36. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2017-05-12 | Komentarzy: 0
Dziś radni zajęli się sprawami dotyczącymi Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologi.
36. sesja Rady Miasta. Relacja

08:07
Rozpoczęła się 36. sesja Rady Miasta.

Krzysztof Hornik, przewodniczący Rady Miasta, dziękuje dwóm osobom, które uratowały mu życie. - Było to zdarzenie publicznie i publicznie im dziękuję. To doktor Hiltawska i doktor Błaszczyńska.

08:09 
Trwa dyskusja nad uchwałą Nr VI/47/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

Halina Hiltawska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

Radną ma zastąpić Mafrek Kopel. Kandydaturę tę zgłosił Marian Salwiczek (WdCh). 

Jacek Nowak (PiS) mówi, że szanuje propozycję klubu Wspólnie dla Chorzowa. - Chciałem skomentować jednak całą sytuację. Po raz kolejny jesteśmy zwoływani na sesję w trybie doraźnym. Powinno być to związane z bardzo ważną sytuacją. Rozumiem, że ta uchwała wiąże się z kolejną, związaną w terminie. Co robią osoby odpowiedzialne za obsługę prawną? To, że będziemy głosować za komisją konkursową wynika z ustawy. (…). Skoro wydajemy duże pieniądze na obsługę prawną, to wymagajmy, by tego typu wpadki się nie zdarzały. To nie jest pierwsza sytuacja, że nagle trzeba zwoływać sesję.

Waldemar Kołodziej (PdChiPO) mówi, że radny Nowak ma rację. - Takie sytuacje powinny zdarzać się rzadko. Służby prawne powinny pracować bardziej wytrwale. (…). Rozporządzenie dotyczące komisji konkursowej jest od kilku lat. Dotyczy całej Polski. Radny mówi, że raz w Polsce podjęto podobną uchwałę, którą uchylił wojewoda, ale rada się skutecznie odwołała. - Szkoda, że nasze służby prawne szybciej tego nie wychwyciły. (…). Pewnie otwieramy puszkę Pandory dla całego kraju. (...). Przepraszam państwa, że musiałem dzisiaj was wezwać w trybie pilnym.

08:21
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

Nowym członkiem Rady został Marek Kopel.

08:23
Trwa dyskusja w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

Waldemar Kołodziej złożył wniosek w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Konkursowej. Zaproponował trzy. Wniosek podjęto.

Radny Kołodziej zgłosił do komisji radnych Haliną Hiltawską, Grażynę Kosińską-Jokel, Krzysztofa Łazikiewicza.

Jacek Nowak zgłasza, w imieniu klubu PiS, do komisji dwie kandydatury spoza Rady Miasta. Krystynę Karczewską, pediatrę i Mariolę Bartusek, pielęgniarkę. - Panie wyraziły zgodę na kandydowanie do tego gremium. 

- W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele Rady Miasta – mówi Krzysztof Hornik.

- Nie mamy takiego prawa, by te osoby powołać do komisji konkursowej - mówi Waldemar Kołodziej. - Nie są one radnymi. 

- Rada może wybrać swoich przedstawicieli. Nie jest powiedziane, że muszą to być radni. Będzie to podlegało analizie naszych prawników. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że to był błąd. To będziemy uchwałę zaskarżać - mówi Jacek Nowak.

Marek Kopel, mówi, że członkami komisji nie muszą być radni. - Pan Nowak ma chyba rację. (…). Wiemy, że wojewoda nie uchylił uchwały o połączeniu szpitali. Prawdopodobnie do połączenia dojdzie i ta komisja nie będzie potrzebna. (…).

Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta, mówi, że w komisji muszą zasiadać przedstawiciele Rady Miasta.

Krzysztof Hornik proponuje, aby wszystkich kandydatów wpisać na listę do głosowania. - Będziemy głosować nad wszystkimi kandydatami. Proponuję głosowanie jawne.

Ogłoszono przerwę. 

08:48
Koniec przerwy.

- Popełniliśmy błąd. Może być, że komisja będzie trzyosobowa, ale w skład z urzędu wszedłby zastępca przewodniczącego Wiesław Raczyński. W związku z czym komisja będzie czteroosobowa – mówi Krzysztof Hornik.

- Wkradł się błąd – przyznaje Waldemar Kołodziej. - Wnioskuję o reasumpcję głosowania. Podtrzymuję ilość osób wchodzących w skład komisji, nie wliczając w to zastępcy prezydenta.

Jacek Nowak składa wniosek o poszerzenie składa komisji konkursowej o dodatkowe dwie osoby. 

Radni będą głosować za składem 4 i 6 osobowym. 

Wniosek radnego Nowaka nie przeszedł. 

Za wnioskiem Waldemara Kołodzieja głosowała większość radnych - 14 za. Komisja będzie czteroosobowa.

Radni głosują nad poszczególnymi kandydatami. 

Ogłoszono kilka minut przerwy.

Koniec przerwy.

Za Haliną Hiltawską głosowało 15 radnych. Za Grażyną Kosińską-Jokel głosowało 14 radnych. Za Krzysztofem Łazikiewiczem głosowało 14 radnych. Za Mariolą Bartusek głosowało 3 radnych. Za Krystyną Karczewską głosowało 4 radnych.

W skład komisji wejdą: zastępca prezydenta Wiesław Raczyński, Halina Hiltawska, Grażyna Kosińska-Jokel i Krzysztof Łazikiewicz.

Waldemar Kołodziej proponuje, by na przewodniczącego komisji powołać Halinę Hiltawską.

Jacek Nowak ma zastrzeżenia, co do powoływania przewodniczącego.

14 radnych poparło Halinę Hiltawską na stanowisko przewodniczącej komisji. 

09:17
Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

09:17
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.