42. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2014-03-06 | Komentarzy: 39
Prezydent chciał 500 tys. zł, radni Wspólnego Chorzowa byli przeciw i zgodzili się na 100 tys. zł. To za tę kwotę będzie przeprowadzony konkursu urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie rynku. To jedna z uchwał podjęta podczas obrad Rady Miasta.
42. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:04
Rozpoczęły się obrady 42. sesji Rady Miasta.

09:07
Przyjęto protokół 41. sesji Rady Miasta Chorzów.

Radni mają problem z połączeniem do systemu e-sesja. Głosy policzono ręcznie. Po kilku minutach system zaczął działać.

09:08
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala składa informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:13
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak (PiS) mówi o autobusie linii 190, który kończy bieg na Placu Dworcowym. Radny, w imieniu pracowników Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, prosi o przedłużenie kursu tego autobusu.

Radny mówi też o Gali Niegrzeczni. – Osoby, które uczestniczyły lub oglądały galę proszą o ocenę prezydenta. Osoby, z którymi rozmawiałem były zniesmaczone poziomem tej gali. Uważają też, że pieniądze, ponad 160 tys. zł, niepotrzebnie wydano na galę. Radny mówi, że w trakcie emisji gali w Polsacie słowo Chorzów padło dwa razy. - Nie wiem, czy o taką promocję nam chodzi. (…). Dużym oddźwiękiem były chyba jedynie wydarzenia pomiędzy dwoma celebrytkami, które pobiły się w toalecie. Proszę odnieść się do efektów promocyjnych. (…). Jeżeli inna telewizja np. Republika lub Trwam będzie chciała promować Chorzów to też uzyska takie wsparcie w wysokości ponad 160 tys. zł?

Radny mówi także o sprawie związanej z nadaniem imienia DTŚ. – Być może niekoniecznie trzeba nazywać tą trasę. Jeżeli trzeba, to my jako Chorzów możemy zaproponować aby nosiła ona imię ofiar tragedii Górnośląskiej.

Tomasz Krawczyk (WCh) mówi o dojeździe do Przedszkola nr 12. – Jest bardzo niebezpieczny dojazd do przedszkola. (…). Proszę o zajęcie się tą sprawą.

Grzegorz Krzak (PiS) mówi o odpracowaniu zadłużenia w PGM. – Chciałbym, aby wrócić do wcześniejszych stawek, by były porównywalne do innych miast czyli 10 zł. (…). Bliżej poznałem ten temat, osoby były zadowolone, że była jedna stawka dla wszystkich. Osoby te nie były zainteresowane zmianą wysokości. (…). Dużo jest prac za 4, 5 zł, za godzinę. (…). Radny dziwi się też, że wobec osób odpracowujących zadłużenie wszczyna się postępowanie egzekucyjne. – Moim zdaniem jest to nie na miejscu.

Radny mówi również o opracowaniu regulaminy dotyczącego uporządkowania umieszczania reklam na budynkach PGM. – Zachęcam by zaangażować w to też MZUiM. (…). Wiele reklam jest w dziwnych miejscach umiejscowione.

Waldemar Kołodziej (PO) mówi o zieleńcu w rejonie ulicy Granicznej. – Zieleniec po niewielkich opadach zamienia się w błoto. Rady prosi, aby zmodernizować ten teren.

Radny mówi również o ul. Brzozowej. – Chodzi o przejeżdżające auta ciężarowe do przedsiębiorstw w Rudzie Śląskiej. To są wąskie ulice. Radny zaznacza, że jest to niebezpieczne dla mieszkańców i prosi, aby uporządkować ten przejazd np. tonażowo.

Joachim Otte (WCh) mówi o „janosikowym”. – Nie można pozostawiać wyroku Trybunału Konstytucyjnego bez komentarza. (…). Całe nasze państwo skupi się w Warszawie. (…). Tak się składa, ze te dochody kumulują się w Warszawie i w województwie mazowieckim. Mazowsze powinno oddać 650 mln zł (…). Potencjalnie bogate województw śląskie w zeszłym roku uzyskało 52 mln zł. (…). Skąd się wzięły te pieniądze w Warszawie i województwie mazowieckim. (…). Pierwsza sprawa z koncentracji handlu. (…). Wszystkie sieci np. żabki płacą podatki w Warszawie. (…). Huta Batory kiedyś płaciła podatki w Chorzowie, teraz jest konsorcjum z siedzibą w Warszawie. (…). Myślę, że dobrze byłoby gdyby prezydent przygotował propozycję uchwały w tej sprawie, która jednoznacznie uchwyciłaby to stanowisko. Pan jako przedstawiciel PO jak najbardziej byłby do tego predestynowany, by dać sygnał.

Marek Dudek (WCh) mówi o ścieżce w pobliżu ul. Franciszkańskiej i przeprowadzanej w tej okolicy inwestycji budowlanej. Radny zaznacza, że dla wielu mieszkańców jest to droga do pobliskiego kościoła. – Czy w związku z tymi pracami odetnie się tą komunikację z ul. Franciszkańską? Jest prośba, aby zachować tą ścieżkę.

09:37
Urszula Mendera-Bożek, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Chorzowie, składa informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w roku 2013.

Inspektor zaznacza, że szczepienie dzieci i młodzieży w Chorzowie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do innych powiatów na terenie województwa śląskiego

Inspektor mówi m.in. o przystanku PKP Chorzów. – Bak jest drzwi wejściowych, jest odrapany, brzydki. Straszy i psuje wizerunek miasta.

Urszula Mendera-Bożek zaznacza, że w 2013r. woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia i była przydatna do spożycia przez ludzi.

W 2013 r. skontrolowano 202 zakłady przeprowadzając 290 kontroli. W stosunku do podmiotów, w których przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości, w tym zagrażające zdrowiu pracowników prowadzone było postępowanie administracyjne - wydano 116 decyzji.

