopione. Jeżeli będę widział zaangażowanie większościowych udziałowców, mój głos będzie na tak.

Jan Skórka mówi, że w mediach pojawiły się informacje, że Chorzów bez Ruchu stanie się martwym punktem. Radny zaznacza, że potencjałem miasta są jego mieszkańcy. Podkreśla, że pieniądze z budżetu nie mogą trafiać tylko do klubu.

Jacek Nowak (PiS) mówi, że jest jednym z tych radnych, którzy w momencie udzielania pożyczki Ruchowi powiedział nie. - Nikt z nas nie jest wrogiem Ruchu, ale już wtedy przewidywaliśmy jak sytuacja się potoczy. Mówiłem, że pieniądze zostaną przejedzone, długi pozostaną wysokie a klub kupuje czas, by wyczyścić swoje należności. (…). Była deklaracja, że pożyczka będzie obwarowana klauzulami, by dług był spłacany. 3 mln zł odzyskaliśmy, 3 mln zł musieliśmy prolongować. (…). Klub jest w takiej sytuacji, że dotacji nie może skonsumować. Bo sytuacja finansowa od strony formalno-prawnej nie pozwala tego przeprowadzić. (…). Złe decyzje wtedy powodują, że jesteśmy w tym samym momencie. Klub prosi o pomoc i mówi, że wtedy będzie dobrze. (…). Wydaje mi się, że to głosowanie jest przedwczesne. Jeżeli któryś z udziałowców wykupiłby pakiet za 8 mln zł, to byłby to mocny sygnał do miasta. (…). Pierwszym krokiem ze strony pozostałych udziałowców powinny być takie działania. (…). Po podjęciu uchwały wszystko zostanie w rękach prezydenta. Moim zdaniem dzisiaj należy to odrzucić.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że 18 mln zł miało decydować m.in. o przyznaniu licencji. - Jak wydano pieniądze, to jest dyskusyjne. Trafiły one do wierzycieli. (…). Uchwała jest prosta. Zadecydowaliśmy, że chcemy 2 mln zł zapłacić za promocję naszego miasta przez klub sportowy. Od lat mówimy, że Ruch Chorzów promuje miasto i zadecydowaliśmy, że 2 mln zł na rok będziemy płacić. Dziś pieniądze mają trafić do Ruchu w formie akcji. (…). Jest problem długofalowy, przyszłości. (…). Na spotkaniu z prezesem klubu padły słowa, że udziałowcy wesprą klub 8 mln zł. (…).

Grzegorz Krzak pyta o osoby w radzie nadzorczej. - Jaki jest stan posiadania jeśli chodzi o akcje, czy te osoby przedstawiły deklaracje związane z zakupem akcji? Radny mówi, że obecna sytuacja klubu jest skutkiem działania poprzednich dwóch prezesów. - Miasto udzielając pożyczki miało argumenty w garści. Uważam, że prezydent zbyt łagodnie negocjował z prezesami. (…). Sytuacja finansowa klub jest bardzo trudna.(...). Dlaczego zrezygnowano z zapisu, że pieniądze z przyszłych transferów miały trafiać na spłatę pożyczki. (…). Jak pan negocjował z prezesami?(...). Sytuacja po pożyczce się nie zmieniła. Dlaczego nas przedstawiciel nie dostał realnych instrumentów, by zapobiec złym działaniom.

Waldemar Kołodziej dopytuje o przedstawiciela w zarządzie. - Podobno nas przedstawiciel zrezygnował z tej funkcji? Co zamierzmy z tym zrobić?

Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO) mówi, żeby patrzeć do przodu w interesie mieszkańców, klubu Ruchu Chorzów. Radny mówi, że Janusz Paterman jest poważnym człowiekiem. - Sądzę, że pan da radę i trzeba panu zawierzyć. (…).

Jacek Nowak przyznaje, że w budżecie zapisano 2 mln zł na promocję. Radny podkreśla, że umowy miały być spisane bardzo dobrze. - Co innego deklarowano, co innego się podziało. (…). Rada powinna mieć pełną kontrolę, kiedy i jak ma się angażować w Ruch. (…). Pan prezydent działa nie tylko w interesie miasta, ale też chce przysypać problemy.(...).

