38. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2013-11-07 | Komentarzy: 43
Karta seniora, zmiana cen za gospodarowanie odpadami. To jedne z punktów dzisiejszych obrad. Po raz pierwszy radni użyli do głosowania tabletów.
38. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:09
Rozpoczęły się obrady 38. sesji Rady Miasta.

Radni uczcili minutą ciszy pamięć św. Gerarda Cieślika, wybitnego piłkarza oraz Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP.

Przed wejściem do sali posiedzeń RM ustawiono księgę kondolencyjną ku pamięci Gerarda Cieślika.  

Henryk Wieczorek pyta, czy wszyscy radni włączyli tablety (głosowanie będzie odbywało się bowiem elektronicznie, przyp. red.). Okazuje się, że kilku z nich jeszcze tego nie zrobiło. 

09:40
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Autopoprawką prezydenta zdjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chorzów z 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów (druk nr 769), 

Adam Trzebinczyk, przewodniczący klubu Wspólny Chorzów, wnioskuje o zdjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Chorzów 60+” (druk 760). - Nie ma przygotowanego jeszcze szczegółowego programu, dlatego jesteśmy za zdjęciem tego punktu z porządku obrad.

Jacek Nowak (PiS) pyta dlaczego nie poddano pod głosowanie ich projektu uchwał. Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chorzów z 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów na tydzień przed sesją.

Zmiany te są związane z włączeniem do prac rady tabletów i elektronicznego systemu głosowania. Konieczne są zmiany w statucie, które uregulują taką formę oddawania głosu przez radnych w trakcie sesji.

W swoim projekcie PiS proponował, aby statut miasta przewidywał, że wszystkie głosowania (oprócz tajnych) z wykorzystaniem tabletów będą miały charakter imienny. Pozwoli to publikować dokładne wyniki głosowań (z informacją, który radny jak głosował) na stronie BIP UM Chorzów po zakończeniu każdej sesji.

H. Wieczorek tłumaczy, że taki projekt wymaga przedyskutowania i konsultacji prawnej. Dodaje, że wróci on na następną sesję.

Marek Kopel, mówi, że nie trzeba zmieniać statutu by głosować jawnie, imiennie.

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych wraca do projektu uchwały dotyczącego seniorów, zaznacza, że regulamin opracowuje prezydent. Dodaje, że karta ma ułatwić uczestnictwo seniorów w życiu miasta.

Marek Kopel (WCh) mówi, że po raz pierwszy zdarza mu się przyjąć program, bez programu. - Proszę przygotować porządnie program, to go wtedy uchwalimy. Nikt nie występuje przeciwko osobom starszym. Dziś są tylko dobre intencje. Proszę przygotować porządną uchwałę na następną sesję.

Podczas elektronicznego głosowania nad tym punktem nie obyło się bez problemów. Dwie osoby się pomyliły. Głosowanie powtórzono, ale problemu nie rozwiązało. Nie działał jeden z tabletów, okazało się, że posłuszeństwa odmówił także sam system do obsługi głosowania. Naprawa trwała kilka minut. Głosowanie ponownie powtórzono. Za zdjęciem druku 760 głosowało 13 radnych, przeciw było 11. 

Jacek Nowak mówi, że statut nie przewiduje głosowania w tej formie. - Żeby nie zarzucić, że głosujemy nieprawidłowo może warto powołać sekretarzy i liczyć głosy. Prosi też o to, aby na bieżąco wyświetlano, kto i jak głosuje.

Zmieniono także kolejność głosowania nad punktami 763 i 762: uchwały w sprawie zmiany uchwały z 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (druk 763); uchwały w sprawie zmiany uchwały z 25 października 2012 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (druk nr 762).

Wprowadzono punkt dotyczący zmian osobowych w komisjach stałych RM (druk 771).

09:42
Przyjęto protokół 37. sesji Rady Miasta.

09:43
Prezydent miasta składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:47
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Halina Hiltawska (WCh) mówi o progach zwalniających przy ul. Kaliny. Zaznacza, że są one tylko na połowie jezdni, pyta, czy nie można ich zamontować na całej długości. Dodaje, że obecne rozwiązanie nie jest najlepsze i może powodować zagrożeni życia, bo rozpędzeni kierowcy omijają progi.

Jacek Nowak mówi o ścieżce rowerowej przy ul. Siemianowickiej. Prosi, aby prezydent porozmawiał z władzami Katowic w celu pociągnięcia ścieżki do tego miasta. - Będzie wtedy pełny dojazd aż do skrzyżowania w Bytkowie.

Radny mówi też o chorzowskich zabytkach. - Wiele się mówi o rzeźni, ratuszu. (…). Patrzę trochę szerzej w ogóle na zabytki w Chorzowie i zastanawiam się, czy ktoś nad tym panuje. Doszło do wyburzenia dworca w Chorzowie Starym, sierocińca w Chorzowie II, w ZSM dobudowano paskudny klocek do secesyjnego budynku.(...). Takich przypadków jest wiele. Nie mamy takich zabytków jak Wawel, musimy chronić to, co mamy. Mamy zabytki industrialne, trochę historycznych. Wszystko przecieka między palcami. Kto nad tym panuje? Czy miasto ma jakiś program ochrony tego?(...).

J. Nowak porusza też sprawę podróży służbowych pracowników i władz UM. - Bardzo bym prosił o takie zestawienie za rok 2012 i 2013. Ile było takich wyjazdów, do jakich krajów, miejscowości. Jaki był koszt tych wyjazdów i jakie są ich efekty?

Krzysztof Hornik (PO) mówi o progach zwalniających w okolicy ul. Racławickiej.

Barbara Tabin (SLD) porusza temat pieszych, zwłaszcza dzieci, chodzących przy ul. 16 lipca i ul. Kaliny. - Trzeba przemyśleć zmianę ruchu w tym miejscu. Proszę prezydenta, żeby przedstawił, jak będzie ta sprawa przez MZUiM załatwiona.

Ryszard Sadłoń (WCh) mówi o krzesłach w sali posiedzeń RM. - Niech wrócą do tego ustawienia jak było. To bardzo prozaiczne. Jak ktoś chce podejść po wodę, to ma utrudnione zadanie – uśmiecha się radny.

Radny mówi też o ulicy Grunwaldzkiej i Krzyżowej i utrudnionym wjeździe na okoliczny parking.

R. Sadłoń twierdzi, że komendant policji w Chorzowie działa na szkodę spółki Ruch Chorzów. - Jeżeli komendant uważa, że na stadionie jest niebezpiecznie i nie wpuszcza kibiców na mecz, to utrudnia zarabianie na biletach. (…). W Anglii policja nie szuka konfliktu z kibicami, może daltego tam jest spokojniej.

Marian Salwiczek (WCh) pyta dlaczego i kto wymyślił obchody 11 listopada w dniu 8 listopada? - To jest dzień wolny. Zawsze mogliśmy go obchodzić w tym dniu. (…). Nie rozumiem tego. Proszę mi to wyjaśnić.

Waldemar Kołodziej (PO) mówi o hałdzie przy ul. Siemianowickiej. - Czy prace zostały tam zakończone? Co na tej hałdzie się jeszcze dzieje?