Pełna informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w roku 2013 dostępna jest tu.

Tomasz Piecuch (WCh) pyta inspektor o segregację śmieci. – Przedstawiono w prezentacji pewne fakty. Czy są jakieś wnioski odnośnie tego stanu. (…). Czy w związku pojawieniem się więcej kubłów na odpady nie powoduje, że w mieście pojawia się więcej szczurów?

- Sytuacja jest teraz unormowana. Nie ma przewalonych, to co było na początku, kubłów – odpowiada inspektor.

- Spotkałem się z wnioskami mieszkańców np. przy ul. Powstańców, Placu Jana, którzy stwierdzali, że ilość szczurów, przy gniazdach śmieciowych, się zwiększyła – mówi T. Piecuch.

- Szczury są i będą. Gniazda są uporządkowane. Problem jest z pojemnikami na odzież używaną, tam prawdopodobnie są gniazda szczurów – mówi U. Mendera-Bożek.

Radny pyta też o dopalacze. – Jesteśmy bezsilni wobec tego faktu. Państwo rekwirują jedne, a te zastępowane jest innym.

T. Piecuch mówi także o nielegalnym alkoholu. – Trzeba nagłośnić sprawę nielegalnego alkoholu o nazwie F16. (…). Wszyscy wiedzą, że on jest.

- Nie mam takiej wiedzy, że na terenie miasta jest sprzedawany taki alkohol. Nikt do mnie takiej informacji nie przesłał - odpowiada inspektor.

10:09
Przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w roku 2013.

10:10
Małgorzata Kern, skarbnik miasta, przedstawia uchwałę o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

Adam Trzebinczyk, przewodniczący klubu Wspólny Chorzów, mówi, że klub z zadowoleniem przyjął zmiany budżetu, o które wnosił już 19 grudnia w trakcie sesji budżetowej.

- Zaproponowaliśmy wtedy, aby wykorzystać zwiększoną dotację do modernizacji estakady i wolne środki z lat ubiegłych do sfinansowania zadań usuniętych z budżetu(...) Będziemy głosować za wprowadzeniem zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów szkolnych, dróg, straży pożarnej i policji.

Radny podkreśla jednak, że klub negatywnie ocenia propozycję zwiększenia o 500 tys. zł środków na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie rynku.

- Przypominamy, że już w 2012 roku architekt miasta i prezydent zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie takiego konkursu. (...). Niestety, prezydent konkursu nie ogłosił.

Radny przypomina, że w projekcie budżetu na rok 2013 architekt i prezydent ponownie zaproponowali kwotę 50 tys. zł na przeprowadzenie konkursu.

A. Trzebinczyk zaznacza, że Rada Miasta uchwaliła proponowaną kwotę w budżecie.

- Niestety powtórnie konkurs nie został ogłoszony. W projekcie budżetu na rok bieżący architekt i prezydent zaproponowali dwukrotnie zwiększoną kwotę na przeprowadzenie konkursu, to jest 100 tys. zł i Rada Miasta po raz trzeci uchwaliła środki na koszty konkursu według propozycji prezydenta.

Radny mówi, że prezydent proponuje teraz zwiększenie środków o 500 tys. zł.

- Uzasadnieniem dla 5 krotnego zwiększenia środków ma być zagwarantowanie zwycięscy konkursu zlecenia na projekt budowlany zagospodarowania rynku.

Radny podkreśla, że jego klub nie może przyjąć tej propozycji z dwóch powodów. Mówi, że MZUiM wykonał już kompletny projekt przebudowy nawierzchni i infrastruktury podziemnej w tym oświetleniowej. Dlatego nie powinno być to przedmiotem kolejnego projektu. Dodaje, że większość radnych, zgodnie ze swoimi kompetencjami, chce decydować na jaką inwestycję w zakresie przebudowy rynku przeznaczy pieniądze.

- W pierwszej kolejności należy ogłosić konkurs na koncepcję przebudowy rynku (...) Następnie po przedstawieniu wybranej koncepcji radzie i uzyskaniu jej akceptacji możliwe będzie uchwalenie środków na realizację projektu budowlanego i samej inwestycji.

Radny mówi, że jego klub ma ograniczone zaufanie do prezydenta w sprawie wyboru dobrej koncepcji przebudowy rynku. Zaznacza, że jest to wynik promowania przez prezydenta koncepcji zagospodarowania rynku autorstwa Jerzego Stożka.

Radny, w związku z przedstawionym stanowiskiem, proponuje poprawkę do uchwały o brzmieniu: zmniejszyć zwiększenie środków na zadanie "konkurs urbanistyczno - architektoniczny na zagospodarowanie chorzowskiego rynku z terenem przyległym" o kwotę 500 tys. zł i o tą samą kwotę zmniejszyć zaangażowanie wolnych środków.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że wywód radnego jest nieprawdą. Zaznacza, że radni od początku byli przeciwni modernizacji rynku i centrum przesiadkowego.

– Jest okazja by zrobić to ze środków unijnych. (…).

Prezydent podkreśla, że podobnie jak w przypadku Ruchu Chorzów, zwłoka związana z ogłoszeniem konkursu na przygotowanie koncepcji zagospodarowania rynku, wynika z tego, że środki przewidziane na ten cel ogłosił jeszcze poprzedni prezydent Marek Kopel.

- (…). Ja to tylko skorygowałem, stąd został ogłoszony konkurs na stadion liczący 12 tys. miejsc. (…). Do końca rada ma wpływ na to, jaka koncepcja zostanie wybrana. Na każdym etapie możecie zatwierdzić bądź wyciąć z budżetu środki.

Prezydent mówi, że rada przez 4 lata poganiała go aby ogłosić konkurs.

- Jak przyszło do realizacji zadania to powiedziano, że nie będziemy modernizować stadionu. (…).

Prezydent tłumaczy dlaczego zwiększono kwotę do 500 tys. zł.

