39. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2013-11-28 | Komentarzy: 20
Karta dla seniorów, sprawa ginekologi i budynku przy ul. Karola Miarki. O tym obradowali radni.
39. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:09
Rozpoczęły się obrady 39. sesji Rady Miasta.

09:22
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono cztery projekty uchwał.

Tomasz Krawczyk (WCh) zgłasza wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały (druk 782) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Piotra Niedurnego. Radny mówi, że nie przygotowano odpowiednio terenu do jego zbycia. - Wygląda on jak pastwisko.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych, mówi, że przygotowanie terenu do sprzedaży to kilka tysięcy zł. Podkreśla, że to zbędny wydatek.

Punkt ten zdjęto z porządku obrad.

09:22
Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:25
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Waldemar Kołodziej (PO) prosi w imieniu mieszkańców ul. Gagarina 29 o wykonanie nowego ogródka gospodarczego, śmietnika, z którego korzystają oni wspólnie z innymi mieszkańcami z Gagarina od 23 do 27 i 31. - W sąsiedztwie jest drugi śmietnik należący do ChSM. Śmietniki wyglądają fatalnie. Mówi, że można wybudować jeden wspólny śmietnik.

Radny mówi, że mieszkańcy ul. Gagarina 29 proszą również o wykonanie na tym samym terenie parkingów. Dodaje, że proszą oni także o wykonanie remontu chodnika usytuowanego przed budynkiem.

Radny w imieniu mieszkańców ul. Brzozowej 24 do 68 prosi o ponowne przeanalizowanie możliwości budowy miejsc postojowych w okolicy. - Czy miasto może wydzierżawić tereny przy ogródkach działkowych należących do Rudy Śląskiej i wybudowania w tym miejscu parkingów?

W imieniu radnego W. Kołodzieja interpelacje kontynuuje Alicja Czysz, radna z programu „Młodzieżowa Rada Miasta”. - Młodzi mieszkańcy Chorzowa zwracają się z prośbą o zajęcie się następującymi tematami likwidacja barier architektonicznych – wykonanie podjazdów dla wózków na Cwajce, postawienie kubłów na psie odchody i zwiększenie ilości kubłów na śmieci. Zbliża się zima i młodzi mieszkańcy zwracają uwagę na konieczność ustawienia na przystankach tramwajowych oraz autobusowych „koksioków”.

A. Czysz prosi też o wykonanie większej ilości ścieżek rowerowych. - Młodzież zwraca również uwagę na zanieczyszczenie Parku Róż - dodaje.

Tomasz Krawczyk (WCh) porusza temat ceny regałów w holu Urzędu Miasta. Mówi, że kierownik referatu promocji wydziału Rozwoju UM Agata Beryt nie przekazała komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta RM stosownych dokumentów. Prosi prezydenta o wyciągnięcie w stosunku do niej konsekwencji. Radny mówi, że komisja Gospodarki i Rozwoju RM będzie prosiła o wyjaśnienie tej sprawy. 

Grzegorz Krzak (PiS) prosi o stworzenie miejsc parkingowych przy ul. Sportowej. Mówi też, aby lepiej wykorzystać tablice informacyjne zamontowane przy DTŚ.

Ryszard Sadłoń (WCh) mówi o stadionie Ruchu Chorzów. - Chciałbym na sesji budżetowej mieć pełną wiedzę i zagłosować, mieć rozwiane pewne wątpliwości, co do tej inwestycji. Radny prosi prezydenta, aby ten przed decyzją radnych miał podpisaną umowę z prezesem Ruchu na to, gdzie będzie grał zespół. Mówi, że sensowne jest podpisanie takiej umowy, na temat tego, czy Ruch będzie grał na Stadionie Śląskim, czy przy ul. Cichej.

Jacek Nowak (PiS) przypomina, że nie otrzymał jeszcze wykazów i kosztów podróży służbowych. - Była egzotyczna podróż do Chin. Proszę o szczegółowe informacje. Gdzie była podróż, kto brał w niej udział, ile ona kosztowała i jaki był jej cel?

Marian Salwiczek (WCh) prosi o powiększenie miejsc parkingowych w Batorym m.in. przy ul. Gagarina. Pyta, czy może być zlikwidowany nasyp między ul. Brzozową i Czempiela.

Joachim Otte (WCh) mówi, że ważne są szkoły, chodniki, place zabaw. - Najważniejsze jest jednak zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. W imieniu mieszkańców osiedla przy ul. Gawliny składam petycję. Domki są okradane. W ciągu dnia złodzieje wchodzą przez okna, w obecności mieszkańców plądrują mieszkania. Sam byłem ofiarą takiej kradzieży. Wyniesiono mi komplet opon. To są zuchwałe kradzieże. To dzieje się od 3 lat. Myślę, że z 30 domków zostało okradzionych. Radny prosi o wystąpienie prezydenta do komendanta wojewódzkiego policji z prośbą o interwencję.