Radny porusza też problem uciążliwego zapachu unoszącego się z hałdy zlokalizowanej na granicy Chorzowa Batorego i Rudy Śląskiej.

Radny prosi też o świąteczne udekorowanie m.in. ronda Gębały.

W. Kołodziej mówi, że wnosił do MZUiM kilkakrotnie prośby o uregulowanie prędkości przy ul. Kaliny. - Dobrze, że mamy ograniczenia. Nasi kierowcy niestety nie przestrzegają przepisów.

Tomasz Piecuch (WCH) mówi o placu zabaw w rejonie ul. Omańkowskiej. - Zlikwidowano kilka ławek i oświetlenie. Wnioskuję, by jeszcze raz przyjrzeć się temu terenowi i zamontować oświetlenie i ławki.

Radny prosi też o przygotowanie listy z ilością pustostanów w mieście.

- Wszystko na to wskazuje, że rozpoczęła się batalia przedwyborcza – mówi Joachim Otte (WCh). - Drużyny wzmacniają swoje składy. Najbardziej wskazuje, że swój skład wzmocniła Platforma o ekipę Dziennika Zachodniego. Wszyscy dostaliśmy na wycieraczkę gazetę o sukcesach PO. (…). Panie prezydencie ile kosztowało wydanie tego dziennika albo, która agencja konsultingowa to sponsorowała. (…). Dziennik Zachodni opowiedział się jasno. (…). Zwrócę się jeszcze do wydawcy Dziennika, czy za jego zgodą to zrobiono. (…). Powoduje to, że Dziennik staje się gazetą nieobiektywną - mówi radny.

10:31
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Rady Miasta Chorzów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

Klub Wspólny Chorzów zaproponował poprawkę o niezwiększanie środków o 51 tys. zł na zakup i modernizację budynku przeznaczonego na pomieszczenia tymczasowe (chodzi o budynek przy ul. Inwalidzkiej, przyp. red.).

Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta Chorzowa ds. technicznych przyznaje, że sprawa jest dyskusyjna. Zaznacza, że rośnie zapotrzebowanie na lokale socjalne. - Rada wyraziła zgodę, żeby obiekt przy ul. Inwalidzkiej nabyć. Z naszych analiz wynikało, że można by tam wygospodarować od 80 do 100 pomieszczeń tymczasowych. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta to całą ta polityka gospodarki lokalami socjalnymi zostanie zburzona. 500 tys. zł to kwota, która została wstępnie wynegocjowana z Tramwajami Śląskimi.(...). Budynek wymaga pewnych nakładów. (…). Byłaby to kolejna decyzja po wstrzymaniu projektu przy ul. Karola Miarki.

M. Kopel przypomina, że RM nie zgodziła się na zmianę planu zagospodarowania a nie na budowę mieszkań przy ul. K. Miarki. - Proszę tego nie łączyć.

Radny mówi też o budynku przy ul. Inwalidzkiej. - Jeżeli to miałoby zawalić całą politykę gospodarki mieszkaniowej to ona jest cieniutka. (…). To jest barak, w otoczeniu są budynki przemysłowe. W mojej ocenie to niedobry pomysł, żeby tam przenosić mieszkańców Chorzowa. Rada rzeczywiście przeznaczyła 450 tys. na zakup budynku do celów mieszkaniowych, ale ten wybór jest nietrafiony.(....).

J. Nowak dopytuje czy budynek ma być przeznaczony na mieszkania socjalne czy tymczasowe. - To dwie różne rzeczy.

W. Raczyński przyznaje, że wszystko zależy od decyzji sądu. - Czasem przyznane jest pomieszczenie tymczasowe, ale osoby proszą nas by je tam zostawić i przekształca się to w zamieszkanie docelowe. Po modernizacji chcielibyśmy, aby były to lokale socjalne. Na terenie gminy brakuje ich ponad 200.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że uniemożliwienie zakupu tego obiektu ograniczy zasoby mieszkań komunalnych.

Za wnioskiem Klubu Wspólny Chorzów głosowało 13 radnych, przeciw było 7, wstrzymało się 3. Wniosek przeszedł.

11:20
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Rady Miasta Chorzów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

Klub Wspólny Chorzów wniósł poprawki do WPF dotyczące m.in. zmniejszenia środków na adaptację pomieszczeń na przedszkole w SP nr 25 i zakup budynku przy ul. Inwalidzkiej. - Nie życzyłbym nikomu mieszkania w tym budynku przy ul. Inwalidzkiej(….). Adaptacja SP 25 ma kosztować ponad 3 mln zł. Po co to robimy?Proszę o wykreślenie tych zadań w tym roku i na przyszły rok - mówi A. Trzebinczyk.

Marek Dudek (WCh) mówi o modernizacji basenu przy ul. Harcerskiej. Dodaje, że kwota przeznaczona na to zadanie jest ogromna.

A. Kotala mówi, że na mieszkanie w centrach miast nie wszystkich stać. Zaznacza, że na obrzeżach mieszkania są znacznie tańsze. - Albo się tworzyło getta do tej pory, albo na mieszkania komunalne meldowano rodziny patologiczne. Powodowało to, że po jej wprowadzeniu pozostałe rodziny były tym zniesmaczone, bo to generowało imprezy, libacje. Większość skarg dotyczy właśnie tych problemów. Prezydent podkreśla, że dostosowanie budynku przy ul. Inwalidzkiej i skierowanie tam rodzin dysfunkcjonalnych jest uzasadnione.

Prezydent mówi, że przeniesienie przedszkola z ponad 100-letniej kamienicy spotkało się ze zrozumieniem mieszkańców. - Podpisy z protestem były w części sfałszowane. Pytanie jest, kto za tym stoi? A. Kotala nie wyklucza zgłoszenia tej sprawy do prokuratury.

W. Ciężkowski mówi, że remont SP 25 to remont kompleksowy, zaniedbanej do tej pory szkoły. - Budynek pozornie wygląda nowocześnie, on już wymaga nakładów. W szkole uczy się 97 uczniów. (…). To nie jest tylko przeniesienie przedszkola, ale też remont terenów zielonych, wygospodarowanie placu zabaw, wykonanie zadania w ramach radosnej szkoły. (…). To jest kompleksowe zadanie. Nie ma sprzeciwu przewodniczącej Rady Dzielnicy. Uzyskali oni niepełne informacje, nie wolno tak robić. (…). Umieszczenie dzieci w jednym budynku wyremontowanym, z pięknym otoczeniem to jest tylko dla dobra mieszkańców Maciejkowic.

Mariola Roleder (WCh) mówi, że odpowiedź pana prezydenta ucieszyła ją i zbulwersowała. - Prezydent ujawnił w jakim kierunku idzie polityka socjalna.(...). Biednych i już nieszczęśliwych będziemy wyrzucać na zewnątrz. (…). To jest całkowicie wbrew polityce socjalnej. Tak będziemy powodować tylko degradację socjalną i moralną. Trzeba na to tak patrzeć. Społeczeństwa zachodnie wiedzą, że slamsów nie należy tworzyć.