- 50 tys. zł to kwota kosztów, związanych z organizacją konkursu, jakie ponosi Stowarzyszenie Architektów Polskich. (…). Nie przewidzieliśmy środków na nagrodę w tym konkursie. (…).

Prezydent podkreśla, że zdecydował się zwiększyć środki przeznaczone na ten konkurs, po rozmowie z prezesem SARP.

- Przy niskiej kwocie poważne firmy architektoniczne mogą w ogóle nie być nim zainteresowanie. (…). Aby przyciągnąć poważne firmy należy im dać światełko w tunelu(…). Taka jest idea: 500 tys. zł.

A. Kotala zaznacza przy tym, że jeżeli radni uznają, iż koncepcja rynku im się nie podoba, to jej nie uchwalą. Podkreśla też, że nigdy nie faworyzował koncepcji Jerzego Stożka. 

- Wprost przeciwnie, mówiłem nawet, że tężnia za bardzo mi się nie podoba. (…).

Prezydent mówi, że warto zostawić na ten cel 500 tys. zł. 

- Warto to zrobić, po to by do konkursu przyciągnąć poważne pracownie.(…). Proszę się nie zasłaniać tym, że coś może być wybrane poza waszą wiedzą. (…).

A. Kotala zaznacza, że odrzucenie tej kwoty można będzie uznać za działania destrukcyjne. Dodaje, że opóźni to prace związane z modernizacją rynku.

Prezydent podkreśla przy tym, że spółka Tramwaje Śląskie pozyskała środki na inwestycje związane z budową centrum przesiadkowego.

10:33
Przyjęto wniosek klubu Wspólny Chorzów.

Za głosowało 13 radnych Wspólnego Chorzowa.

10:35
Podjęto uchwałę, wraz z poprawkami, o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

10:37
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

- Mówienie, że ktoś działa destrukcyjnie jest nieporozumieniem – mówi Marek Kopel, wiceprzewodniczący RM. Zaznacza, że radni od lat są za ogłoszeniem konkursu na zagospodarowanie rynku. – Koncepcję Rada chce zobaczyć od trzech lat. (…).

10:38
Podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "Ws".

10:42
Podjęto uchwałę w sprawie nadania Przedszkolu nr 12 przy ul. Lipińskiej 9 w Chorzowie imienia Marii Montesori.

Dyrektor Przedszkola Nr 12 w Chorzowie wystąpił z wnioskiem o nadanie Przedszkolu nr 12 imienia Marii Montesorii oraz dodanie do nazwy placówki przymiotnika „Integracyjne”.

Wybór Marii Montesori jako patrona dla Przedszkola nr 12 w Chorzowie nawiązuje do specyfiki działalności placówki, misji przedszkola oraz do stosowanych metod i form pracy z dzieckiem zdrowym i niepełnosprawnym. Od 1999r. w przedszkolu funkcjonują oddziały integracyjne, od 2004r. także oddziały specjalne dla dzieci ze spektrum autyzmu. W 2007r. w przedszkolu został otworzony oddział „montesoriański”, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na metodę pracy a także doskonałe wyposażenie.

10:46
Podjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia tablicą 75 Pułku Piechoty stacjonującego w latach 1922 - 1939 w Chorzowie.

W uznaniu szczególnych zasług położonych przez żołnierzy 75 Pułku Piechoty w Chorzowie, na wniosek społeczności miasta, środowisk wojskowych, Muzeum oraz inicjatywy władz samorządowych Chorzowa, dnia 30 października 2013 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 3 ukonstytuował się „Komitet Honorowy Fundacji Tablicy Pamiątkowej 75 Pułku Piechoty w Chorzowie”. Komitet wybrał projekt tablicy, jak również zaakceptował jej lokalizację na budynku urzędu miasta od strony ul. Jagiellońskiej.

Na tablicy widnieć będzie następująca treść: W hołdzie i dla upamiętnienia 75 Pułku Piechoty stacjonującego w latach 1922-1939 w naszym mieście mieszkańcy Chorzowa 5 września 2014.

10:49
Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.

Wysokość opłaty pozostawiono na obecnym poziomie 250 zł.

10:52
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia psychicznego w Chorzowie na lata 2014–2018.

10:54
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

10:58
Podjęto uchwałę w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Chorzowie do stanu faktycznego.

W związku z zaplanowanymi na 25 maja br. wyborami do Europarlamentu dokonano weryfikacji granic stałych obwodów głosowania na ternie Chorzowa.

- Projekt niniejszej uchwały nie zmienia granic stałych obwodów głosowania, lecz dostosowuje je do stanu faktycznego z uwzględnieniem nowych ulic i budynków, które wcześniej nie istniały lub nie były zasiedlone- mówi Krzysztof Chromy, sekretarz miasta.

11:03
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2014 roku.

Witold Pelka (PO) wspomina pracę w schronisku. - Wówczas było tam około 100 psów, teraz jest niemal 500. (...) Bielsko przeznacza na schronisko od 8 do 10 mln zł. (...). Musimy od dzisiaj już zacząć coś robić. Przy tej kwocie to jest dla tych zwierząt wegetacja.

11:05
Podjęto uchwałę w sprawie realizacji projektu pn: "Modernizacja sztucznej nawierzchni boiska na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie.

Projekt zakłada remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na nową, co poprawi bezpieczeństwo i jakość prowadzenia zajęć.

Na boisku będzie można prowadzić rozgrywki młodzieżowe, a jego wymiar będzie zgodny z przepisami PZPN. Boisko stanowi zaplecze treningowe dla: Ruchu Chorzów S.A. - Ekstraklasa, UKS „RUCH„ Chorzów, Parafialny klub sportowy „Józefka„, UKS „Jaskółki„, Akademia piłkarska „Fundacja Ruch„.

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w terminie: lipiec - sierpień 2014r. Całkowita wartość zadania wynosi 1 319 734,17 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 537 541,29 zł.