Marek Krupa (PO) mówi o ul. Wandy. - Mieszkańcy zamieszkujący nowy blok przy tej ulicy pytają o losy przejścia, które ma być w okolicy ul. Strzelców i Wandy. Radny mówi też o braku miejsc parkingowych w okolicy ul. Bogedaina i Konopnickiej. - Mieszkańcy, zwłaszcza w trakcie imprez w Teatrze Rozrywki, nie mają gdzie zostawić samochodów.

09:47 
Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich, w imieniu prezydenta Chorzowa składa informację o planowanych zmianach organizacyjnych w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz zmianach w prywatnych placówkach zdrowia planowanych i realizowanych w porozumieniu z miastem.

J. Szafranowicz informuje o planach Śląskiego Instytutu Matki i Noworodkach związanych z budową nowego obiektu. Mówi, że prace przy ul. Strzelców Bytomskich kosztowały Instytut 1,2 mln zł. Podkreśla, że mimo tego nowy obiekt SIMiN tam nie powstanie, a przeniesie się do budynku przy ul. K. Miarki. - Dwa miesiące temu poproszono mnie o rozmowę w sprawie ewentualnej weryfikacji stanowiska – mówi. Dyrektor zaznacza, że zmiana planów wiąże się m.in. z planami budowy obiektów ginekologiczno-położniczych w Zabrzu i Gliwicach. Podkreśla, że SIMiN zakładał, że w Chorzowie będzie rodzić się około 4 tys. dzieci rocznie. Dyrektor mówi, że wobec planów sąsiednich miast Instytut zweryfikował liczbę porodów do 2 tys. rocznie. - Stwierdzono, że inwestycja ekonomicznie się nie zamknie. W pierwszym momencie byłem rozczarowany, że wielka firma wycofuje się z planów - mówi.

Dyrektor przyznaje, że było kilka wariantów wyjścia z tej sytuacji. - Jednym była propozycja wydzierżawienia budynku przy ul. K. Miarki.(...). Cały budynek o powierzchni 5,400 mkw bardzo Instytutowi odpowiada i jest on w stanie zaadaptować go.

J. Szafranowicz mówi, że w ramach rekompensaty ZSM pozyskał od SIMiN w sumie 3 mln zł. - Dodatkowo otrzymaliśmy rentgen wart 450 tys. zł. Dyrektor podkreśla, że w ramach umowy dzierżawy ZSM miesięcznie zyska około 80 tys. zł. Dodaje, że w styczniu ZSM ogłosi przetarg nieograniczony na budowę nowego budynku przy ul. Strzelców Bytomskich, wartego 15 mln zł, gdzie zostaną przeniesione oddziały z K. Miarki. - Ta inwestycja będzie sfinansowana z rekompensat i czynszu płaconego przez SIMiN. ZSM spłaci ją w ciągu 10 lat – mówi J. Szafranowicz. - Tym sposobem mielibyśmy zamkniętą centralizację szpitala – dodaje.

Marek Kopel, wiceprzewodniczący RM, pyta dyrektora o szczegóły inwestycji. - Czego i w jakich terminach możemy się spodziewać?

J. Szafranowicz mówi, że jeszcze w tym roku ZSM otrzyma pieniądze w ramach rekompensaty. Zaznacza, że w grudniu moją być ogłoszone pierwsze przetargi. - Z początkiem roku nastąpi ogłoszenie projektu zaprojektuj i buduj. W lutym, marcu gotowy będzie projekt techniczny. Kwiecień, maj nastąpi wejście na budowę. Maj, może czerwiec 2015 nasze oddziały funkcjonują w nowym obiekcie.

Jacek Nowak pyta, czy do momentu wybudowania nowego obiektu dzierżawca wyrazi zgodę na funkcjonowanie w szpitalu przy Miarki dotychczasowych oddziałów.

- Tak będzie – potwierdza J. Szafranowicz. - Remont budynku przy ul. K. Miarki będzie trwał około 12 miesięcy. Ma on spełnić normy medyczne SIMiN – dodaje.

Mariola Roleder (WCh) mówi, że głosami Wspólnego Chorzowa nie dopuszczono do zmiany zagospodarowania terenu przy ul. K. Miarki. - Dzięki temu plany medyczne mogą być kontynuowane. Radna pyta też czy budowa nowego obiektu spełnia będzie przeprowadzona w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

- ZSM ogłosi przetarg nieograniczony – informuje dyrektor ZSM.

- Mamy szczęście, że w przypadku budynku przy ul. K. Miarki tak się stało i nie zainwestowaliśmy w modernizację 15 mln zł. Dyrektor ZSM z czynszu otrzyma 80 tys. zł miesięcznie, za mieszkania otrzymalibyśmy około 40 tys. zł – mówi T. Krawczyk.

M. Kopel pyta o szczegóły finansowania tej inwestycji. - Czy miasto będzie musiało coś dokładać z budżetu?

- Nie będzie musiało dokładać – mówi J. Szafranowicz.