M. Kopel apeluje, aby prezydent i jego służby z większym szacunkiem podchodzili do radnych. Dodaje, że RM uchwaliła w budżecie na ten rok 450 tys. na zakup budynku i dostosowanie go do lokali tymczasowych. - Teraz pan prezydent mówi, że budynek ten ma służyć na mieszkania socjalne. To zmienia postać rzeczy. (…). Obok budynku nie ma nic. To niehumanitarne, aby kogoś tam umieszczać. (…).Takie rodziny z różnymi problemami, ze względu na dzieci, umieszcza się pośród innych rodzin, chociaż jest to uciążliwe do otoczenia.(...). Mamy pewnie setki innych miejsc, gdzie budynki można do tych celów dostosować.

M. Kopel mówi też o Maciejkowicach. - Zarówno szkoła jak i przedszkole spełniają znakomicie swoją rolę. Są w dobrym stanie technicznym.(...). Dobrze spełniają swoje zadanie, są dobrze wyposażone, mają tereny rekreacyjne. (…). Jaki jest sens przenosić dobrze funkcjonujące przedszkole do szkoły, która dobrze funkcjonuje? Jak mamy 4 mln zł wpakować aby obie placówki pracowały razem, to jest to zły pomysł. Uważamy, że te jednostki powinny pracować tak jak teraz. Maciejkowice mają potencjał mieszkaniowy. Dla przyszłych nabywców mieszkań, developerów ważne jest, że przedszkole i szkoła mają miejsca. Nie niszczmy tego, co działa dobrze. (…).

M. Kopel dodaje, że obniżając te wydatki zmniejszą się także wydatki na obligacje.

Grażyna Kosińska-Jokel (PO) podkreśla, że należy zrobić wszystko, aby takie budynku (ul. Inwalidzka) zaadaptować na potrzeby mieszkalne. Zaznacza też, że połączenie dwóch jednostek w Maciejkowicach jest uzasadnione. - Stworzenie zespołu byłoby super pomysłem.

J. Nowak mówi, że wydawanie 2 mln zł tylko po to, aby przenieść przedszkole jest dziwną inwestycją. - Naście lat będzie nam się to zwracało. (…). Mam nadzieję, że znajdziemy pieniądze na konieczne remonty SP 25.

Radny mówi też o budynku przy ul. Inwalidzkiej. Tłumaczy, co to są pomieszczenia tymczasowe. Pyta, czy budynek ma być przeznaczony na mieszkania socjalne czy pomieszczenia tymczasowe? Radny pyta też czy teren ten spełnia wymagania mieszkaniowe dotyczące zanieczyszczeń.

W. Raczyński mówi, że modernizacja basenu najpierw opiewała na 400 tys. zł, potem kwota wzrosła do 800 tys. zł i obejmuje ona instalowanie paneli słonecznych na budynku.

Zastępca prezydenta mówi, że w budynku przy ul. Inwalidzkiej był kiedyś hotel i teren ten nie jest zanieczyszczony. Podkreśla, że będą tam mieszkania socjalne.

A. Kotala mówi, że w budynku będą lokale tymczasowe i socjalne. - Takie lokale są najbardziej uciążliwe do mieszkańców, rodzin normalnie funkcjonujących. Są osoby uciążliwe, pijane biegające po klatkach. Te osoby znajdą tam swoje miejsce, a nie osoby przeżywające chwilowy kryzys. (…). To jest ul. Inwalidzka, tam jest 200 metrów do ul. Piekarskiej, to nie jest miejsce w szczerym polu. (…).

B. Tabin mówi, że 50 proc. budynków w zasobach miejskich nie nadaje się do remontu. Zaznacza, że mieszkanie na ul. Inwalidzkiej może być dla wielu osób jedynym, dobrym wyjściem.

Za wnioskiem dotyczącym budynku przy ul. Inwalidzkiej głosowało 13, 6 radnych było przeciw, wstrzymało się 4. Za wnioskiem dotyczącym przedszkola było 16, przeciw 6, wstrzymał się 1 radny. Wnioski przeszły.

11:22
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chorzów z 29 listopada 2012 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.

11:24
Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie.

11:25
Podjęto uchwałę w sprawie Programu współpracy na 2014 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11:27
Podjęto uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

11:30
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Rady Miasta Chorzów z 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Chorzów z 5 września 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

11:32
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Jana Gałeczki i Franciszkańskiej.

11:41 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chorzów z 25 października 2012 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmieniono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2014 roku segregujący odpady zapłacą 10 zł miesięcznie/osobę, czyli 1 zł mniej niż do tej pory, niesegregujący zapłacą 16 zł miesięcznie/osobę, stawka ta zostanie więc podniesiona o 50 groszy. Dla piątej i każdej kolejnej osoby w jednym gospodarstwie domowym ustalono stawkę w wysokości 5 zł, dotyczy to tylko zbiórki selektywnej.

H. Wieczorek mówi, że podoba mu się obniżka cen, ale nie jest zadowolony z podwyżki. - Prasa rozpisuje się, że chorzowianie są na medal. To dlaczego podnosimy cenę?

Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych nie ukrywa, że w ten sposób miasto chce zachęcać do segregacji odpadów.

11:50
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały z 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

11:51
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Chorzów z 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11:52
Podjęto uchwałę w sprawie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Chorzów z 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta z 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

11:57
Podjęto uchwałę w sprawie odstąpienia od podwyżki w wysokości miesięcznej stawki podstawowej opłaty czynszowej za lokale użytkowe.

Tomasz Krawczyk (WCh) przypomina, że rok temu zwracał się z prośbą, aby zamrozić czynsze w lokalach mieszkalnych jak i użytkowych. - Cieszę się z tego. (…). Pan prezydent miał zmienić strefy. (…). Proszę przyjrzeć się strefom w mieście.

- Z przedsiębiorcami bywa różnie i mają kłopoty. Cieszę się, że zamrożono czynsze. (…). W sytuacjach dłużej trwającego remontu przedsiębiorcy zgłaszają problemy ze spadkiem obrotu. Kryzys dotyka wielu przedsiębiorców w naszym mieście – mówi J. Nowak.

12:00
Nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej oraz w Katowicach wraz z prawem własności budynku.

Przeciw uchwale głosowało 12 radnych, za 8, wstrzymało się 3 radnych.

12:12
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez miasto Chorzów od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Jana Sobieskiego 3.

W budynku tym mieściła się kiedyś siedziba II Komisariatu Policji w Chorzowie. Miasto zamierza przeznaczyć nieruchomość na siedzibę Straży Miejskiej.

- Trudno nie przyjąć za darmo budynku w samym środku miasta.(...). Policja wyprowadziła się z tego budynku, bo tam jest wszystko wyniszczone. Z analiz policji wynikało, że nie ma sensu adaptacja tego budynku. Zwracam uwagę, że jak uda nam się przejąć budynek to będzie problem, czy jest sens przeznaczać kilka mln zł, po to by straż miejska zmieniła lokalizację – mówi M. Kopel.

- Budynek będzie wymagał nakładów. (…). Dokładne dane poznamy po przygotowaniu dokumentacji. Policja to o wiele większa organizacja niż straż miejska. (…). Inne są wymagania dla straży, a inne dla policji. Na pewno jest to spory budynek, który w zupełności wystarczy straży miejskiej – mówi M. Michalik.