11:07
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej -ulicy 17 Sierpnia położonej w granicach administracyjnych miasta Chorzów. (druk nr 855)

11:08
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Harcerskiej. (druk nr 851)

11:09
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/791/14 Rady Miasta Chorzów z 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz miasta Chorzów prawa własności lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 1152/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Rynek 7.

11:11
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz miasta Chorzów prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Rodziny Oswaldów.

11:15
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez miasto Chorzów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej i ul. Antoniów.

11:16
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego.

11:18
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy al. BoWiD – ul. Racławickiej.

11:20
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Klimzy 9.

11:21
Trwa udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O linii nr 190. – Obecnie kursują tam 4 linie autobusowe. (…). Na chwilę obecną połączenie jest w miarę dobre. Wprowadzenie dodatkowego połączenia spowodowałoby obniżenie rentowności istniejących linii.

O Gali Niegrzeczni. – Koszt Gali to około 160 tys. zł. W zamian miasto otrzymało zwiastuny w Polsacie w ilości 15 sztuk w tym 5 w najlepszym czasie antenowym (…), w tym również bilbordy. Informacja pojawiła się także w TVN oraz innych mediach. Prezydent mówi, że Galę w Polsacie oglądało około 4 mln widzów. Przytacza, że wykupienie słowa Chorzów w serialu np. „M jak Miłość” to koszt około 50 tys. zł. Prezydent mówi, że podczas Gali wszyscy dobrze się bawili. Zaznacza, że skandal z Dodą i Szulim wywołał dyskusję w internecie. Przyznaje, że trudno odpowiedzieć jaki efekt przyniosła ta impreza. – Polemika może być długa.

O nazwaniu DTŚ. – Powstała inicjatywa by trasę nazwać imieniem Jana Pawła II.

O dojeździe do Przedszkola nr 12. – MZUiM przeanalizuje sytuację.

O stawkach PGM za prace związane z odpracowaniem zadłużenia. – Zastanowimy się nad ich korektą.

O ścieżce w rejonie Granicznej. – Postaramy się to wykonać.

O ograniczeniach przy Brzozowej. – MZUiM to przeanalizuje.

O „janosikowym”. – To bulwersujące. Autorem zmian jest PSL. Trudno polemizować z Trybunałem Konstytucyjnym. Niebawem rząd rozpocznie pracę na nowelizacją tej ustawy. Prezydent zaznacza, że Chorzów otrzymywał z tego tytułu 15 mln zł.

O ul. Franciszkańskiej. – Mamy pismo, że mieszkańcy nie chcą nowej drogi.

11:34
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Marek Dudek wraca do tematu ul. Franciszkańskiej. - Wtedy miała być tam droga przejezdna. Mieszkańcy nie chcieli, aby jeździły tam samochody. Mieszkańcy proszą, aby zapewnić im tylko możliwość przejścia.

Jacek Nowak mówi o linii 190. Nie ukrywa, że SMCiB jest dobrze skomunikowany. - Autobus 190 ułatwiłby dojazd z Siemianowic Śląskich. Radny zaznacza, że nie powinno to wpłynąć na rentowność. - Prosiłbym, aby to przeanalizować.

Marek Kopel mówi, że lata temu podjął decyzję o otwarciu placów szkolnych. Przypomina, że miasto modernizowało też szkolne toalety. – Było to bardzo trudne. (…). Boiska osiedlowe budowaliśmy bez płotów, młodzież się bawi. Jedną ze spraw było także otworzenie toalet Urzędu Miasta dla petentów. Było to bardzo trudne bo urzędnicy uważali, że jest to niemożliwe. Minęło 20 lat i wracamy do tamtych czasów. Orliki zamykamy. (…). Toalety jak w socjalizmie, jak ktoś chce to po kluczyk do gabinetu poprosić. (…). Ma być czysto i ma być otwarte.

Andrzej Kotala mówi, że toalety ciągle są okradane. – Są wyrywane suszarki. (…). Powinien być porządek. Sala obsługi mieszkańców, z którą się pan nie zgadzał, powinna być na parterze. (…). Mieszkańcy mają problem, bieganie po całych gmachu z załatwianiem różnych spraw jest problemem. Jest ubikacja na parterze otwarta. Na drugim piętrze ubikacja była oblegana przez osoby bezdomne. (…).

Prezydent mówi też o linii 190. - Pewnego czasu wydłużyliśmy linię do Szybu Prezydent. Zaznacza, że miasto zdecydowało się na przedłużenie tylko jednej linii ze względu na koszty.

Marek Kopel mówi, że gdyby miasto miało robić centrum przesiadkowe za 25 mln zł, tylko po to, by przesunąć przystanki bliżej o 50 metrów, to jest to zbędny wydatek. Zaznacza, że jeżeli miastu ktoś daje pieniądze na ten cel, to nie ma nic przeciw takim wykorzystaniu środków.

Jacek Nowak mówi, że trochę dziwi się, że toalety w UM zostały zamknięte. – Nigdy się nie spotkałem z tym, żeby było tam zabrudzone czy zabrakło papieru.(...). W imieniu wszystkich radnych proszę pana prezydenta, aby otworzyć toalety.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, mówi, ze miasto zwróci się do developera o przywrócenie tej ścieżki w okolicy ul. Franciszkańskiej. - Będziemy starali się rozwiązać tę sprawę pozytywnie.

11:54
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~wasyl

IP: 79.191.*.*

2014-03-06 09:53:58

Może mi ktoś wytłumaczy dlaczego muszę płacić za śmieci 16 zł mimo deklararacji, iż będę segregował???? Dlaczego wystarczy, że w mojej Wspólnocie Mieszkaniowej jedna osoba powie NIE i wszyscy muszą się dostosować do tego? Dlaczego tym nikt się nie zajmie? Gdzie demokracja?