- Cieszę się, że wszyscy możemy się pod tym podpisać. Można podziękować prezydentowi i dyrektorowi za to, że tak to rozwiązali – uważa M. Michalik.

Czytaj też: Zaskakujący zwrot w sprawie szpitala na Miarki

10:13
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

10:16 

Podjęto uchwałę w sprawie programu Rewitalizacji i Zagospodarowania Przestrzenie obejmującej tereny wokół rynku i okolicy.

Projekt dotyczy uporządkowania terenu przy ul. Szabatowskiego, Moniuszki i Faski.

10:23
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2013.

10:30
Trwa dyskusja nad uchwałą o zmianie uchwały nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

Adam Trzebinczyk w imieniu klubu Wspólnych Chorzów wnioskuje o wykreślenie zmian w WPF, które nie wynikają ze zmian przyjętych w budżecie miasta. - Za miesiąc mamy sesję budżetową wtedy uchwalimy nowe zadania.

Wniosek przyjęto.

10:31 

Podjęto uchwałą o zmianie uchwały nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów

10:33
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów.

10:35
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B), deklaracji na podatek rolny (DR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1).

10:40 
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów. 

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez miasto Chorzów odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie.

Opłata za czas świadczenia usług w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć to 1 zł za jedną godzinę. W przypadku gdy do przedszkola prowadzonego przez miasto Chorzów uczęszcza dwoje lub więcej dzieci będące rodzeństwem, opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty określonej .

Przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia przekraczające czas realizacji podstawy programowej tj. pięciu godzin dziennie, a także określa warunki częściowego zwolnienia z tych opłat.

10:46
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. (druk nr 790)

10:48
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Rady Miasta nr XXVII/474/08 z 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

W uchwale Rady Miasta nr XXVII/474/08 z 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zaistniała konieczność skorygowania powyższych zapisów w celu ujednolicenia systemu przyznawania i rozliczania dotacji na prace lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Chorzowa.

10:50
Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o utworzeniu i prowadzeniu ośrodka rehabilitacji zwierząt przez „Fundację S.O.S. dla Zwierząt” w Chorzowie Maciejkowicach przy ul. Antoniów 1.

Fundacja posiada wykwalifikowany personel w zakresie opieki nad zwierzętami, wykwalifikowaną opiekę weterynaryjną oraz prowadzi Schronisko dla Zwierząt „Psia Chata”, którego dotychczasową działalność pozytywnie zaopiniował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach. Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miasta Chorzów pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt na powyższej nieruchomości.

10:51
Podjęto uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości miasta Chorzów.

10:54
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Szpitalnej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum w Chorzowie”.

10:56 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej - ulicy Świerkowej położnej w granicach administracyjnych miasta.

11:03 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy Drogowej Trasie Średnicowej od Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.

11:09
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kadeckiej-Al. Wycieczkowej. 

Zgoda ma umożliwić w przyszłości m.in. budowę drogi na terenie po zrewitalizowanej hałdzie.

M. Michalik mówi, że prace związane z rewitalizacją hałdy są ukończone. - Chcemy zbyć ten teren.

M. Kopel pyta, czy umowa z firmą Haler, przeprowadzającą rewitalizację, jest rozliczona.

M. Michalik zapewnia, że będzie to zrobione z początkiem 2014 r.

11:10
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

11:13 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Jubileuszowej.

11:14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kadeckiej.

11:16 
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy „Planty Śląskie” drodze położonej na terenie miasta.

11:17 
Podjęto uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie ul. Św. Pawła i Ficka.

11:44
Podjęto uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miasta Chorzów dotyczącego propozycji Ministra Rozwoju Regionalnego podziału środków przewidzianych dla Polski w latach 2014 – 2020 na realizację Polityki Spójności z Funduszy Europejskich.

Joachim Otte, wiceprzewodniczący RM, mówi o niesprawiedliwym podziale środków z funduszy unijnych trafiających do naszego województwa.

Czytaj też: List otwarty wiceprzewodniczącego RM. Zobacz, o czym?

- Dyskusja o środkach unijnych jest bardzo ważna – mówi M. Michalik. - Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Chorzów przespał podział środków unijnych w latach 2005-2008. (…). Nie mamy żadnego projektu kluczowego.(...). Dobrze walczymy w procedurach konkursowych. (…). Ileś sukcesów mniejszych, większych jest. Kluczowe decyzje niestety nie dotyczyły Chorzowa. Musimy wyciągnąć wniosek. Nie możemy pozwolić sobie na takie samo zachowanie w tej perspektywie. (…). Walczymy o obwodnicę dla Chorzowa. (…). Nie mamy pełnej wiedzy, warto zaprosić na najbliższą sesję przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, żeby pokazał jaki jest obraz z punktu widzenia tego urzędu.