J. Nowak pyta o powody przeniesienia.

M. Michalik przyznaje, że pomysł przeniesienia straży miejskiej do pomieszczeń budynku basenu przy Pl. Powstańców Śląskich okazał się niezupełnie udany.

- Cieszę się, że padło słowo, że było to niefortunne przeniesienie straży miejskiej. Co było takiego niefortunnego.(....). Mówiono, że zyska na bezpieczeństwie Chorzów II. (…). Ile tych przenosin będziemy robić? Czy coś innego będziemy w stanie w tym budynku zrobić? - pyta T. Krawczyk.

- Jeśli chcemy, aby straż miejska była skuteczna to może ją ulokujemy w budynku przy ul. Inwalidzkiej – ironicznie zauważa B. Tabin.

W. Raczyński mówi, że miasto miało w planie adaptować budynek przy ul. Sobieskiego na mieszkania komunalne ale nie zgodził się na to wojewoda.

- Niektóre rzeczy wychodzą w praniu. (…). Pomysł na lokalizację wyszedł od straży miejskiej. Po dwóch latach szukamy lepszego rozwiązania – przyznaje M. Michalik.

- Nie chcę być złośliwym, ale chyba straż miejska nie zabiegała o zmianę lokalizacji. Może warto przyznać się do błędu – mówi M. Kopel.

12:13
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 12/1 oraz przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego na rzecz miasta Chorzów, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

12:15
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ustalono bonifikatę w wysokości 99 proc. od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Chorzowie przy ul. Lipińskiej 26 zbywanych na rzecz najemców, którzy spełniają łącznie warunek, iż mieli zawarte umowy najmu z Alstom Chorzów S.A, a obecnie posiadają umowy najmu zawarte z miastem Chorzów. W budynku znajduje się łącznie 55 lokali.

12:22
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego i ul. Kościuszki.

12:23
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności.

12:25 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.

12:27 
Podjęto uchwałę w sprawie zmian osobowych komisji Rady Miasta.

Zmieniono składy osobowe następujących komisji Rady Miasta:

1) Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej:

odwołano radną Barbarę Tabin, radną Grażynę Kosińską–Jokel, radną Renatę Słomczyńską; powołano radnego Henryka Wieczorka.

2) Komisja Zdrowia:

powołano radną Grażynę Kosińską–Jokel i radną Renatę Słomczyńską.

3) Komisja Edukacji: 

odwołano radnego Henryka Wieczorka; powołano radną Barbarę Tabin.

12:27
Trwa udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

O progach zwalniających przy ul. Kaliny. - Będzie pisemna odpowiedź.

O ścieżkach rowerowych wzdłuż ul. Siemianowickiej. - Usiłujemy namówić prezydenta Uszoka do przedłużenia tej ścieżki. Obiecał, że to uczyni.

O podróżach służbowych. - Odpowiedź będzie na piśmie.

O przejeździe przez Rawę w okolicy ul. Racławickiej. - Odpowiemy pisemnie.

O bezpieczeństwie przy ul. 16 lipca i ul. Kaliny. - Odpowiemy na piśmie.

O ul. Grunwaldzkiej. - Jestem za tym, aby miejsc parkingowych było jak najwięcej. Zajmę się tym przy najbliższym objeździe miasta.

O komendancie policji. - Nie działa na szkodę spółki. To temat bardziej socjologiczny niż do dyskusji na obradach rady.

O obchodach 11 listopada w dniu 8 listopada. - Obchody organizuje WKU, my się dostosowujemy do ich decyzji. W mojej wiedzy WKU dostosowuje obchody miejskie do obchodów wojewódzkich, tak by nie kolidowały.

O hałdzie w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej. - Nie ma ognisk zapalnych. Trwa uporządkowywanie terenu.

O hałdzie na granicy Chorzowa i Rudy. - Monitorujemy sytuację. Mamy zapewnienie, że teren patrolują funkcjonariusze straży miejskiej.

O rondzie Gębały. - Przyjmujemy tą interpelację. Weźmiemy tą sugestię pod uwagę.

O terenie przy ul. Omańkowskiej. - Część ławek znalazła się poza ogrodzeniem. Ławki można dostawić w przyszłym roku. Bierzemy to pod uwagę. Co do oświetlenia. Trudno żeby dzieci bawiły się po zmroku.

O pustostanach. - Przekażę dane na piśmie.

O kosztach wydania specjalnego Dziennika Zachodniego. - To nie akcja Urzędu Miasta, a decyzja gazety. Miasto w tym dodatku, w ramach programu edukacyjnego związanego z odpadami komunalnymi, zamieściło ogłoszenie, które kosztowało 4,6 tys. zł brutto. Był to nakład w ilości 46 tys. egzemplarzy kolportowanych do skrzynek pocztowych. Prezydent przypomina, że przez wiele lat z pieniędzy publicznych wydawano miesięcznik „Wspólny Chorzów”.

Odpowiada Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków

O rozbiórce dworca w Chorzowie Starym. - Nic o tym nie wiem.

O budynku po sierocińcu. - Obiekt groził zawaleniem. Formy ochrony nie dawały możliwości ocalenia tego obiektu. Nie było woli wpisania obiektu do rejestru zabytków.

O dobudówce w ZSM. - Temat był poruszany. Inwestycja nie została zakończona. Nie zakończono też inwestycji związanej z całym budynkiem. Prace przerwano z uwagi na trudną sytuację inwestora. To co wykonano w środku i ogólny, dobry stan obiektu nie widzę potrzeby by nakazać inwestorowi dokończenie inwestycji. Nie widzę też podstaw prawnych.

- Ochrona budynków znajdujących się w złym stanie technicznym a nie wpisanych do rejestru zabytków jest trudna. (…). Wiemy, że ochrona zabytków wpisanych do rejestru jest równie trudna. Jak wskazuje przykład rzeźni pan minister skreśla obiekty wpisane do rejestru zabytków.

12:47
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

J. Otte prosi o wykaż wszelkich ogłoszeń zamieszczanych w Dzienniku Zachodnim. - Tworzenie ekstra dodatku jest nie na miejscu. (….). Napiszcie, że to jest reklama czegoś a nie pod szyldem Dziennika. Przecież to są teksty pisane w Urzędzie Miasta. Zachowajmy pewne standardy moralne.

W. Ciężkowski informuje o uroczystościach zaplanowanych na 8 listopada, są to pogrzeb Gerarda Cieślika i obchody Święta Niepodległości.

J. Nowak mówi o zabytkach na terenie miasta. - W przypadku tej nieszczęsnej dobudówki mijają miesiące i nic się nie dzieje. (...).

Radny wraca też do sprawy rozbiórki dworca kolejowego w Chorzowie Starym. - W internecie pojawiają się zdjęcia z rozbiórki. (...). 

W imieniu naczelnego Dziennika Zachodniego Marka Twaroga mówi Justyna Toros, dziennikarka DZ. - Dziennik Zachodni nie ma nic wspólnego z Urzędem Miasta. Wszystkie teksty pisałam ja. Wszelkie zarzuty są kłamstwem.