~Wojtek

IP: 89.25.*.*

2014-03-06 10:09:17

Bo mieszkasz we Wspólnocie Mieszkaniowej, została podjęta taka decyzja i tylko wyłącznie dla tego - proponuję zmienić zarządcę nieruchomości. Niestety Rada Miejska nie ma nic do tego. Każdy zarządca nieruchomości, prywatni właściciele dostali wybór, Twój zarządca (i pozostali mieszkańcy) zdecydowali o braku segregacji i tyle :(

~MAREK

IP: 93.179.*.*

2014-03-06 10:24:22

TEN PIECUCH TO PORAZKA NIECH SIĘ TERAZ ZAJMIE MUCHAMI,A MAM LEPSZĄ PROPOZYCJE NIECH NOSI LISTY TAK JAK DO TEJ PORY A NIE WMAWIA TYM STARSZYM PANIĄ KTÓRYM DONOSI EMERYTURY ZE ZMIENI ŚWIAT

~mieszkanka Zawiszy Czarnego

IP: 5.172.*.*

2014-03-06 10:43:09

u nas też jest kupa szczurów aż strach wysypywać śmieci i wcale nie ma przy nich pojemników na odzież, stąd można stwierdzić iż faktycznie wychodzą one z kubłów na śmieci- w Krakowie nie dawno pokazywali taką sytuację i dopiero wówczas sanepid zareagował!

~wasyl

IP: 79.191.*.*

2014-03-06 10:50:45

większość była za segregacją, z tego co mówiono to kilka osób na ok. 50 mieszkań nie chciało segregować. Zarządca twierdzi, że jeśli nawet jedna osoba nie chce to reszta musi się dostosować

~Nostradamus

IP: 87.99.*.*

2014-03-06 10:56:50

POwiedzmy, że POjawi się PO raz koleny POmysł na dworzec kolejowy stacji Chorzów Miasto. Jak to bywa przd wyborami. A nawet wykonana zostanie wizualizacja wiodących pracowni architektonicznych (wersja architekta "zardzewiała elewacja nawiązująca do postinstustrialnego wyglądu miasta poprzemysłowego " lub z windą nie dochodzącą na poziom peronu, ale za w nowatorskim ujęciu, tak żeby była kwiatkiem do kożucha a nie ułatwieniem dla podróżnych-nie tylko tych niepełnosprawnych).

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2014-03-06 11:02:46

Słuszna uwaga Jacka Nowaka dot. gali Niegrzeczni. Ja dziękuję za taką promocję. Wstyd dla Miasta i gańba! Można w przyszłosci podobną kwotę wydać o wiele bardziej rozsądnie i sensownie! Ale PO lubi igrzyska i show! To nas przecież nie dziwi. Pan Marek Dudek chyba nie wie, że pierwotnie był projekt przedłużenia ul. Franciszkańskiej do samego dołu, ale na wyraźne żądanie mieszkańców, zwłaszcza ul. Franciszkańskiej, wycofano się z tego pomysłu. Teraz inwestor postanowił, że skoro nie bedzie ulicy, to i chodnika też nie trzeba. I znów jest problem. Ostatnio nawet w kościele zbieano podpisy pod zachowaniem tego przejścia. A ja się pytam, czy te chore odgradzania nowych osiedli się kiedyś skończy? Na Zachodzie to obciach, ale u nas syndrom luksusu... Niedługo ludzie będą musieli nauczyć się latać, bo wszystko od wszystkich będzie poodgradzane. Co do DTŚ-ki - nie widzę sensu nadawania jej jakiejkolwiek nazwy. Znana jest jako DTŚ i nikt raczej nie będzie jej kojarzyć z nowej nazwy. Przedłużenie linii 190 do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jest dobrym pomysłem. Warto przychylić się do tej sugestii. I rozwalająca, wręcz rozbrajająca infomracja Pani Inspektor: nie mam informacji że taki alkohol jest sprzedawany... Każdy dzielnicowy i każdy policjant o tym wie, ale Pani Inspektor nie wie... Cóż, skończyły się czasy, kiedy informacje same przychodziły... Trzeba czasem wyjśc zza biurka, Pani Inspektor i sprawdzić w realu, co się dzieje w Chorzowie. Co do spraw reklam, czas najwyższy oczyścić Miasto z tandety i obskurnych reklam, czesto nielegalnie umieszczonych i nierzadko zagrażajacych bezpieczeństwu, także kierowców. A Pan Kołodziej, to zamiast prosić o modernizację zieleńca, może by zgłosił projekt takiej uchwały na nastepnej Radzie Miasta. Bedzie z pożytkiem dla wszystkich.

~aaaaaa

IP: 46.148.*.*

2014-03-06 11:57:52

Ciekawe to PiS już teraz wie co oznacza Tragedia Górnośląska? może Jacek by zaproponował by DTŚ nazywała się imieniem Ukrytej Opcji Niemieckiej jak swego czasu nas nazwał Pan Kaczyński?

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-03-06 12:05:05

Panie Kopel, Panie Nowak, nie macie większych problemów jak mówienie o toaletach? U Kopla wiadomo - można się po nim tego spodziewać, ale po panu p. Nowak można spodziewać mądrzejszych i pilniejszych spraw niż toalety !!!

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-03-06 12:09:22

Panie Sudoł, Pana wypowiedzi zaczynają być na poziomie wypowiedzi Kopla. no ale przecież wywodzicie się z tej samej opcji. Ani Pan , ani Kopel nie macie pojęcia o promocji miasta więc daj Pan sobie spokój i oszczędź Pan wstydu.

~reformator

IP: 91.218.*.*

2014-03-06 12:38:38

Zawsze można skorzystać z toalety w centrum przy postoju taksówek. Uroczystego otwarcia dokonał kiedyś Pan Kotala. Jest to jak do tej pory jedna z największych inwestycji w mieście za jego rządów.

~:

IP: 77.252.*.*

2014-03-06 13:53:12

Toaleta i meble w gabinecie!