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że spłata zadłużenia była już wyjaśniana. - Nie ma podstaw twierdzić, że porozumienie było źle wynegocjowanie. (…). Środki, które dzisiaj przeznaczymy klubowi są niezbędne na to, by prowadzić proces restrukturyzacji spółki. (…).

Janusz Paterman, prezes Ruchu, dziękuje radnym za każdą podjętą decyzję. W tym za 18 mln zł pożyczki. - Jesteśmy z tą pożyczką w terminie. Gdybyście nie podjęli tej decyzji rok temu, to dziś bym tu nie stał. (…). Przecież Ruch Chorzów, to jest ogromna promocja dla miasta. (…). Prezes mówi o klubie z Niecieczy. - Ludzie, którzy kierują tym klubem, tą miejscowość wyprowadzą na takie tory, że będzie o niej głośno w Polsce i za granicą. (…). Nie przychodzę do was po kolejną pożyczkę. Nie krytykuję moich poprzedników. Ja mogę odpowiadać za siebie, mojego przyjaciela, którego w to wciągnąłem. (…). Jestem dzieckiem z familoka, mój ojciec ciężko pracował w Hucie Batory. Ponad 50 lat temu, jak z ojcem chodziłem na stadion, nigdy nie przypuszczałem, że stanę przed państwem i będą ważyły się losy niemal 100-letniej historii. (…). Mogę udowodnić ile położyłem na szali by to ratować. (…). mając 100 tys. akcji położyłem gwarancje na 4 mln zł, po to by ratować Ruch zrezygnowałem z marzenia życia, budowy domu, na rzecz Ruchu. Dałem to po to, by być jednym z ludzi, by móc państw przekonać do tego, że może być inaczej. W momencie, gdy dowiedziałem się, że akcje Ruchu mogą trafić w dziwne ręce, wywędrować ze Śląska, podjąłem dyskusje z byłym prezesem. Powiedziałem mu jedno, nie jesteś w stanie oddać mi pieniędzy oddaj mi akcje a ja ci za to zapłacę i tak się stało. Wydąłem kolejne 3 mln zł. Wciągnąłem w to mojego przyjaciela Michała Dubiela, wyłożyliśmy gotówkę 3 mln zł. Po to by ludzie nie strajkowali. To są ludzie, o których się nie mówi. Ludzie, którzy robią pranie itp. To są Niebiescy. (…). Dzisiaj musimy podjąć decyzję, czy ten prezes, który został wybrany jest wiarygodny, czy nie. Oceniam ludzi na podstawie dokonań. (…). Jestem dzieckiem familoka, które chodząc po Wolności wymarzyło sobie kafejkę. (…). Mam pomysł na ten klub, po wielu latach. Jedno z moich marzeń to wyprostować ten klub, tak by był wiarygodny. (…). Każdą umowę osobiście negocjuję. (…). Piłka nożna zrobiła kolosalny postęp. (…). Kibiców piłki nożnej na świecie jest więcej jak kibiców wszystkich dyscyplin sportowych. Zobaczcie jaka jest to szansa dla Chorzowa. (…). Ja uszanuję każdą decyzję. (…). Jeżeli chcemy wypić szampana, to musimy zaryzykować. Ten, kto nie ryzykuje nie pije szampana. (…). By ratować ten klub potrzeba 16 mln zł. My gwarantujemy połowę tego. (…). Nie boję się następnych pieniędzy w formie dotacji. Może być tak, że piłka się rozwinie tak, że miasto będzie chciało pozyskać kolejne akcje, a one nie będą do zdobycia. (…). Klub ma opierać się na szkoleniu młodzieży, z tego czerpaliśmy kiedyś mnóstwo talentów. (…). Pieniądze nie organizują klubu, to są ludzie, którzy muszą dbać o każdą umowę. Mam pomysł na restrukturyzację długów, nie wydam ani złotówki na zapłacenie długów. (…). Nie proszę o wsparcie tylko o wspólny biznes, a będzie nim uratowanie tradycji. (…). Ruch ma najwięcej kibiców, jest największą marką piłkarską w Polsce. (…). Co zrobimy z tymi tysiącami młodych ludzi, zakochanych w klubie. Czasami traktuje się ich jak bydło i dlatego są źli. Trzeba ich traktować jak ludzi, bo to są kibice, którzy za ostanie 100 zł jadą na drugi koniec Polski i kibicują klubowi. To jest nasza wartość. (…). Uszanuję każdą państwa decyzje. Mój plan jest prosty mamy ługi około 21 mln zł do podmiotów powiązanych, w tym jest również pożyczka. Ja deklaruje jako prezes, że jeżeli ta dzisiejsza decyzja będzie na tak, to w ciągu trzech dni zapłacimy wszystkie odsetki z tytułu miasta i Centrum Przedsiębiorczości. (…). To nie szantaż. Ja wasz szanuję. W trudnym monecie wziąłem odpowiedzialność za wielką firmę, którą jest „eRka”. Rozumie, że nie możecie podjąć decyzji o zakupie akcji za 8 mln zł. (…). Być może za dwa lata, akcje zyskają na wartości podwójnie. (…). Została garstka ludzi, którzy chcą przelać krew dla tego klubu, ja do nich należę. Daje na to słowo honoru, a honor sobie cenię. (…). W radzie nadzorczej nie ma osób przypadkowych. (…). Nie ma wydatków w klubie, każda umowa przechodzi przez ręce pana Byrczka, przedstawiciela miasta. (…). Ja i mój przyjaciel pracujemy za darmo. Pracujemy dla tego klubu. (…). nie przyspawałem się do krzesła prezesa, ale muszę mieć sztab ludzi, którzy będą myśleli merytorycznie. Kupują akcje wiedziałem mniej więcej jaka jest sytuacja, jak wszedłem do klubu to trochę się zdziwiłem. Ludzie, którzy mają pomysły są w stanie wyciągnąć to na prostą.