M. Kopel mówi, że uchwała nie dotyczy Chorzowa a sprawiedliwości podziału środków unijnych. - Miasta śląskie są w końcówce. Chyba nie wszyscy na Śląsku spaliśmy?(...). Problem jest klucz podziału środków. Pieniądze dzieli się w oderwaniu od liczby mieszkańców. (…). Nikt na Śląsku, ani w Chorzowie nie przespał dawnej perspektywy podziału środków. (…). Samo zrobienie estakady spowoduje, że Chorzowie wrośnie dwukrotnie liczba dotacji. (…). Pieniądze na estakadę wynegocjowano trzy lata temu, teraz będzie realizacja.

11:45 
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie wprowadzenia programu „Chorzów 60+”.

O programie mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych.

Mariola Roleder (WCh) prosi o wyjaśnienie finansowania ulg, które będą udzielane przez placówki miejskie.

Grzegorz Krzak pyta, czy były prowadzone rozmowy z aptekami? - Czy apteki mogą brać udział w takich programach?

Ryszard Sadłoń mówi, że w mieście się nic nie zmieni. - To tylko dodatkowa karta. Za czasów prezydenta Kopla walczyłem z kartą „Liczna rodzina”. (…). Ta karta ChCK jest dla wszystkich. Emeryci korzystają z naszych promocji. Finansowo nic dla emeryta się nie zmieni. Nie lubię populistycznych i socjalistycznych działań. Nie zdarzyło się by do Chorzowskiego Centrum Kultury nie wpuszczono emerytów.(...) Dla emerytów nie jest najważniejsze to, że mają być aktywni w swojej grupie. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy integracyjne, gdzie są ludzie młodzi i starsi. W programie nie widzę, że są zniżki dla osób młodszych na imprezy organizowane przez ludzi starszych.

Tomasz Piecuch (WCh) mówi, że program mało wnosi, ale wskazuje na pewien fakt. - Jesteśmy miastem starzejącym się. Problem zagospodarowania czasu osobom starszym jest. (…). Powielanie różnego rodzaju kart funkcjonujących w instytucjach kultury jest niepotrzebne. Funkcjonują ChCK-karta, zniżki na basen.(...). Jeżeli mamy już wydarzenia kulturalne dla seniorów za złotówkę to taka karta jest zbędna. (…). Radny mówi, że potrzebna jest kampania informacyjna skierowana dla seniorów. - Informowanie osób starszych o imprezach i promocjach skierowanych do nich wystarczy. Powielanie kart jest niepotrzebne. Radny dodaje, że program wprowadza seniorów w błąd. - To manipulowanie faktami.(...). Dlaczego powielamy imprezy, informujemy, że kosztują one złotówkę? Te imprezy już są i tyle kosztują, gdzie tu jest rabat? Nic nowego nie przybywa. Jest to czysty populizm.(...). W taki sposób nie można tej oferty przyjąć.(...). Ten program niczego dla seniorów nie wnosi.

Marek Kopel podkreśla, że wszyscy chcą, aby dobrze było chorzowskim seniorom. - Ostatnio radni Wspólnie dla Chorzowa przegłosowali zdjęcie tej uchwały bo nie zawierała programu. Dziś ta uchwała zawiera program, porządny. (…). To jest 60 plus. Mężczyźni po 60 jeśli pracują to są w najlepszej sytuacji materialnej życiowo. (…). W najgorszej materialnej sytuacji są ludzie wokół 30. Czy jakoś tej grupie nie można pomóc?(...). Zwracam uwagę, że w tej uchwale przyjmujemy program. Jest do niego załącznik, to różne dziwne rzeczy. Program i załącznik jest częścią uchwały. My jako Rada nie możemy uchwalać różnych promocji np. pysznej pajdy ze smalcem w cenie 5 zł. Nie Rada powinna uchwalać takie rzeczy. Rada powinna uchwalać program bez załącznika. Załącznik jest w gestii pana prezydenta. Mój wniosek jest taki, aby wykreślić zdanie, że załącznik jest częścią programu.

Jacek Nowak pyta o ulgi za przejazdy. - Były firmy, które deklarowały dodatkowe zniżki dla seniorów. Rozumiem, że leży to w geście tych firm i my w budżecie nie musimy zapewnić dodatkowych środków. Trzeba pracować nad tym, by więcej prywatnych firm się w to włączało. Radny prosi, aby mimo tych uwag przyjąć ten program. 

Renata Słomczyńska (PO) mówi, że program niepotrzebnie wzbudził tyle kontrowersji. - Musimy się skupić nad meritum sprawy. Najłatwiej wypowiadać się na temat seniorów osobom mającym trzydzieści kilka lat.(...). Program ma na celu usystematyzowanie pewnych spraw.(...). Ten program jest dedykowany przede wszystkim dla emerytów, którzy mają z roku na rok coraz gorszą sytuację materialną.  

T. Krawczyk pyta jaką ofertę przygotował DPS „Republika”.

Barbara Tabin (SLD) mówi, że są apteki które mają swoje karty przywilejów skierowanych do emerytów.(...). Nie będziemy mieli na to wpływu, to w przypadku aptek reguluje rynek.  