- Od kiedy pamiętam pan Otte zawsze narzekał na Dziennik Zachodni. Pamiętam też wypowiedź w stosunku do „Chorzowianina”, że nie czuje miasta. Nie należy się tym przejmować to moje osobiste zdanie. (…). „Wspólny Chorzów” było oficjalnym wydawnictwem Urzędu Miasta. Możemy zliczyć ile przez ostatnie 20 lat wydano na ten cel. (…). Nie przypominam sobie, aby Platforma Obywatelska wydawała czasopismo Platforma dla Chorzowa - mówi M. Michalik.

Marek Kopel mówi, że decyzję o wydawaniu miesięcznika „Wspólny Chorzów” wydała Rada Miasta. - Każdego roku rada decydowała, że taki miesięcznik będzie wydawany. Każdy wiedział, że to są informacje Urzędu Miasta. (…). Od początku zabraniałem krytykowania jakiejkolwiek partii politycznej. Pokazywano ważne informacje. (…). Miesięcznik to była polityka informacyjna miasta.  

13:00 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~Wspólny Chorzów znów się popisał

IP: 89.70.*.*

2013-11-07 09:50:11

Radni skupieni wokół byłego prezydenta Kopla po raz kolejny pokazali środkowy palec mieszkańcom. Tym razem zablokowali inicjatywę zniżek dla osób starszych! Jesteście debeściaki! Przynajmniej radni PiSu wiedzą jak się zachować i chcą coś wspólnie z prezydentem zrobić dla ludzi starszych.

~rich

IP: 46.148.*.*

2013-11-07 10:16:50

Ostatnio kupiłem bilet w ChCK dla mojej babci. Ze zniżką. Sporą zniżką. (normalny kosztował 50 zł, a dla emeryta 30 zł). Po co więc wprowadzać coś, co już funkcjonuje dobrze. Czy na pewno pomagamy w ten sposób starszym, czy tylko tym, którzy chcą na tej uchwale zarobić.

~arabela

IP: 46.148.*.*

2013-11-07 10:19:51

nad czym mieli głosować jeśli uchwała została nie przygotowana? nie było regulaminu programu - WIĘC CO MIELI PRZYJĄĆ?

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2013-11-07 10:26:31

Jak się okazuje, zmiana obchodów świąt państwowych stała się tradycją w naszym Mieście. Ostatnio zmieniono datę obchodów sierpniowych. Z przykrością stwierdzam, że na stronie UM znajduje sie informacja, iż zmieniono także datę obchodów 11 listopada, które odbędą się 8.11. Dodatkowo dzień ten 8.11 ogłoszono dniem żałoby w Mieście w związku ze śmiercią sp. Gerarda Cieślika. Radosny charakter święta Niepodległosci w zasadniczy sposób kłoci się i koliduje z powagą i zadumą żałoby, krórą ogłoszono na piątek 8.11 Jest mi przykro, że władze naszego Miasta nie potrafią uszanować historycznych dat pamięci, przedkładajac nad uroczystości w terminie, własny interes w postaci wolnego weekendu. Przez dziesięciolecia nikt nie podnosił ręki na tę datę, dziś jak się okazuje, możemy dowolnie szafować kalendarzem, bo tak jest komuś wygodniej.Dlaczego zatem spychamy tę datę i te obchody na dzień roboczy? Wielu ludzi w tym czasie jest w pracy, młodzież i uczniowie są w szkołach, zatem nie dość, iż uniemożliwia sie obchodzenie tych obchodów dorosłym, to czyni się to również wobec tych, którzy patriotyzmu się dopiero mają uczyć... Tylko jak, skoro są w tym czasie w szkole? Lekkomyśne podchodzenie do kalendarza państwowych świąt jest dla mnie nierozumiałe. Uważam, iż z szacunku dla tych, którzy o naszą Ojczyznę walczyli i przelewali krew, należy się im cześć i pamieć zwłaszcza w te dni, kiedy takie uroczystości są wyznaczone, czyli w dni wolne. Jak rozumiem, skoro dla włodarzy naszego Miasta, 11 listopada nie jest świętem państwowym i przenieśli uroczystości na piątek, 8.11, to w poniedziałek, stawią się w pracy? Przykre to, że w sytuacji, kiedy w polskich szkołach ogranicza się liczbę godzin historii, w naszym Mieście w tak niepoważny sposób traktuje się w zasadzie najważniejsze Polskie Święto, deprecjonując historię własnej Ojczyzny. Myślę, że dla wszystkich, którzy szanują i znają historię swojego kraju, jest to oczywiste, że nie możemy sie godzić na takie zabawy kalendarzem, zwłaszcza w kontekście rocznicy odzyskania niepodległości. Liczę i mam nadzieję, że ostatni raz ktoś wpadł na tak infantylny pomysł i że następne uroczystości będą odbywać się zgodnie z kalendarzem i właściwią sobie zgodnością historycznych faktów, zwłaszcza w kontekście dat. Dat, o których trzeba pamiętać i które trzeba przypominać. Szkoda, że także włodarzom Chorzowa... Panie Salwiczek, dziękuję za ten głos rozsądku!

~smutny

IP: 89.74.*.*

2013-11-07 10:59:35

No jak to należy zrozumieć intencje włodarzy miasta tz. przeniesienie obchodów Święta Niepodległości z 11 na 8 listopada.Przecież z tak błachego powodu jak Święto Niepodległości pan prez. i jego zastepcy wraz z pełnomocnikiem nie będą sobie komplikować weekendu, wszyscy przecież mieszkają poza Chorzowem to jak być wtedy z mieszkańcami, których się reprezentuje? Wymowa patriotyczna tego Święta to dla nich nie jest rzecz ważna dla nich liczy się tylko ich wygoda i ich interes.Mają głęboko gdzieś co myślą o tym inni liczy się ich wola.Teraz widać jak bardzo ludzie się pomylili dając takim ludziom władzę w mieście. Piszę o tym z wielkim smutkiem ,bo nie tak to powinno wyglądać . Dobrze, że ktoś to wreszcie zauważył i głośno o tym powiedział.Czekam kiedy potepią mnie zwolennicy tej opcjii

~uczestnik

IP: 46.148.*.*

2013-11-07 11:29:22

A moja refleksja w sprawie wszelkich świąt państwowych czy miejskich obchodzonych przez samorząd jest jeszcze inna. Otóż, bez względu na to, czy uroczystości są w dni wolne czy robocze to uczestniczą w nich najczęściej osoby funkcyjne. Prezydent lub jego zastępcy są zawsze, co najwyżej kilku (zawsze tych samych) radnych i na tym koniec. Tak było za poprzedniej ekipy, tak jest i teraz.

~obserwator

IP: 89.73.*.*

2013-11-07 11:56:48

Skoro pan Kopel i Mariola Roleder są teraz takimi obrońcami i zwolennikami mieszania rodzin patologicznych z normalnymi w zasobach miejskich proponuję im przyjąć je w swoje najbliższe otoczenie chętnie sprawdzę jak sobie radzą. Dziwnym trafem były prezydent był odpowiedzialny za stworzenie getta w Chorzowie II czy na Batorym w dzielnicy Biadacz a jego wieloletnie rządy doprowadziły te dzielnice do ruiny.

