41. sesja Rady Miasta

Chorzowianin 2017-09-28 | Komentarzy: 0
Radni zgodzili się na budowę nowego stadionu Ruchu. Przekazali pieniądze na inżyniera kontraktu.
41. sesja Rady Miasta

09:08 
Rozpoczęła się 41. sesja Rady Miasta.

09:18
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Waldemar Kołodziej (PdChiPO) prosi o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę budżetową na 2017 rok. Wiceprzewodniczący RM mówi, że jednym z punktów będzie przesunięcie środków w wysokości 300 tys. zł do Centrum Przedsiębiorczości.

- Te pieniądze są potrzebne do rozpoczęcia budowy stadionu Ruchu, a dokładnie o wyłonienie inżyniera kontraktu. To wniosek formalny.

Jacek Nowak mówi, że ta sprawa budzi wiele emocji. - Sposób przekazania tej informacji do radnych uważam za skandaliczny. Nie może być tak, że o ważnych budżetowych sprawach dyskutuje się na chybcika. Nie może być tak, że dziennikarze, kibice dowiadują się o planach prezydenta wcześniej niż radni. To w moim odczuciu lekceważenie radnych. Informacja o tym, że na sesji będziemy o tym dyskutować pojawiały się wcześniej na facebooku. (…). Jestem za tym żeby dyskutować, ale do takiej dyskusji trzeba się przygotować. Przez jeden dzień nie byłem w stanie sprawdzić sytuacje CP. (…). Panie przewodniczący proszę przekazać to panu prezydentowi, że sposób przekazywania informacji najpierw mediom a potem radnym to co będzie na najbliższej sesji uważam za wysoce nieeleganckie.

Waldemar Kołodziej mówi, że zarzut o tym, że informacje wcześniej trafiły do mediów jest nietrafiony. Podkreśla, że o stadionie dyskutuje się od lat. - Nie można powiedzieć, że radni są nieprzygotowani. Na tej sali podejmowaliśmy decyzję, przeznaczając 2,5 mln zł na projekt. (...) To państwo zadawali prezydentowi pytanie, kiedy stadion będzie budowany. (…). Kilka lat dyskutujemy o budowie stadionu. Trzeba przejść do konkretów w końcu. (…). Dzisiaj musimy przejść do wybrania inżyniera kontraktu. Robimy to przez miejską spółkę bo chodzi o podatek VAT. (…). Dzisiaj jest moment, że mówimy wszyscy – sprawdzam. (…). Przed nami kolejna rozmowa, kolejna uchwała, kiedy będziemy przeznaczali środki na konkretne zadania. Potrzebujemy więcej czasu? Nie sądzę. Proszę wszystkich radnych o podjęcie uchwały.

Pojawiły się problemy z głosowaniem. Ogłoszono przerwę. 

Koniec przerwy. Radni głosują jeszcze raz.

Radni zgodzili się na rozszerzenie obrad o wniosek W. Kołodzieja. 

09:30
Przyjęto protokoły 39. i 40. sesji Rady Miasta.

09:31
Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:35
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak pyta dlaczego w jednym Urzędzie Stanu Cywilnego można dostać odpis od ręki a w innym, w tym w Chorzowie, trzeba czekać tydzień. - Proszę o przeanalizowanie tej sprawy.

Marek Dudek (WdCh) mówi o przelaniu kanału Suez. - Proszę o informację, co się stało, że kanał przelał. Jaki był poziom w Rawie przy ujściu do oczyszczalni?

Bartosz Stała, prezes Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mówi, że był olbrzymi problem z kanałem Suez. - Okazało się, że zalana była ulica Szabatowskiego i kilka nieruchomości. (…). W kanale zalegało kilkadziesiąt ton betonu, został wpompowany nie wiemy kiedy. (…). MZUiM zabudował studnię na wysokości kładki estakady. (…). Beton skuli nasi pracownicy, przy okazji znaleźliśmy drzwi i podkład kolejowy, które zamknęły światło kanału. (…).

Halina Hiltawska (WdCh) mówi o złym stanie drzew (topoli) przy ul. Stefana Batorego i prosi o ich wycięcie. Wspomina też kłopotach z parkowaniem w Batorym. Radna mówi też o problemie bezpańskich zwierząt.