Jeżeli to jest dobre to zróbmy to – mówi Grażyna Kosińska-Jokel.

- Nie wiem, czy nasza rada może głosować, bo wszyscy są zainteresowani tym programem – śmieje się Joachim Otte. Radny zgłasza, aby dla osób powyżej 60. roku życia uchwalić bezpłatne podróże komunikacją publiczną.  

- Restauracje z własnych pieniędzy zgodziły się na zniżki, nie ma tu populizmu. To nie jest program rabatów. Ta są zebrane informacje z wszystkich instytucji działających w mieście, tak aby osoby starsze nie musiały szukać informacji w internecie. (…). Miasto do tego nie dopłaca. Tak, to są rzeczy, które się już dzieją. Program zakłada promocję tych rzeczy, nie wszyscy o tym wiedzą.(...). Osoba młoda może iść do pracy, bo ma na to siłę, osoba starsza tej siły nie ma.(...). Będziemy rozmawiali z aptekami.(...) - mówi M. Sekuła. Pełnomocnik wyjaśnia, że w programie zebrano wszystko tak, by przekazać radnym jak najwięcej informacji. Dodaje, że program będzie cały czas rozwijany. Mówi, że w programie znalazły się oferty DPS, ale nie ma mowy w typ przypadku o zniżkach.

- Ten program w sposób marketingowy ujmuje oferty skierowane dla seniorów – mówi M. Michalik. - Wniosek o rabaty dla osób starszych trafi do KZK GOP. (…). Wszyscy podpisujemy się pod tym, że ta karta seniorom się przyda.

12:28
Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Chorzów 60+”.

Zobacz program i zniżki dla seniorów - kliknij.

12:33 
Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skarg wniesionych przez pana M.M.

Skargi uznano za bezzasadne.

12:35
Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez mieszkańców ulicy Franciszkańskiej w Chorzowie.

Skargę uznano za bezzasadną.

13:03 
Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez pana M.S.  

Skargę uznano za zasadną.

13:03 
Trwa udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta

O likwidacji barier architektonicznych. - Staramy się zrealizować to przy każdej inwestycji. Proszę o uszczegółowienie problemu.

O ulicy Gagarina. - Mamy środki zabezpieczone na budżet obywatelski. Można przeznaczyć je na miejsca parkingowe. Na razie w projekcie budżetu nie ma zabezpieczonych środków na ten cel w tym miejscu.

O ścieżkach rowerowych. - Będziemy starali się pozyskać środki na ten cel.

O śmietnikach przy ul. Gagarina. - W zasadzie nie budujemy śmietników, zwłaszcza na terenach nie będących własnością miasta.

O zwiększenie ilości śmietników na przystankach. - Proszę o uszczegółowienie.

O dokumenty dotyczące inwestycji w holu UM. - Radny ma prawo prosić o takie dokumenty. Przeprowadzę rozmowę z panią kierownik.

O ul. Sportową. - Zaplanowane są tam inwestycje, w tym miejsca parkingowe.

O tablicach przy DTŚ. - Nie mamy w planie uruchomienia odcinkowego pomiaru prędkości na DTŚ.

O koncepcji projektu Stadionu Ruchu. - Będziemy o tym dyskutować. (…). Mamy umowę z klubem. Jest ona bardzo korzystna dla Ruchu Chorzów. (…). To jest temat na dyskusję.

O podróżach przedstawicieli władz i pracowników UM. - Radny otrzyma odpowiedź pisemnie.

O nasypie po kolei piaskowej w okolicy ul. Czempiela. - Myślimy o nabyciu gruntu i rozebraniu nasypu.

O sytuacji na osiedlu przy ul. Gawliny. - Wystąpimy do komendy miejskiej o informacje na ten temat.

O ul. Wandy. - Przejście dla pieszych będzie zrobione na wiosnę 2014 r.

O parkingu w okolicy Teatru Rozrywki. - Jest on ogólnodostępny.

O oznakowaniu miejsc parkingowych przy ul. Wandy. - Będą one zrobione.

13:14
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

- W kuluarach mówi się, że nikt nie chce budować stadionu Ruchu, ani prezydent ani władze klubu. Podobno nawet radny Sadłoń tego nie chce. Idą wybory. Za chwilę na kolejnej sesji będziemy podejmować decyzje, co do finansowania tego etapu. (…). Chciałbym, aby przed głosowaniem rada dostała jasne informacje, czy właściciel klubu na Cichej będzie rozgrywał tam mecze, nawet jeśli wcześniej będzie dostępny stadion Sląski. (…). Czy są plany pozyskania sponsora. (…). Podkreślam najważniejsze jest to, czy właściciel klubu chce grać na Cichej po przebudowie stadionu to pierwsza rzecz, by podejmować decyzje. Proszę, żeby nie tylko radnym, ale też mieszkańcom przedstawić informacje czego chce klub Ruchu Chorzów, czego chce prezydent - mówi J. Nowak.