Waldemar Kołodziej pyta, co prezes zamierza zrobić w przypadku spadku klubu do niższej ligi. Wiceprzewodniczący pyta też o termin wpłaty 8 mln zł.

- Awansem wpłaciliśmy 3 mln zł. W momencie kiedy miasto zadeklaruje chęć pomocy wpłacimy kolejne 5 mln zł – mówi J. Paterman. - Składamy jasne deklaracje. (…). Nie możemy czekać z decyzją, mamy proces licencyjny, musimy zapłacić 3,2 mln zł. (…). W przeciwnym razie gramy w 4 lidze. (…). Mamy dobrą drużynę, tylko trzeba ją wstrząsnąć piłkarsko i ją naładować. Jestem przekonany, że Krzysztof Warzycha ma charakter. Jest wojownikiem.(...). Jak polegniemy w walce, to do nikogo nie będę miał pretensji. Nie zrezygnuję.

Waldemar Kołodziej dopytuje o kwotę na akcje. Zaznacza, że prezes Ruchu mówi o 3 mln zł, a miasto ma przeznaczyć 2 mln zł.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, podkreśla, że na chwilę obecną mowa jest tylko o 2 mln zł. Nie wyklucza jednak szukania oszczędności, by dokupić kolejne akcje za mln zł.

Jan Skórka pyta, co się dzieje ze znakiem „R”.

Prezes Ruchu zaznacza, że znak jest w kraju i będą toczone starania, by „R” wykupić.

12:38
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

Głosowało 22 radnych. Za było 14, przeciw 5, trzy osoby się wstrzymały.

12:39
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

12:40
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XX/388/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

12:41
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/538/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie.

12:42
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w Chorzowie.

12:44
Podjęto uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum w Chorzowie.

Powołano 9 osobową Radę Muzeum w Chorzowie w składzie: 1. Roman Herrmann 2. Zbigniew Hojka 3. Ryszard Kurek 4. Jolanta Król 5. Waldemar Kołodziej 6. Piotr Naliwajko 7. Jacek Nowak 8. Jacek Siebel 9. Ryszard Szopa

12:45
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

12:57
Podjęto uchwałę dotyczącą zmiany "Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów", uchwalonego przez Radę Miasta Chorzów w dniu 26 lutego 2015r., uchwałą nr VI/55/15.