Krzysztof Łazikiewicz (WdCh) mówi o braku miejsc parkingowych w okolicy chorzowskiego sądu przy ul. Rostka i nadużywnaniu "pozowoleń na parkowanie" przez pracowników sądu. Radny mówi też o remoncie kanalizacji przy ul. Skrajnej. Prosi, aby po pracach uporządkować zieleń.

Barbara Tabin (PdChiPO) mówi o złożonej wcześniej interpelacji w sprawie kotłowni przy ul. Legnickiej. Zaznacza, że dostała odpowiedź od urzędników z prośbą o dokładną lokalizację wspomnianej kotłowni. Dziwi się, że jest problem w załatwieniu tej sprawy.

Jan Skórka mówi o zakończeniu remontu ul. Zielonej. Prosi, aby przy ulicach przyległych wypisać ich nazwy.

Piotr Wróblewski (PiS) pyta, co znajdowało się na maszcie Szybu Prezydent 1 września i później.

10:09
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

10:09
Trwa dyskusja o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 201.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa mówi, że 300 tys. zł będzie przeznaczone na aport na Centrum Przedsiębiorczości. - Mamy gotowy projekt stadionu przy ul. Cichej. (…). Prosimy o niezbędne kroki do wbicia pierwszej łopaty. Zastępca mówi, że inwestycja będzie realizowana przez CP ze względów podatkowych. Podkreśla, że inwestycja to 110 mln zł, a podatek VAT to 23 proc. - Po odliczeniu podatku będziemy mieli około 23 mln zł. (…). Staramy się, aby każdy z elementów życia społecznego znalazł odzwierciedlenie w budżecie miasta. (…). W przyszłym budżecie chcemy zabezpieczyć środki na budowę. Chciałbym zasygnalizować, że ten duży wydatek, kwota co najmniej 110 mln zł, chcemy sfinansować z nowych wpływów podatkowych. A te zdaniem zastępcy prezydenta wpłyną m.in. z Wesołego Miasteczka i Stadionu Śląskiego.

Waldemar Kołodziej mówi, że przyszły rok będzie trudny dla budżetu. - Wiem, że radni zastawiają się, czy miasto stać na taki wydatek. (…). Czy ta inwestycja będzie realizowana falowo, etapami? O jakiej części budowy myślimy w przyszłym roku? Skąd finansowanie inwestycji?(...). Radny zastanawia się, czy nie pobierać również podatku z Parku Śląskiego.

- Idąc do wyborów mieliśmy budowę stadionu w programie. Nic się w tym nie zmieniło. Nasze wątpliwości budzi tryb i forma kolejnego aportu do CP. Już wnieśliśmy przecież 12 mln zł na budowę stadionu – mówi Jacek Nowak. - Była mowa, że pieniądze będą wracały do CP i z nich będzie budowany stadion. (…). Czy nie będzie tak, że damy 300 tys. zł a to pójdzie na kolejną pożyczkę. Jeśli dokumenty były gotowe przed wakacjami to dlaczego dokument ten nie poszedł normalnym trybem? Z miesięcznym terminem wysłać ten projekt? Wtedy byłby czas by przeanalizować projekt i sytuację w CP. (…). Uważam, że gmina powinna inwestować w obiekt na Cichej. Natomiast na tej sesji ja nie poprę kolejnego aportu co CP. Nie mam zaufania, chciałbym usłyszeć od pana prezydenta jak wygląda spłata 12 mln zł. Mówi się, że z tego 3 mln zł już nie zobaczymy. (…). To były pieniądze na budowę stadionu a na to nie wydano ani złotówki. (…). Przekonywano nas, że są super zabezpieczenia. Ja dzisiaj za tym nie zagłosuje. Jeżeli prezydent chce podjąć taką decyzję to powinien podejmować to na własne ryzyko. Tutaj nie ma przejrzystości. Dlaczego wprowadza się to w tak szybkim terminie?

Marek Kopel (WdCh) mówi, że inżynier kontraktu to wydatek w sumie na 2,7 mln zł. Dodaje, że w budżecie na budowę trzeba zabezpieczyć 150 mln zł. - Zapomniano o odsetkach. (…). Ja kibicuję Ruchowi, ale nie chcę stadionu. Radny przypomina, że sam zaproponował budowę nowych trybun i budynku. Dodaje, że po decyzji o modernizacji Stadionu Śląskiego zmienił decyzję, co do budowy nowego obiektu na Cichej.