- Prezydent po to ogłosił konkurs, aby powstał stadion. (…). Temat stadionu jest dla miasta bardzo istotny. (…). Wiele informacji zabrzmi na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym koncepcji budowy stadionu – mówi M. Michalik.

- Mój wniosek był czytelny.(...). Chcemy przed sesją budżetową wiedzieć(...) niech prezes klubu z prezydentem podpiszą umowę, że klub Ruchu chce grać na stadionie przy ul. Cichej. (…). Lepiej zamiast stadionu zrobić tam amfiteatr, jak klub nie będzie tam grał. (…). Mówię kibicom o moich wątpliwościach. Przed podjęciem tej ważnej decyzji musimy wiedzieć czego chcemy. (…). Byłem przeciwny nacjonalizacji tego kubu. Albo silny Ruch, albo Ruch na ładnym stadionie ale w 4 lidze.(...). Ludzie chcą silnego klubu.(...). Podstawowy temat to jest stwierdzenie prezesa klubu, na którym stadionie chce grać - mówi R. Sadłoń.   

R. Słomczyńska pyta R. Sadłonia, czy ten jest za ,czy przeciw budowie stadionu przy ul. Cichej?

- Trzeba poświęcić temu tematowi sporo czasu i porozmawiać. To duża inwestycja, trzeba to dokładnie przemyśleć – mówi M. Michalik.

- Jeżeli chodzi o stadion Ruchu Chorzów (…), podjęcie tak ważnej decyzji jak wydanie 80 mln zł, to trzeba słuchać autorytetów. (…). Prezydent wbije łopatę 1 listopada, rozgrzebie stadion a może okazać się, że przyszła władza nie będzie chciała stadionu. Prezydent obiecał kibicom stadion, teraz nie chce się z tego wycofać. Na 2 miesiące przed wyborami zostawimy nową radę z 80 mln. (…). Czego chcemy dla Ruchu i czego chcemy dla miasta?(...). Musimy zaprosić marszałka, żeby odpowiedział, co ze Stadionem Śląskim? (…). Ja kibicom mówię, że mam wątpliwości. Nie boję się ich mieć. (…). Pytam kibiców i autorytetów o zdanie. Nikt z nich nie jest bez wątpliwości - mówi R. Sadłoń.

- Czy możemy wstrzymać się z tą inwestycją, czy jak to zrobimy to dostaniemy licencję na grę w ekstraklasie? - mówi B. Tabin. - Ta inwestycja jest poważnym wydatkiem w naszym budżecie. Możemy mieć rozbabrany stadion Ruchu i rozbabrany Stadion Sląski. 

13:34
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~rich

IP: 46.148.*.*

2013-11-28 09:34:22

A Szanowny Pan Radny Kołodziej nie wie, gdzie załatwia się takie sprawy? Musi, do jasnej anielki, na sesji o to prosić?!

~mariam

IP: 89.79.*.*

2013-11-28 10:29:52

Radni WC z panem Sadłoniem już szukają sposobu jak zrobić, żeby budowa stadionu się nie zaczęła... Ciekawe co wymyślą, żeby odrzucić kartę 50+

~obserwator

IP: 89.74.*.*

2013-11-28 10:56:10

Pan Kołodziej jest w radzie nadzorczej CHSM więc się orientuje z kim się należy porozumieć w takich sprawach ale musi zaistnieć na każdej sesji.Jest przekonany że zna się na wszystkim i dlatego wypowiada się w każdej sprawie.

~Brzozowa 3

IP: 89.25.*.*

2013-11-28 11:03:37

Chyba od tego są radni, aby spotykać się z mieszkańcami, wyjść w teren, zobaczyć osiedla a nie tylko za biurkiem siedzieć. Trzeba rozmawiać o wszystkich tematach dotyczących zwykłych mieszkańców na sesji, prosimy o parkingi na Brzozowej !

~Tomek

IP: 194.126.*.*

2013-11-28 11:08:28

Przy Brzozowej wszystkie budynki są CHSM więc należy się zwrócić do CHSM, żeby zadbała o swoich mieszkańców i ich samochody. Dlaczego więc jako członek Rady Nadzorczej nie zwrócił się z tym do CHSM tylko chce, żeby miasto ten temat rozwiązało. Chciałbym, żeby miasto mi też wybudowało parking.