~klementyna

IP: 37.47.*.*

2014-03-06 14:54:29

Ubikacje w UM zamknięte dla petentów,panie Kotala,to zamknij PAN też i dla swoich pracowników.Przecież budynek UM,to jest budynek użyteczności publicznej.A co na to pani Sekuła jako pełnomocnik do/s seniorów, przecież wiadomo,że Ci częściej muszą skorzystać z toalety?

~Jacek Nowak

IP: 164.126.*.*

2014-03-06 16:25:31

Do aaaaaa Może się zdziwisz, ale o Tragedii Górnośląskiej osoby związane z chorzowskim PiS’em mówiły na długo przed tym, zanim inne osoby i organizacje zaczęły się tym tematem interesować (promować?). Robiły to bez rozgłosu, bo uważały, że ważne jest ocalenie od zapomnienia tego rozdziału naszej historii. Jeśli masz czas i ochotę, sprawdź, kto (z prywatnych środków) dofinansowywał film IPN’u „Przemilczana tragedia”, kto zabiegał o to, by Chorzów dorzucił się choć trochę do tej produkcji. Jestem w PiS, bo mam poglądy konserwatywne, prawicowe, patriotyczne, bliskie są mi wartości chrześcijańskie. Natomiast nie ze wszystkim, co liderzy mojej partii wiedzą i mówią o Śląsku się zgadzam. Dlatego też, by uświadamiać mieszkańców innych regionów Polski o specyfice naszego regionu oraz o mało znanych kartach historii zaproponowałem nadanie tej nazwy. W mediach pojawiają się różne propozycje: Jana Pawła II, Żołnierzy Wyklętych itp. Oczywiście te nazwy są godne i fajne. Ale każdy z nas wie, kim był Jan Paweł II, wiele dziś już się mówi o żołnierzach wyklętych. Natomiast nadanie DTŚ’ce imienia Ofiar Tragedii Górnośląskiej jest szansą na podniesienie świadomości o tym wydarzeniu ze szczebla lokalnego na szczebel ogólnokrajowy. Dlatego mam nadzieję, że prezydenci miast rozważa także i tą możliwość.

~Zdumiona BG

IP: 5.174.*.*

2014-03-06 17:58:09

Szalenie ciekawa dyskusja radnych miasta Chorzów. Tylko takie problemy mamy w Chorzowie? A może warto byłoby np. zapoznać się z wykazem umów cywilnoprawnych zawartych w 2013 r. i zadać pytania?

~irek

IP: 46.148.*.*

2014-03-06 18:22:29

Taki z ciebie reformator,jak z koziej d... trąbka.Mieszkańcy widzą,ty nie.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-03-06 19:09:53

Zakłamywanie historii to taki "obowiązek"wspólnikówChorzowa. ZaRadnych wywalimy i jeśli propagandowo powieszą tabliczkę w miejscu z którym najmniej 75 pułk był związany to my ją delikatnie zdejmiemy i przewiesimy na budynek szkolny w którym żołnierze stacjonowali i zrobimy miejsce dla CZŁOWIEKA który uzyskał prawa miejskie Królewskiej Huty i wytyczył Rynek i za Jego życia dał nazwę jako pierwszy ul. obecnie Jagiellońskiej. Przypomnimy historię powstania MIASTA, bo o powstaniu wioski Chorzów to już wszyscy wiedzą - czas na przypomnienie twórców potęgi MIASTA którą to od 20 lat tak ochoczo niszczy się kasując w Chorzowie przemysł i miejsca pracy. Powierzchowność w rozumieniu naszej historii, stała się "normą". 75 Pułk to historia naszego miasta o której trzeba pamiętać... Zapraszamy na prezentację osiągnięć dla powstania naszego miasta i sylwetki Volkmara Meitzena, a o terminie i miejscu poinformujemy. Rozwagi, bo będzie wstyd, a historii nie pisze się przez głosowanie i przy poklasku ZaRadnych. Mamy program rewitalizacji Chorzowa i na 150 rocznicę praw miejskich odnowimy Chorzów bez gierek ZaRadnych. Tematy zastępcze typu zamknięta-otwarta ubikacja powinny być załatwiane nie na sesjach bo to OBCIACH większy niż występ Dody w ubikacji ChCk-u. Pozdrawiam.

~marian

IP: 89.68.*.*

2014-03-06 21:39:42

A mnie jak zwykle ubawił mój ulubieniec Tomasz Krawczyk ze swoją wiele wnoszącą interpelacją. Panie radny takie sprawy to się osobiście załatwia z MZUiMem w wolnym czasie zamiast drukować, łazić i rozwieszać życzenia na święta po klatkach.