Radny mówi, że koszt budowy według kosztorysu wynosi 112 mln zł, ale spłata kredytu może wynieść nawet 168 mln zł. - Moim zdaniem zamiast przekazywać do banku co roku 7 mln zł (…) mądrzej jest przekazać Ruchowi 5 mln zł, w tym ponad milion na wynajem Stadionu Śląskiego. (…). Zapewniliby my Ruchowi grę na najlepszym Stadionie. (…). Gra na nim to szansa na pozyskanie dla Ruchu inwestorów.

Krzysztof Łazikiewicz mówi o tym, że trzeba mieć wizję. - To będzie stadion miasta Chorzów. (…). Brakuje tutaj optymizmu. Zawsze można powiedzieć, że wydajemy za dużo pieniędzy. (…). Osobiście jestem za budową stadionu przez miasto Chorzów (…) dla następnych pokoleń. (…). Jak się coś robi, to się robi dobrze. (…). Panie prezydencie Kopel, trochę optymizmu.

Marcin Michalik przeprasza za nieobecność prezydenta. Mówi, że Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa odbiera w Niemczech nagrodę za współpracę polsko-niemiecką. Zastępca prezydenta mówi, że Stadion Śląski jak na warunki polskie to jest gigant. - Jak na potrzeby Ruchu to jest mega gigant. Chodzę na mecze Ruchu, na które przychodzi od 5 do 10 tysięcy kibiców. (…). Na Stadionie Śląskim na pewno nie zjawi się 55 tys. kibiców. (…). Takie mecze niestety nam nie grożą. (…). Zastępca prezydenta mówi też o kosztach utrzymania i wynajęcia Stadionu Śląskiego. - To setki tysięcy złotych. Ruch wynajmuje obiekt na Cichej za 100 zł rocznie. (…). Czy nie lepiej te środki wykorzystać na budowę stadionu. Ruchu nie stać na wynajęcie tak dużego stadionu. Koszty wynajmu, jego wielkość to nie dzień dzisiejszy. (…). Wspominałem o dodatkowych przychodach, które od przyszłego roku będą w naszej kasie. (…).

Marcin Michalik podkreśla, że pieniądze przeznaczone na budowę są w zasięgu budżetu miasta. - Jesteśmy sobie w stanie dać z tym radę. Zastępca mówi też o trybie wprowadzenia projektu uchwały. Mówi, że odbyła się szczegółowa dyskusja na temat tej uchwały. - Nie ruszyliśmy z tą inwestycją. Nie mieliśmy gotowej dokumentacji, mamy ją teraz. Będzie dyskusja na temat zabezpieczenia całości środków na inwestycję. Chcemy wbić łopatę w drugiej połowie przyszłego roku.

- Czyli ani złotówka nie została wybudowana na budowę stadionu – mówi K. Hornik. - Jeżeli jest tak dobrze, to po co dokapitalizować spółkę? Chcę usłyszeć od prezesa w jakim stanie jest spółka.

- Z przykrością odpieram pytanie jako atak na spółkę i moją osobę. W tej chwili spółka posiada 440 tys. zł na kontach – mówi Piotr Małecki, prezes Centrum Przedsiębiorczości. - To znacznie więcej niż poziom kiedy obejmowałem spółkę w 2013 roku. Płynność finansowa cały czas jest. Pragnę podkreślić, że jako spółka prowadzimy działania promujące przedsiębiorczość m.in. prowadzimy fundusz poręczeniowy. (…). Wszelkie działania związane z budową stadionu byłyby potraktowane jako niegospodarność z naszej strony. (…). Całość środków została przekazana wierzycielowi klubu. (…). Wystąpienie z wnioskiem o dokapitalizowanie spółki wiąże się z zabezpieczaniem płynności. (…). Wiąże się to z długofalowym procesem inwestycyjnym. Gdyby doszło do budowy stadionu, to chodzi o to, by inwestycja została przeprowadzona profesjonalnie i zgodnie z prawem.