12:57
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/546/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

12:59
Podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego mieszczącego się przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie poprzez zmianę jego siedziby na adres : Dąbrowskiego 53 wraz ze szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Budowlanych tj. Technikum Budowlanym oraz Zasadniczą Szkołą Zawodową Nr 7.

13:01
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r.

13:04
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Janasa.

13:06
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Stefana Batorego i Klonowej.

13:08
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej, Maciejkowickiej, Kresowej i Rębaczy.

13:13
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy z ulicy Hanki Sawickiej na ulicę Cypriana Kamila Norwida w Chorzowie.

13:14
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulica „Jarzębinowa” nowej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

13:15
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie za ul. Tadeusza Kościuszki.

13:17
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej, w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej.

13:20
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 30, na rzecz osób fizycznych.

13:21
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie schodów zewnętrznych oraz murowanego ogrodzenia (IV etap prac) od ul.3 Maja wzdłuż budynku probostwa.

Dotacja wyniesie 40 tys. zł.

13:22
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji posadzki kościoła wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej - wejście do zakrystii kościoła pw.św.Antoniego, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 1 w Chorzowie (III etap).

Dotacja wyniesie 7 tys. zł.

13:23
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wieży ( do zegara ) kościoła pw. św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 100 tys. zł.

13:24
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji dachu budynku warsztatów centrali elektrycznej, zlokalizowanego przy ul. Metalowców 4 w Chorzowie (III etap) wraz z renowacją północnej elewacji budynku.

Dotacja wyniesie 70 tys. zł.

13:25
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji dachu plebani kościoła pw.św. Marii Magdaleny zlokalizowanej przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie (II etap).

Dotacja wyniesie 60 tys. zł.

13:25
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji witraży w kościele pw. św. Floriana, zlokalizowanego przy ul. księdza Konrada Szwedy 1 w Chorzowie (III etap).

Dotacja wyniesie 33 tys. zł.

13:26
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy pl.św. Jana 7 w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 30 tys. zł.

13:28
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji polichromii w kaplicy na cmentarzu zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 20 tys. zł.

13:29 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji północnej i bocznej wraz z izolacją fundamentów budynku kuchni szpitalnej ( Pawilon nr 5 ), zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 80 tys. zł.

13:30 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na naprawie i konserwacji południowego fragmentu elewacji ceglanej kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zlokalizowanego przy ul. Farnej 3 w Chorzowie (VII etap prac).

Dotacja wyniesie 80 tys. zł.

13:31 
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Pomoc opiewać będzie na 160 tys. zł.

13:32 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji ołtarza pw. św. Barbary oraz ołtarza Matki Boskiej Różańcowej znajdujących się w kościele pw. św. Wawrzyńca, zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 29 w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 180 tys. zł.

13:42 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na postawienie pomnika „Dzieci utraconych” na terenie przy kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Chorzowie.

13:45
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w kwestii wejścia Miasta Chorzów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

- W ciągu dwóch tygodni zapytano o opinię w tej sprawie1350 mieszkańców. Oddano ważnych 1305 głosów. 89, 27 proc. pytanych mieszkańców wypowiedziało się pozytywnie za przystąpieniem Chorzowa do związku metropolitalnego – mówi Krzysztof Karaś, sekretarz miasta.

13:46
Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Katowickiej 111 w Chorzowie.

1350 
Podjęto uchwałę w sprawie odwołania przedstawiciela Miasta Chorzów w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.

Rezygnację złożył radny Marek Krupa.

- Jestem zadowolony z tego powodu, że plany i marzenia kolegów, i koleżanek będą mogły być zrealizowane. Wybranym życzę powodzenia – mówi Marek Krupa.

- Większość na tej sali wie, dlaczego radny złożył rezygnację. Jeżeli dobrze się spisywał, to odrzućmy projekt – mówi Jacek Nowak.

13:51
Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Chorzów w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.

Przedstawicielem miasta będzie Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa.

13:53
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany w składach osobowych komisji Rady Miasta Chorzów.

Zmieniono składy osobowe następujących komisji: z Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa odwołano radnego Piotra Wróblewskiego; radnego powołano do Komisji Zdrowia.