~Brzozowa 3

IP: 89.25.*.*

2013-11-28 11:32:54

Panie Tomku nie wszystkie budynki !! Są na Brzozowej i inne budynki, nie tylko Spółdzielcze !! Widać że nie ma Pan pojęcia :)

~lech

IP: 46.148.*.*

2013-11-28 23:56:13

Najlepszy był radny Piecuch gadajacy o populiżmie:)

~lol

IP: 46.148.*.*

2013-11-29 08:43:19

lech co racja to racja :)))

~Batorowiec

IP: 94.254.*.*

2013-11-29 09:24:24

Co do miejsc parkingowych na Starym Osiedlu widnieje tablica "w tym miejscu decyzją mieszkańców powstają nowe miejsca postojowe" dookola same wspólnoty mieszkaniowe czyli prywatni właściciele. I nie ma tutaj problemu czy budynki wspólnot, czy w innych częściach miasta CHSM, niech powstaja parkingi w obrębie i otoczeniu dróg zarządzanych przez miasto !! Dobra inicjatywa

~wierny kibic

IP: 188.147.*.*

2013-11-29 12:31:28

-ze wzgledu na niższe koszty budowy z 96 mln. Do 70 mln. Klub i kibice powinni powalczyc o zwiekszenie szerokości trybun o 3mI wysokość o 1.5 m mniej więcej liczylem. Co wiąże się z podniesieniem nieznacznie kosztów materiału tj. Słupów nośnych, kątownikow zewnetrznych obudowy i blachy na dachu. Co w efekcie pozwoli rozbudować stadion o 8 rzędów a nie 4.Wtedy można rozbudować go z 12 na 20 tyś w przyszłości. Jeżeli schodki na trybunie dobudowanej czyli osiem rzędów się przesunie wzgledem dolnych schodów . Da to złudzenieDrugiej górnej trybuny tzn . Lepsza oglądalność i ładnie by się komponowalo. Co podnosi atrakcyjność stadionu nie mówiąc o dodatkowych zyskach i potencjalnych sponsorach . Podobne przesunięcie trybun bez budowania balkonu posiada projekt stadionu w Tychach.Ps. Moim skromnym zdaniem warto powalczyć o te 4 tyś miejsc poniewaz RUCH to nie tylko Chorzów ale i rzesza fanów z całego Śląska. Do tego jeżeli klub wprowadza zmiany w systemie lojalnosciowym na karnety i nie ma za drogich biletów to myślę że kibice się znajdą . Pozatym jeśli się będzie propagować historię sukcesów i gwiazd Ruchu to też na pewno pomoże , ahuliganeri na stadionach coraz mniej i powoli mentalnośc rodziców sie zmienia bo chcą chodzić z dziećmi widzę to po sobie chodzę z córka i chrzesniakiem a parę lat wstecz bym nie poszedł a może oni tez pójdą ze swymi dziećmi .a widowiska coraz bardziej medialne i " kolorowe" .A pamiętajmy że stadionu nie buduje się na 10 lub 20 lat tylko na parę pokoleń wiec zastanówmy się i zostawmy coś po sobie tym których jeszcze niema.Potem będzie za późno by coś przerabiać.Jak stadion będzie miał 20 tyś a będzie większe zainteresowanie meczem to na Śląski na pewno przyjdzie minimum 30 tyś , a jak będzie miał 16 tyś to przy większym zainwestowaniu danego meczu na Śląski przyjdzie może trochę ponad 20 tyś a przy takim stadionie będzie to śmiesznie wyglądało i może być mało opłacalne.Pozatym wizualnie z zewnątrz i arhitektonicznie nowy obiekt Ruchu jest stadionem moich marzeń. Pozdrawiam 

~chorzowianin z ruchu

IP: 188.147.*.*

2013-11-29 13:57:00

Witam jestem wiernym kibicem Ruchu i jak widze co nasi radni robią to mi ręce opadają. Stadion powinnien powstać czy się to komuś podoba czy nie. Ruch jest jedyną wizytówką Chorzowa na kraj i nie tylko nawet miasto wykorzystalo sukces i tradycje klubu do swojego nowoczesnego hasla " chorzow wprawia w ruch" więc gdzie jest do ulicha ten nowoczesny Ruch. Spytajmy radnych co zrobili dla klubu dzieki któremu Chorzów jest tak znany . Stadion ma 80 lat dyskusja trwa z 20 ja ma 30 lat a efektu nie widać więc niech radni powiedzą ile razy w tych 80 latach przebudowali urząd Miasta rynek estskade i tereny sąsiadujące ,ładnie to wszystko wyglonda. To jest wstyd dla tak zasłużonego klubu że w mediach pokazuje się taki smietnik na owe czasy wyglądający jak toi toie które są tłem w czasie relacji telewizyjnej to jest porostu śmieszne i żałosne można to przyrównać do ubikacji z lat 30 tych podczas gdy inne kluby maja wc jak w Silesi a stadiony dużo większe wyrastają jak grzyby po deszczu mniej znanym klubom z mniejszymi sukcesami i historią to mnie boli że przez swade i pieniądze została zatracona miłość do sportu i uczciwej rywalizacji . Niech radni sami sobie odpowiedzą na pytanie gdzie będzie miasto chorzow bez nowego stadionu dla Ruchu. Mój dziadek ma 75 lat i jak zobaczył projekt to się po prostu rozplakal jest kibicem od urodzenia i chcial by jeszcz pójść ze mną na ten nowy obiekt jednak myślę że to jest mało realne. Dziadek w czynie spolecznym budował stadion Śląski jak i św p Cieslik , ale co wy radni możecie o tym wiedzieć. Mam nadzieje ze tego nie schrzanicie bo stadion buduje sie może na następne sto lat i tyle Pozdrawiam radnych teraz wszystko w waszych rekach.