~mieszkaniec Chorzowa

IP: 37.108.*.*

2014-03-06 23:06:55

Widać jak dyżurne trole wyładowują swoje frustracje na forum. Ciekawi mnie tylko, co pan Olejniczak i inni plujący jadem robili przez ostatnie 20 lat? Gdzie była ich "inicjatywa"? Wyszliście z nor, z podziemia jakiegoś i udajecie, że poprzedni prezydent Kopel to w ogóle zaorał to miasto? Ludzie?! Czy postradaliście zmysły? Gdyby nie Kopel, to Chorzów byłby jak zapadający się Bytom, albo jeszcze gorzej! Miasto po 89 roku było "splądrowane" i "wyssane" przez PZPRowców do cna. Syf, brud, bieda, tandeta itd. Panie Olejniczak, porównaj pan sobie stare pocztówki z Chorzowa, jak panu pamięć szwankuje, a później niech się pan przejdzie po mieście i zobaczy pan jak miasto się zmieniło. Dzięki Koplowi może pan robić swoje konferencje w ChCKu, razem z Kotalą pod szybem Prezydent bawić się na koncertach, jeździć po normalnych drogach naprawianych i modernizowanych przez 20 lat, młodzież ma wyśmienitą bazę rekreacyjno-sportową. Uczniowie mają wyremontowane szkoły, przedszkola, itd, itd. Trzeba mieć dużo bezczelności aby robić z Chorzowa Ciechocinek i chcieć postawić tężnię w rynku, umeblować magistrat i zapuścić rdzą chorzowskie latarnie, poza tym przewalać nasze pieniądze na Dodę zamiast na szkoły i przedszkola, a mówić , że brakuje pieniędzy, a to przez 4 lata jedynie zdołał zrobić Kotala. Tak naprawdę Kotala w tej kadencji nie zrobił nic przy tym co robił Kopel. Jedynie przejadł nasze pieniądze...nowa limuzyna stoi pod UM (jedyne 100 tys). Gabinet już chyba kolejny raz sobie remontuje, jak i cały urząd(setki tysięcy zł), Doda w ChCKu (160 tys.), itd. itd. wydane lekką ręką. A ulice dziurawe itd itd. Dalej panu wymieniać? I tak pan tego nie zrozumie. Dalej pan będzie trolował to i inne fora, wypisując głupoty, bzdury i inne bajdurzenia. Na szczęście my mieszkańcy Chorzowa widzimy jaka jest rzeczywistość i POdziękujemy panu Kotali za kłamstwa wyborcze i niespełnione obietnice. P.S. Kotala i inni radni przez wiele lat na sesjach opowiadali o szaletach, toaletach...jakoś wtedy to było bardzo ważne dla miasta. Dziś jak temat porusza Kopel, to panu znowu się chorągiewka w drugą stronę obróciła. Taka właśnie jest obłuda panie Olejniczak i POwcy.

~Monola

IP: 79.191.*.*

2014-03-06 23:50:36

Marian podejrzewam,że Krawczyk drukował i rozwieszał zyczenia po klatkach dla mieszkańców swojego okręgu wyborczego za swoje pieniadze i swoim staraniem !Osobiście nie widzę nic niemiłego w składaniu życzeń świątecznych komukolwiek pod warunkiem,że nie odbywa się to z pieniedzy publicznych,a tego niestety Kotala zrobić nie potrafi w zeszłym roku na koszt podatnika w dniu kobiet składał zyczenia i dawał kwiaty za które zapłacił podatnik ! Potem nagrał kolędę świateczną z swoim udziałem na koszt podatników i co jakis czas zasypuje nas propagandową gazetką Twój Chorzów wskazującą jak jest zła opozycja i dobrzy radni PO i jak wiele działa ta partia w mieście też na nasz koszt! Dlatego dla mnie lepiej jest ,jak ktoś łazi niźli zleca i płaci z nie swojej kasy! Każdy radny ma prawo składać interpelację w takiej formie ,jak chce i MZUIM nie powinien być w tym zakresie objęty żadnym parasolem ochronnym ,a jego błedy nie będą zamiatane pod dywan i nikt nie musi pędzić do nich z jakimś problemem tylko dlatego ,żeby wolał tak jakiś opętany pracownik tej jednostki!

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-03-07 09:51:45

37108-aparatczyki tak mają, nic nie rozumieją ale dają teksty jak malowane. Równy poziomem Jesteś z akcją Dody w w-c... też na poziomie DEPRESJI. Pozdrawiam P.Byłego Prezydenta Marka Kopla i życzę dużo zdrowia z okazji urodzin, i oczywiście szybkiej decyzji o podjęciu walki o odzyskanie fotel... Wszystko zrobimy, aby fotel zastał Panu podarowany. Mamy program rewitalizacji Chorzowa i go zrealizujemy ze społecznym poparciem oczywiście bez ZaRadnych, którym serdecznie dziękujemy. Proszę dalej "pracować" nad swoimi wizerunkami i potomni poczytają o walce o kibel, o zamykane-otwierane ubikacje i ocenią poziom i klasę ... POZDRAWIAM.

~Stowarzyszenie "Tradycja i Wsparcie"-Jan Błaut

IP: 46.204.*.*

2014-03-07 10:00:55

Chorzów zasługuje na mądre zarządzanie.Niestety ostatnie 25 lecie wykazało ze miasto nie miało szczęścia do Rady Miasta i to ze swej nie przymuszonej woli.Liczba mieszkańców pod koniec lat osiemdziesiatych liczyła około 150 tyś mieszkańców ,dzisiaj Chorzów jest miastem zamierajacym a liczba mieszkanców jest na pograniczu 100 tyś. Z zamierajacego miatsa ludzie uciekaja jak z tonacego okrętu szczury,to sa fakty, oceny zarzadzania miastem.Kazda opcja obecna w Radzie Miasta, bagatelizuje zatrzymanie tragicznego zamierania miasta i przedstawienia recepty, by ten problem zachamować.Nie dbanie o tworzenie warunków do powsatawania nowych miesc pracy jest samobójstwem naszego czasu.Kto nie widzi z grona Radnych permanentnego zubożenia naszego miasta jest dyletantem i nie powinien zasiadac w Radzie.Przychodzi czas na zmianę składu Rady Miasta .Musimy wybrac takich Radnych ktorzy maja umiejetnosci i merytoryczne programy, by odwrócic stagnacje w mieście, bo inaczej dojdziemy do wyboru Burmistrza a potem Wójta .pozdrawiam

~Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

IP: 89.74.*.*

2014-03-07 12:43:46

Skradziono toaletę z chorzowskiego Rynku. Ludzie zwracam się do Was o pomoc w znalezieniu tej toalety bo jak się nie znajdzie to będzie katastrofa wizerunkowa Chorzowa.