13:55 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr II/6/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.

Rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Funduszy Unijnych złożył Marek Krupa. Nowym szefem komisji został Marian Salwiczek. 

13:55
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta.

O braku miejsc w przedszkolach. - W zeszłym roku musieliśmy stworzyć dodatkowo 250 miejsc. (…). Był okres, dwa lata temu, kiedy wszystkie dzieci trafiały do przedszkoli. Sześciolatki wróciły jednak do przedszkoli. Chorzów maił około 20 proc. 6-latków w szkołach. (…). Co się stało, państwo wiecie. (…). 6-latki to około tysiąca dzieci. Miejsc w przedszkolach mamy około 3900, dla wszystkich dzieci od 3 do 6 roku życia. (…). Wprowadzaliśmy system elektroniczny, testujemy go na żywym organizmie. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że brakuje nam 100 miejsc i jesteśmy je w stanie zorganizować. Nabór elektroniczny trwa do 23 maja, dopiero wtedy będę mógł powiedzieć ile miejsc będziemy musieli zapewnić. W skrajnym przypadku może się okazać, że będziemy potrzebować około 400 miejsc, to dwa liczne przedszkola. Budujemy przedszkole na bazie budynku przy ul. Omańkowskiej, ale to perspektywa 2018 roku, najwcześniej. Mamy przygotowane miejsca na 10 oddziałów zerówek w szkołach, to około 250 miejsc. (…). 3,4-latków nie wolno nam w zerówkach umieścić. Tam, gdzie pozwoli na to sytuacja, gdzie będzie możliwa współpraca między sąsiednią placówką a szkołą, zrobimy tak jak w przypadku Przedszkola nr 12 i Gimnazjum na Śląskiej. Jest tam oddział przedszkolny. Być może uda się wydzielić w budynkach szkół takie miejsca, gdzie umieścimy dzieci 3 i 4 letnie. (…). Na koniec maja będziemy mieli pełne dane. Nie każde dziecko znajdzie placówkę blisko miejsca zamieszkania. W 40 do 50 proc. przedszkoli są wolne miejsca, w niektórych jest dwa razy chętnych niż miejsc.

O kiss and ride przy SP 17. - Sprawa jest do rozważenia.

Odpowiada Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta Chorzowa.

O strefie ekonomiczniej. - Nie mamy za dużo takich terenów. Jedyny jest w okolicy Huty Kościuszko. Szanse na stworzenie takiej strefy w Chorzowie są jednak niewielkie. Na piśmie odpowiem jakie są zaangażowania w tym temacie.

O ulicy Pokoju. - Musimy to przeanalizować. Budżet MZUiM został mocno ograniczony.

O inwestycji przy placu Piastowskim. - Zakończy się ona w tym roku.

O budynku przy ul. Stefana Batorego 40. - Budynek przygotowywany jest do wyburzenia. Zamierzamy teren przeznaczyć na budownictwo komunalne.

O kopercie przed UM. - Rozpoczynamy proces odnowy oznakowania poziomego, będzie to objęte.

O spotkaniu prezydenta z pracownikami ChCPiO. - Myślę, że do takiego spotkania dojdzie, nie wiem czy będzie to spotkanie bezpośrednio z prezydentem.

O nowych samochodach do szpitali. - Nie mamy w budżecie takich planów. Szpital może zakontraktować usługę.

O harmonogramie prac na Starym Osiedlu. - Można go stworzyć. Jest tam kilka podmiotów realizujących inwestycje.

O gruzowisku przy ul. Średniej. - Nie jest to teren gminy. Można tylko karać właściciela mandatami.

O ul. Kopernika. - Teren częściowo uporządkowano. Jeżeli znajdą się rezerwy w budżecie to pochylimy się nad tematem.

O kaucji. - To przepisy natury ogólnej.

O miejscach parkingowych dla ZSM przy ul. Głogowskiej. - Musimy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

14:20
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Jacek Nowak proponuje, żeby składane sprawozdania były przesyłane do radnych wcześniej, a podczas prezentacji był tylko skrót.

Do propozycji przychylił się Waldemar Kołodziej.

14:21
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.