38. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

Chorzowianin 2013-11-04 | Komentarzy: 6
Radni obradować będą w czwartek, 7 listopada, od godziny 9.00 w sali posiedzeń Rady Miasta.
38. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miasta Chorzów.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013. (druk Nr 765)
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów. (druk nr 770)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/684/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów. (druk nr 769)
9. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/469/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą. (druk Nr 756)
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie. (druk Nr 758)
11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy na 2014 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (druk nr 768)
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (druk nr 767)
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/534/13 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/663/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 05 września 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. (druk Nr 759)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Chorzów 60+”. (druk Nr 760)
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic ks. Jana Gałeczki i Franciszkańskiej. (druk Nr 761)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/456/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (druk Nr 763)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. (druk Nr 762)
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (druk Nr 749)
19. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/542/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVII/457/12 Rady Miasta z dnia 25 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów. (druk Nr 750)
20. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od podwyżki w wysokości miesięcznej stawki podstawowej opłaty czynszowej za lokale użytkowe. (druk nr 766)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej oraz w Katowicach wraz z prawem własności budynku. (druk Nr 764)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Jana Sobieskiego 3. (druk Nr 754)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 12/1 oraz przeniesienie własności tego lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Chorzów, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. (druk Nr 755)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. (druk Nr 752)
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego i ul. Kościuszki. (druk Nr 753)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności. (druk Nr 751)
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny. (druk Nr 757)
28. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
29. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
30. Zamknięcie obrad.

Reklama:

Dyskusja:

~Grzegorz Krzak

IP: 213.17.*.*

2013-11-05 09:58:53

Kilka dni temu, radni PiS złożyli dodatkowo projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta. Na początku sesji odbędzie się głosowanie nad nim, aby został on włączony do porządku obrad. Projekt jest związany z włączeniem do prac rady tabletów. Projekt zakłada, że wszystkie głosowania jawne (głosowanie tajne to w sumie tylko wybór przewodniczącego RM) mają odbywać się w systemie imiennym a zestawienie kto jak głosował ma stanowić integralną część protokołu z każdej sesji, który jest zawsze dostępny w biurze przewodniczącego RM i na stronie BIP UM. Miejmy na uwadze, że decydując się na zakup tabletów, kierowaliśmy się jako radni głównie tym, aby mieszkańcy mieli dostęp do imiennych wyników głosowań. Usprawnienie głosowań i obiegu dokumentów to przy tym sprawa dodatkowa.

~Powodzenia

IP: 77.252.*.*

2013-11-05 11:18:37

Będę Pana miał na OKU, proszę pamiętać że rozporządzacie Naszymi Wspólnymi Pieniędzmi. Życzę Panu głosowania zgodnie z zdrowym rozsądkiem, a nie zgodnie z propagandą partyjną (PO,PIS,LSD).

~Popierajacy

IP: 159.245.*.*

2013-11-05 18:56:14

~Powodzenia, co ty piszesz człowieku??? Bardzo dobrze się stało, że bedzie mozna zobaczyc kto jak głosuje. Tablety to jednorazowy wydatek, natomiast radnym płaci sie co miesiąc i to tez z naszych pieniedzy.Jak umiesz, to policz sobie jaki to jest wydatek!!!

~cwajka

IP: 37.31.*.*

2013-11-06 08:08:16

Czy ja dobrze rozumiem wg 24 pkt porządku obrad ma być poddane pod głosowanie wprowadzenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych ?

~Grzegorz Krzak

IP: 213.17.*.*

2013-11-06 09:57:11

odpowiadając na pytanie cwajki... Tak, ale dotyczy to jedynie lokali w budynku przy ul. Lipińskiej 26, który został nieodpłatnie przejęty przez miasto od Konstalu. Zgodnie z zawartym przed przejęciem porozumieniem między gminą a Konstalem, po komunalizacji budynku miasto umożliwi najemcom (najczęściej są to byli i obecni pracownicy zakładu) wykup mieszkań z 99% bonifikatą. Rada Miasta przyjęła wiosną ubiegłego roku uchwałę intencyjną w tej sprawie (planowanej sprzedaży mieszkań z bonifikatą zainteresowanym w omawianym budynku).

~cwajka

IP: 178.181.*.*

2013-11-06 11:30:31

dzięki za info ale szkoda, że tylko jednego budynku a nie np. mieszkań komunalnych, gdzie już są wspólnoty. Pieniądze uzyskane można by przeznaczyć na nowe budownictwo komunalne. Wyburzyć stare rudery i w to miejsce budować nowe. A tak z drugiej strony to co z wielkim projektem "rewitalizacja Ch II" czy gdzieś idzie coś przeczytać czy dopiero przeczytamy na ulotkach najbliższych wyborów

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.