~Beobachter

IP: 91.218.*.*

2013-11-07 12:54:36

"Adaptacja SP 25 ma kosztować ponad 3 mln zł. Po co to robimy?Proszę o wykreślenie tych zadań w tym roku i na przyszły rok - mówi A. Trzebinczyk." Po to Panie radny, że jest to centrum oświatowe, kulturalne i socjalne Maciejkowic. Budynek jest wykorzystywany przez cały dzień, a klimat jaki tam stworzono wart jest wysupłania pieniędzy na doinwestowanie. Wiem, że większość WCh wolałaby doinwestować ulicę Wschodnią,ale... mniej zamożnym też coś się należy!

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2013-11-07 13:04:32

Czy Szanowny Pan Prezydent ma w czterech literach już nie tylko mieszkańców ale i radnych? Co druga odpowiedź, to na piśmie, odpowiemy pisemnie itd. Czyli mieszkańcy z tej sesji, czytający jej przebieg nic się nie dowiedzą? Ani o kosztach podróży służbowych, ani o sprawach, poruszanych przez część radnych... Przecież po to, podkreślam, PO TO interpelacje są na początku sesji, aby przez pozostały jej czas kompetentne osoby przygotowały rzeczową i merytoryczną odpowiedź. Odpowiedź wyczerpującą, których z sesji na sesję coraz mniej. Cóż, jak widać w niewygodnych pytaniach, najlepiej powiedzieć, odpowiemy na piśmie.

~smutny

IP: 89.74.*.*

2013-11-07 13:23:46

P.Justyna Toros i bezstronność ogarnia mnie pusty śmiech.Ta pani tyle ma wspólnego z obiektywizmem co ja z ufo.Jej obiektywizm polega na bezkrytycznym chwaleniu obecnie miłościwie nam panujących panów z PO i tyle w tej sprawie zawsze mozna sobie poczytać te teksty w piątkowym dodatku DZ Za to należy Jej się jakaś posadka no nie? Obserwatowowi jeszcze nie przeszła awersja do p. Kopla i WSCH bo jego wpisy stale ich atakują.

~rosak

IP: 89.79.*.*

2013-11-07 14:35:09

Jaki ma być regulamin do uchwały o zniżkach od instytucji miejskich dla osób, które są mieszkańcami miasta i są w odpowiednim wieku? Radni WC nie chcieli głosować przeciw bo by baty dostali, że mieszkańców nie szanują. No to wymyślili : zróbcie regulamin a my będziemy wciąż wynajdować błędy formalne, prawdziwe lub nie. Jest nas więcej więc i tak odrzucimy.

~obserwator

IP: 89.73.*.*

2013-11-07 14:58:23

Bo w przeciwieństwie do pana pamiętam o 18 latach sukcesów tamtej ekipy ale aby nie było tylko w jedną stronę zgadzam się z panem Sudołem co do informacji że nie może być tak iż wszystkie pytania zostaną wyjaśnione na piśmie , obecna władza ma obowiązek informować mieszkańców a nie tylko wybrane osoby o kosztach,miejscach oraz skutkach jakie wynikły z podróży służbowych które odbywają się za miejskie pieniądze.

~Chorzowianka

IP: 77.252.*.*

2013-11-07 15:27:40

Ja chciałaby się spytać radnych co z budzetem obywatelskim . W Chorzowie Starym wygrała alejka koło skansenu ,a wg informacji TVS zrobili ul Kościuszki od Siemianowickiej . Chociaż powiem ze ta inwestycja była także potrzebna i jestem za ,ale dlaczego zmienili decyzję obywateli :) . Czy pomyślą w końcu o placu zabaw w Chorzowie Starym na Placu Jana ? Przy szkole 24 tej nie jest on dostępny cały czas . Stary zlikwidowali czyżby komuś przeszkadzał ? Jak było głośno to przecież policja jest za torami mają blisko ...

~galeria

IP: 46.148.*.*

2013-11-07 16:12:31

Inwestycje w Maciejkowicach-NIE,mieszkania socjalne-NIE,ulgi dla seniorów-NIE!!!To widać,że Koplowi,jakiemuś Trzebińczykowi i reszcie Wspólników Chorzowa zależy tylko na szkodzeniu mieszkańcom.

~galeria

IP: 46.148.*.*

2013-11-07 16:17:26

Panie Sudoł,czy umie pan czytać ze zrozumieniem?Przecież to nie władze miasta z prezydentem na czele organizują obchody 11.11.ale wojsko.Jasne???Jakoś pana nie widać w czasie obchodów świąt państwowych,chyba,że się pan ukrywa?

~nick4

IP: 89.74.*.*

2013-11-07 18:12:25

poco starsze osoby maja miec zniszki na kulture niech przyjda na barska to dostana kalafior albo troche pietruszki

~rodzic

IP: 89.74.*.*

2013-11-07 18:25:49

Pani radna Kosińska Jokel z POmowi że połączenie szkoł w Maciejkowicach to super pomysł.No nie wiem śmiać się czy płakać.Ta pani zapomniała już co się wyrabiało u nie w szkole była tam dyrektorem kiedy utworzono zespół szkół.Wtedy nie uważała że to super pomysł oszczędności itd.Nagle teraz gdy jest radną PO doznała olśnienia i ma zupełnie inną opcję.Widać punkt widzena zależy od punktu siedzenia i należnia do właściwej partii.Nie mogę wyjść z podziwu jak się zmieniło Jej podejście do tego zagadnienia.Dopiero teraz jest to super pomysł wtedy kiedy chodziło o Jej szkołę to nie działało.

~chorzowianka

IP: 194.126.*.*

2013-11-07 20:49:50

I znowu remontować tak zniszczony budynek na Sobieskiego dla Straży Miejskiej, szkoda kasy!!!!!!!!,zaraz po przeprowadzce na Basen było wiadomo,że długo tam nie zagrzeją miejsca.

~prawie były chorzowianin

IP: 185.26.*.*

2013-11-07 21:24:27

Zawsze segregowałem, ale płacę MAKSYMALNĄ stawkę, a przy 4 osobach to już kwota spora (jeśli patrzy się ile kiedyś płaciłem za odpady). Kilka osób w mojej Wspólnocie w Chorzowie Batorym stwierdziło, że nie chce segregować i wszyscy muszą płacić stawkę maksymalną. Szkoda, że takich ludzi jak ja i wielu ustawodawca ma w d... Jest mi również przykro, że w przyszłym roku wyprowadzam się z Chorzowa do miasta sąsiadującego z Chorzowem. Tam będę sam mógł decydować czy segreguję odpady czy nie. Chciałem tutaj zostać, ale...