~Przyszłość Ruchu

IP: 77.252.*.*

2013-11-29 14:29:34

Do chorzowianina z Ruchu, kiedyś Ruch przeprowadził się z Batorego tak zwanego Hasioka na nowy stadion przy Cichej i grał wtedy na największym stadionie w Polsce, teraz powinien się przeprowadzić z Cichej na Stadion Śląski i znowu być na największym stadionie w Polsce. Jeśli miasto wybuduje stadionik na 12.000 to Ruch znajdzie się w gronie klubów bez przyszłości . Na dużych stadionach grają w Gdańsku,Warszawie,Poznaniu,Wrocławiu,Krakowie,za rok w Zabrzu, więc nie bójmy się tego co w świecie jest normą - stadiony ekstraklasy są minimum 50.000. Zamiast budować niepotrzebny stadion niech miasto płaci klubowi za promocję tyle ile musiałoby płacić bankom odsetek za 80 mln kredytu lub obligacji.

~chorzowianin z ruchu

IP: 213.158.*.*

2013-11-29 15:41:02

Spoko mozna się przeprowadzić ale jak tego molocha zapełnić ile wynajęcie bedzie kosztować klub jest za biedny. To nie są czasy gdy Chorzów robil 5 procent PKB państwa .

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-11-29 15:44:51

RUCH tylko na Cichej! LEKKOATLETYCZNY St.Śląski nie nadaje się dla RUCHu i... jest CUDZY... lepiej ciasny ale własny... nawet jak Ruch kiedyś spadnie (oby NIGDY) to młodzież ze szkółki Cieślika na nowo odbuduje RUCH CHORZÓW na Cichej (zawsze można liczyć na uczniowski klub RUCH Chorzow prowadzony przez Śrutwe, Karcza...czekamy na wychowanków na miarę Cieślika). Nowy stadion jest potrzebny MŁODZIEŻY i musi pociągnąć inwestycje w Chorzowie dając wizerunek miasta dla Młodych, z ogromną historią i przyszłością. Nikt nie kupi bajki o zasługach tak ogromnych Wilimowskiego, że jest najlepszym patronem dla RUCHU... nikt nie kupi obietnic i bajek... Czas BUDOWY... odchodzący radni mają szansę stać się udziałowcami w BUDOWANIU Chorzowa, bo likwidatorami przemysłu już są. Już kiedyś RUCH pałętał się po cudzych stadionach... i dość takich wycieczek. STADION NOWY RUCHU na CICHEJ i tyle! Pozdrawiam.

~Tojestprzyszłość

IP: 46.148.*.*

2013-11-29 16:04:08

~Przyszłość Ruchu??? Do rzici z taką przyszłością,żeby my wszyscy płacili na prezesów prywatnej spółki a nie mieli nowoczesnego stadionu.Może być i stadionik-tanio w utrzymaniu ,jak będzie trzeba więcej to się wynajmie Śląski.

~

IP: 89.79.*.*

2013-11-29 17:47:35

ze Stadionem Ślaskim byłby taki kłopot, ze na nim było by widać mizerotę tego klubu, bo jak na taki obiekt przyjdzie kilkuset kibiców to jak to wygląda...

~zniesmaczony

IP: 89.74.*.*

2013-11-29 18:10:44

Ruch ma właściciela swojego, prywatnego przedsiębiorcę !! Pieniądze dla młodych rodzin, na budowę przedszkoli, dla ludzi w średnim wieku na nowej miejsca pracy i dla naszych seniorów na lepsze szpitale i opiekę medyczną.

~

IP: 89.79.*.*

2013-11-29 19:05:18

Śląski nie powstanie jeszcze w ciągu najbliższych 10 lat. Nie ma co patrzeć aż ktoś kiedyś dokończy budowę. Trzeba w Chorzowie szybko wybudować stadion taki na jaki miasto stać. Wtedy na pewno dużo ludzi będzie chodzić na mecze i cieszyć się z obiektu jaki będzie w mieście.

~Przyszłość Ruchu

IP: 83.242.*.*

2013-11-29 20:16:08

Moloch to może stadion na 80 tys, a Stdion Śląski to zaledwie 55 tys. Jak zapełnić ? Tak jak na całym świecie to jest kibicami a że ich Ruch ma widać było na meczu z Górnikiem Zabrze rozegranym kilka lat temu na Śląskim - było ich około 40 tys. Ruch jest biedny bo bilety na mecze kupuje 5 tys. Kibiców zamiast 50 tys. Gra na małym stadionie to dla Ruchu kaplica i koniec marzeń o dawnej świetności.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-02 16:13:22

NOWY STADION RUCHU... Jak nie ta rada to nowa dotrzyma obietnicy budowy SUPER stadionu im. Gerarda Cieslika. Tanio i solidnie w najlepszej technologii. Pozdrawiam.

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.