- Dziękuję za wiele informacji, które padły. Gdyby nie ten tryb dwudniowy to były czas, żeby spotkać się na komisjach i porozmawiać. (…). Ten tryb powoduję atmosferę nerwowości. (…). Jak wygląda harmonogram spłat Te 12 mln zł Ruch miał spłacać. Przewidziane są jakieś spłaty w tym roku, czy już tych pieniędzy nie zobaczymy? - pyta Jacek Nowak

- Umowa pożyczki zakładała danie klubowi oddechu na 2017 rok. Rat kapitałowych nie zakładała. (…). Umowa została przez nas wypowiedziana. W tej chwili nie ma mowy o spłacie jakichkolwiek rat. Jest proces windykacyjny. Spółka wystąpiła o klauzulę wykonalności do sądu. Zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, składamy własną propozycję układową do sądu. (…). Na radzie wierzycieli będziemy głosowali za lub przeciw układowi. (…). Będziemy starać się odzyskać tyle pieniędzy na ile pozwolą warunki - mówi Piotr Małecki.

- Radni oczekują od prezydenta jasnej deklaracji, że pieniądze z Wesołego Miasteczka i Stadionu Śląskiego będą trafiały na konto, by pokryć pożyczkę – mówi W. Kołodziej.

- Chcemy sfinansować tą inwestycję z dodatkowych wpływów podatkowych – mówi Marcin Michalik.

11:12 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

Radni zgodzili się na przekazanie 300 tys. zł do CP. Głosowało 20 radnych, za było 11, wstrzymało się 5, 4 było przeciwnych.

Zobacz podział głosów - kliknij.

11:13
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:50
Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy Placu Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie”.

Termomodernizacja dotyczy budynku basenu miejskiego. Radni zgodzili się na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 413.532,00 zł

11:16
Podjęto uchwałę w sprawie odwołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

11:18
Podjęto uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

11:19
Podjęto uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego.

11:23
Podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

11:25
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk osiedlowych na terenie Miasta Chorzów.

11:29 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Karpackiej 26.

11:31 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej 4.

11:32 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Teatralnej.

11:33 
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta.

O USC. - Musimy sprawdzić, czym ten proces był spowodowany. Taki sprawy załatwi się od ręki.

O kłopotach kanału Suez. - Podejmiemy odpowiednie działania. Jeśli będą nieskuteczne wodociągi będą musiały przebudować kilkaset metrów kanału.

O spróchniałych drzewach w Batorym. - Wystąpimy do urzędu marszałkowskiego o wycinkę. Sprawdzimy, czy jest to teren miasta. Sprawa miejsc parkingowych w tym miejscu jest skomplikowana. Zrobimy je jeśli będzie zabezpieczenie finansowe.

O wzroście populacji bezpańskich kotów. - Sterylizujemy koty w schronisku.

O parkowaniu w rejonie sądu. - To strefa płatnego parkowania. Pracownicy sądu za te miejsca parkingowe nie płacą. Starliśmy się rozwiązać tą kwestię. Była presja ze strony prokuratorów żaby pozostawić im te miejsca. Temat jest do załatwienia. Starałem się, żeby te miejsca były wykupione.

O kompetencjach urzędników. - Zobligujemy wydział, żeby zajął się sprawą.

O uzupełnieniu nazw ulic. - To zostanie zrobione.

O maszcie Szybu Prezydent. - Była to flaga Górnego Śląska. My nie zajmujemy się tym obiektem. Zarządza nim Sztygarka. Wszelkiego rodzaju uroczystości odbywały się przy ul. Śląskiej.

11:43
Wolne wnioski, zapytania, informacje.

W. Kołodziej pyta, co się dzieje w sprawie przejścia kolejowego w okolicy osiedla Niedźwiedziniec. - Do dnia dzisiejszego nie słyszałem o nowych informacjach. To poważna rzecz. 

- Wysłałem do dyrektora PLK ponaglenie. W budżecie na 2018 r. zarezerwowaliśmy 250 tys. zł na wykonanie tego przejścia - mówi W. Raczyński. 

W. Kołodziej pyta o system odśnieżania. W. Raczyński informuje, że przetarg na odśnieżanie ma rozstrzygnąć się w listopadzie. 

Jan Skórka pyta o procedury związane z wyborem firmy sprzątającej miasto. - Czy są jakieś kary, które można na taką firmę nałożyć.

11:54
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.