~Marko

IP: 89.79.*.*

2013-11-07 21:27:01

Ponieważ wiadomo, że redakcja widzi pełne numery IP i może je przyporządkować to może redakcja zdecyduje się opublikować informacje które z dzisiejszych postów napisano w Urzędzie Miasta:)

~Pamietający rządy Kopla

IP: 89.74.*.*

2013-11-07 21:28:01

Panie Trzebińczyk, czy nie widzi Pan co z Pana zrobili – chłoptasia Kopla, wykorzystywanym dla jego rozgrywek, a Pan za stołek przewodniczącego W.Ch. robi z siebie pośmiewisko ponieważ Kopel, Otte, Dudek, du…..ty Sadłoń ( który miał b. ciekawą i ważną interpelację odnośnie utrudnionego dostępu do wody) i Krawczyk grają już w kampanie przedwyborczą. Jest to Kolejna sesja R.M. na której to towarzystwo szkodzi temu miastu i blokuje ważne i potrzebne uchwały. Kopel zachowywał się jak na prywatnej sesji wskazując palcem swemu ugrupowaniu, że nie mają nic mówić, nie zgłaszać się do dyskusji bo on chce przemówić – on „Bóg” i wszyscy mają się podporządkować. Gdzie był p. Piecuch jak Kopel likwidował szkołę na Omańkowskiej? – widać że ważniejsze są ławki na Omańkowskiej dla p. Piecucha niż dzieci niepełnosprawne, którym opiekuńczy Kopel zlikwidował szkołę. Panie Otte, zapomniał Pan jak kupował Pan dla siebie różne rzeczy z pieniędzy podatników. O tym woli Pan nie pamiętać. Panie Kopel, twierdzi Pan, ze polityka mieszkaniowa obecnej władzy jest cieniutka. A jak Pan nazwie politykę mieszkaniową za swej kadencji, gdzie rozdawał Pan mieszkania znajomym, prokuratorom, dziennikarzom i pozostałej tzw. elicie.

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2013-11-07 21:37:13

Galerio, Miasto przyłączając się do obchodów też może mieć wpływ na ich przebieg. Czy mam rozumieć, że skoro WKU organizuje obchody, to gdyby nie ono, Miasto wogóle by nie uczciło tego święta? Można zorganizować od strony wojskowej (piknik, grochówka i pokaz militariów) 8.11 a samo złożenie kwiatów, Msza Święta i apel w dniu właściwym, czyli 11.11

~walter

IP: 46.148.*.*

2013-11-07 22:01:05

Drogi rodzicu,nie wymądrzaj się jak nie masz wiedzy na temat organizacji oświaty.Zespół szkół w Batorym to moloch z kilkuset (pewnie ok.800)uczniów,a w szkole w Maciejkowicach jest 6 mało licznych klas,przedszkole też jest malutkie tak,że sensowne jest połączenie szkoły podstawowej z przedszkolem w jednym budynku.Najważniejszym skutkiem szkodliwej decyzji Wspólnego Chorzowa jest pozbawienie Maciejkowic ok.4 mln złotych na inwestycje w szkołę...ale czego się nie robi aby dokuczyć prez.Kotali.

~galeria

IP: 46.148.*.*

2013-11-07 22:32:02

Ale na temat własnego uczestnictwa w obchodach to się pan były radny Sudoł nawet jednym słowem nie odezwał!Panie 11. czy 8.i tak pana nie ma.A może i lepiej...

~Senior 60+

IP: 87.205.*.*

2013-11-08 07:30:32

No brawo radni!!!!!!!! Co robicie dla mieszkancow? Jak zwykle trzeba odrzucic to co w jakims stopniu mialo byc dla starzejacego sie Chorzowa. Wspolny Chorzow w opozycji dla innych i co? Dlaczego po raz kolejny odbija sie to na mieszkancach? Tak juz sie cieszylismy ze cos dla nas bedzie w tym miescie no i jak zwykle odrzucic skreslic itd. Panie Trzebinczyk takim postepowaniem na pewno prezydentem Pan nie zostanie!!!!!!!!!!

~:)

IP: 77.252.*.*

2013-11-08 07:44:37

"Pamietający rządy Kopla IP: 89.74.*.*" czuję że twoje wypociny będą miały swój koniec w sądzie.

~Wiki

IP: 31.63.*.*

2013-11-08 07:53:03

Tak Walterze masz rację im mniejsza szkoła tym więcej kasy trzeba w nią władować,a zwłaszcza jak się zaciąga na to kredyt na koszt podatnika,dokuczmy Koplowi i na następnej radzie zaciągnijmy na rzecz połączenia szkoły i przedszkola w Maciejkowicach 10 mln . zł

~:-]

IP: 89.70.*.*

2013-11-08 08:28:26

Pan Sudoł sieje kłamliwą propagandę. To wojsko jest organizatorem obchodów. Niech pan ma pretensję do sztabu i się nie ośmiesza. Ciekawe czy przyjdzie pan na tę uroczystość? Wychwalaj pan Salwiczka dalej, kompromitowaną postać, członka rady nadzorczej Kolei Ślaskich z rekomendacji PO, tak, tak tej spółki która wyłożyłą się na torach i pogrążyła byłego marszałka. To też sprawny organizator szwindli z mieszkaniami za Kopla. Gratluje mentora.

~aaaabatory

IP: 87.99.*.*

2013-11-08 11:09:01

Miasto Chorzów niby zachęca do segregowania śmieci tak??? To w takim razie gdzie są pojemniki do segregowania, mieszkam na Batorym, żeby segregować śmieci musiałabym latać po całym Chorzowie, bo brak pojemników koło mojego domu. Mało tego idę sobie ulica patrze przyjeżdża Alba i co robi, wszystko wrzuca do jednej śmieciary, śmieci segregowane i te nie segregowane, pytam jaki to ma sens???

~smutny

IP: 89.74.*.*

2013-11-08 11:21:59

Oj nie ma się odwagi podpisać byle jakim imieniem tylko kropkami.Jak masz odwagę pluć na ludzi i masz dowody na szindle z mieszkaniami to zgłoś to do prokuratury.Chłopie twoi mentorzy z PO zasiadają we wszystkich możliwych radach nadzorczych gdzie ich posadzi partia nie śledzisz wiadomości?Zainteresuj się tym to się przekonasz jak jest teraz .O ile pamiętam to ten p.Salwiczek był z PSL a nie PO niech ci wróci pamięć. Nie przenoś swojej nienawiści do nieswoich na to forum

~Joanna

IP: 79.189.*.*

2013-11-08 15:21:59

Dowiedziałam się, że w skład biura prasowego prezydenta wchodzi dziennikarz Dziennika Zachodniego aktualnie pracujący dla tej gazety. Bardzo to wygodne dla redakcji, gdy artykuły o Chorzowie pisze się w Urzędzie Miasta. To stąd bierze się wyjątkowa arogancja młodej, nieopierzonej jeszcze dziennikarki pozwalającej sobie na sesji Rady Miejskiej bezceremonialnie obrażać jednego z w-ce przewodniczących. Pani redaktor Justyno Toros nie powinna pani występować w sposób, który dyskredytuje pani gazetę. Czy pani zdaje sobie sprawę, że pomówienia na które pozwoliła sobie pani mogą znaleźć finał w sądzie. Jestem tym wystąpieniem zażenowana. Gorąco nakłaniam pana Otte o wystąpienie w tej sprawie na drogę sądową. Mam też nadzieję, że naczelny redaktor Dziennika Zachodniego wyciągnie odpowiednie wnioski w stosunku do nieodpowiedzialnej pani redaktor oraz przeprosi za ten incydent. Jeśli chodzi o kartę seniora to zastanawiam się jak można głosować nad czymś czego nie ma?? Możemy podziękować za to ekipie prezydenta Kotali, że nie potrafili na czas przygotować programu akcji. Ale to jest charakterystyczne dla ludzi z PO, zamiast przygotować porządnie ustawę czy program to rzucają tylko bez ładu i składu hasłami.

~Agata

IP: 87.205.*.*

2013-11-09 16:15:10

Dziennikarze Dziennika Zachodniego robią zadziwiające kariery pod kołderką Kotali. Pani Sekuła została nawet pełnomocnikiem prezydenta do spraw wszelakich i nijakich, pan Respondek pisze dla "Gazety POarkowej", to co się dziwicie, że Dziennik pisze bzdury pod Kotale? Zresztą czy tę gazetę ktoś jeszcze czyta?

~Krzysztof

IP: 37.108.*.*

2013-11-09 17:21:05

Pani Agato, rozumiem, że Pani pracując pięc lat temu w jakiejś firmie do dziś zarzuca się, że jest Pani w innej, ze względu na poprzednią pracę. Może po porstu są dobrzy? Pani sekuła dostałą nagrodę wojewody za parkową akademię wolontariatu. Takiej nagrody nie dostaje sie za nic, chocby sie znalo z kotala sto lat. Ale coz - zazdrosc to zazdrosc. Brawo, ciekawe kim Pani jest tak naprawdę. Ale na pewno kimś ze wspólnego chorzowa. Fajnie sobie pysk wycierać czyimś nazwiskiem. Tylko to jest niewiarygodne, dopóki się Pani nie raczy przedstawić. W necie każdy sobie anonimowo może pluć na ludzi, wyżywając się za swój brak polotu, umiejętności i wiedzy.

~ładowaczka

IP: 85.25.*.*

2013-11-10 12:00:58

Dbając o radnych i ich tablety chciałam zapytać: Czy są jakieś dodatkowe sztuki na wypadek: zalania, pożaru, nienaładowania lub innych zdarzeń losowych? Czy w przypadku braku sprawnego tableta w ręku radnego bedzie on mógł głosować???

~Marta

IP: 89.74.*.*

2013-11-11 10:38:39

Pani Justyno Toros, proszę się nie przejmować ani p. Joanną, ani p. Agatą ( chyba są ze W.Ch.)Proszę nadal robić swoje. Widocznie to ONI b. boją się sądu i myślą, że jak napiszą "Czy pani zdaje sobie sprawę, że pomówienia na które pozwoliła sobie pani mogą znaleźć finał w sądzie" to zaraz wszyscy się wystraszą.Inną sprawą jest to, że najpierw trzeba udowodnić, że są to pomówienia!!!!!!

~krytyczny

IP: 89.74.*.*

2013-11-11 13:59:25

krzysztof który się przedstawił z imienia a z nazwiska już nie i o swoich osiągnięciach też nic nie pisze ale domaga się tego od innych .Tu się przecież nikt nie przedstawia oprócz p. Sudoła przoszę zrób to pierwszy to pogadamy.A teraz co do p. Sekuły jak mógł p.marszałek wypuścić taką perłę dał nagrodę i nic w zamian? dobrze że znalazła schronienie w Chorzowie bo by się bidula zmarnowała.Wszyscy forumowicze piszący krytycznie o obecnej władzy są wg.jej zwolenników ze WSCH i nie mają prawa się wypowiadać bo obecna władza to jest coś na co Chorzów długo czekał.

~Krzysztof

IP: 89.79.*.*

2013-11-11 23:11:25

Krytyczny..może pani Sekuła nie chciała pracować dla marszałka? Ale jesteś mądry. To ktoś inny zaczął tu pluć nazwiskami. I pan Sudoł akurat ma tyle przyzwoitości, że nie robi tego anonimowo. A anonimowo można napisać wszystko i na każdego. Może się przedstawcie i powiedzcie co robicie. A my ocenimy jacy jesteście fantastyczni w waszej pracy. I będziemy sobie gęb y waszymi nazwiskami wycierać. Każdy jest mądry, kiedy może sobie pisać, co mu ślina na język przyniesie, żeby wyładować swoje frustracje. Polecam wizytę u psychologa - to może pomóc.

~emeryt

IP: 89.74.*.*

2013-11-12 13:28:43

Krzysztof może Ty zrobisz pierwszy krok i udasz się tam gdzie polecasz tym których krytykujesz.Sam nic o sobie nie piszesz ,a oczekujesz że zrobią to inni.Oczywiści animowo jest łatwo pisać zrób więc pierwszy ten gest i przedstaw się z nazwiska jak jesteś taki kozak.Jak chcesz kogoś oceniać to licz się z tym że sam będziesz oceniany.A tak na marginesie nie wszyscy są ze WSCH i nie wszyscy z PO więc daj sobie spokój z tym wylewaniem żali.

~Mieszkańcy

IP: 93.154.*.*

2013-11-12 22:09:34

Każdy kto ma inne zdanie niż świta Kotali z nim na czele jest oznaczony pieczęcią WdCh! PO panicznie boi się krytyki i gdy tylko jakaś osoba raczy mieć inne zdanie upolitycznia się ją, jej wypowiedzi. Aż śmiech bierze, bo niebawem się okaże, że 99% społeczeństwa w tym kraju należy do WdCh! Prawda jest taka, że nieudolne rządy Kotali za parę miesięcy rozliczymy MY - Mieszkańcy Chorzowa!

~pamiętająca

IP: 46.148.*.*

2013-11-12 23:21:22

Mieszkańcy??? Mów za siebie i nie pisz głupot.Nieudolne,to były rządy p.Kopla.

~Realnie patrzący

IP: 31.63.*.*

2013-11-13 08:09:13

A Kotala i cała PO w Polsce to dopiero zdolniachy ...dzięki nim jesteśmy zieloną wyspą dobrobytu!

~rozsądek

IP: 83.242.*.*

2013-11-17 10:36:58

Panie i panowie - żołnierze PO, wyjaśniam wam i czytelnikom, uchwała w sprawie przyjęcia programu 60+ nie została przyjęta bo nie zawierała takiego programu! Uchwała w sprawie nabycia baraku Tramwajów namieszkania socjalne nie została przyjęta bo to najgłupsza lokalizacja na taki budynek, a przeniesienie dobrego przedszkola do szkoły za 4 mln to szczyt idiotyzmu, całe szczęście , że w radzie większość ma Wspólny Chorzów.

~rozgoryczony

IP: 89.74.*.*

2013-11-17 18:44:59

Zróbmy referendum w sprawie Chorzowskiej Straży Miejskiej,czy jest Nam potrzebna.Pieniądze przeznaczmy na ludzi starszych. Nikt z Radnych o ludziach starszych nie pamięta.A nasza Straż Miejska co w ogóle robi w mieście. Kto ją rozlicza, czy ma rozeznanie o terenie miasta,o mieszkańcach.Szanowni Radni a może jakąś zbiórkę zrobicie na szczytny cel.

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.