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2014-03-07 13:33:59

Panie Janie... Permanentnie ubożeje całe społeczeństwo a nie tylko Chorzów, gdyby tak Pan nie zauważył, co się dzieje poza granicami naszego Miasta. Pielgrzymek emigrantów z Chorzowa też próżno wypatrywać... Każde z Miast od lat 90-tych traci mieszkańców, bo na Śląsku szczególnie odczuliśmy ból transformacji gospodarczej i likwidację przemysłu. Chorzów, poprzez swoją świetną bazę edukacyjną przyciąga młodych z okolicznych Miast, choć oczywiście problem polega na tym, że nie tylko w Chorzowie, ale i w Bielsku, Łodzi czy Poznaniu młodych nie stać na swoje "M", bo młodzi dziś pracując na śmieciówkach, kredytu nie dostaną i nawet dgyby chcieli się osiedlić w danym Mieście, to mają z tym spory problem. To problem ogólnokrajowy a nie tylko Chorzowa. Przestańcie pisać o Chorzowie jak o najgorszej norze i jakiejś melinie! W stosunku do Siemianowic Sląskich, Bytomia, Świetochłowic, - Chorzów jest miastem o wiele bardziej atrakcyjnym. Oczywiście, że chciałbym, aby było nam bliżej do Gliwic czy Katowic w sensie rozwoju, ale nie uprawiajcie chorej propagandy pogardy dla wszystkiego co się w tym Mieście wydarzyło na przestrzeni ostatnich 20 lat... To nieuczciwe, ale skoro niektórzy chcą zasiąść w Radzie Miasta, to myślą, że mogą napisać wszystko, co ślina na język przyniesie...

~klozet5

IP: 159.245.*.*

2014-03-07 13:56:35

Klementyno, jak jesteś taka otwarta na wszystko, to udostępnij Twoją ubikację dla mieszkańców miasta.

~Antek

IP: 213.158.*.*

2014-03-07 14:27:59

Olijniaczak?! Jakoś w swojej wizerunkowej odpowiedzi przypadkiem zapomniał pan odnieść się do kwestii pana niebytu na chorzowskim podwórku pomysłów i planów przez ostatnie dzwadzieścia kilka lat....gdzie pan był przez ten czas skoro tak się nagle panu nie podoba nasze miasto? Nagle wyskoczył jak z kapusty i obraża, krytykuje...nic się panu nie podoba. Nagle po tylu latach Kopel jest zly, zle miasto...źli ludzie. Wszystko jest złe... Oczywiście zna pan receptę na poprawę tego stanu rzeczy....niech zgadnę, jest nią pan!!!?? No cóż, fantazja jest dobra ale jej nadmiar nie.

~Zenith

IP: 89.68.*.*

2014-03-07 20:22:03

Przypominam Szanownej Radzie ,że niedawno zamordowany został samorządowiec Dieter Przewdzing i wypadało uczcić jego pamięć na sesji Rady Miasta,a tak to teraz musicie się wstydzić Radni!

~Jan Błaut ,Stowarzyszenie "Tradycja i Wsparcie"

IP: 46.204.*.*

2014-03-08 11:44:34

Panie Rafał Sudoł .Bagatelizuje Pan ucieczkę ludzi z Chorzowa i cieszy sie Pan ze w innych miastach jest podobnie.Nie mozna skakać do studni bo wszyscy skaczą.Stan oceny o dbałość o gospodarke jest wykładnikiem intelektu gospodarczego dyskutanta. Ja od 10-ciu lat ciagle uzmysłaiałem Członkom PO w Chorzowie że tręd gospodarczy i demograficzny jaki. nastepuje w Chorzowie prowadzi do zamierania Chorzowa. Prze lekceważenie tych sygnałów przez tą opcje wyłączyły mnie z bytnosci w zarzadzie PO i w tej opcjii/czy Partii Obłudy/.Od ponad dwudziestu lat scenariusz "zagłady "Chorzowa jest realizowany.Nikt nie może zaprzeczyć ze tak jest,wystarczy przejść sie ulica wolnosci po 17 00.gdzie pusto.cicho.brak klienów a wolne lokale do wynajecia czekają na najemców.Patrzac na zarzadzanie miastem w ostatnim dwudziestopięcioleciu to nie widać nic co by poprawiało wzrost stanowisk pracy ,mieszkań dla młodych i dodatni przyrost demograficzny i czym to się można chwalic Panie Rafale Sudoł. Chciałbym sie spotkac z Panem i porozmawiac ,ja byłem V-ceprzwodniczacym Rady Miasta w ostatniej Radzie przed zmianą systemu. Moją zasługa jest miedzy innymi uratowanie budynku na ul. Wandy gdzie dzisiaj jest Wyzsza Szkła Bankowa ,był przez poprzedników przeznaczony do wyburzenia.Dzisiaj takich błędów wyburzeniowych w Chorzowie mogę wskazac wiele. Pozdrawiam

~

IP: 83.242.*.*

2014-03-08 14:09:54

Nie dla mnicha Marka Kopla , nie dla stagnacji wybór jest prosty Kotala Otte Nowak Krzak Adamus Korus agresywnie do boju :)

~klementyna

IP: 37.225.*.*

2014-03-09 18:09:38

Właśnie w piątek byłam w UM i słyszałam jak jakaś pani pytała,gdzie może skorzystać z ubikacji, usłyszała,ze w kawiarni,odpowiedziała,że to za daleko ,a poza tym,nie ma pieniędzy.to poradzono jej,żeby poszła za krzaki. Brawo panie Kotala.to postaw Pan koło Urzędu toy -toya.

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2014-03-09 20:50:57

Panie Janie! Jak Pan wywnioskował z mojej wypowiedzi, że się cieszę, iż wyludniają się nasze Miasta to nie wiem, ale jest Pan w błędzie. Chodziło mi u to, że nie jest to jedynie problem Chorzowa a taki był wydźwięk Pańskiej wypowiedzi. Oczywiście jest to wielka tragedia dla takich Miast jak Chorzów, bo mamy bardzo duży potencjał dla młodych, edukuje się ich w Chorzowie cała masa, ale nie mamy póki co możliwości ich zatrzymania w Chorzowie poprzez pracę i mieszkania. Jeśli wyraża Pan wolę spotkania (bardzo mi miło!), mój numer telefonu jest dostepny w danych kontaktowych mojego profilu na portalach "nasza klasa" i "facebook". Co do ul. Wolności - ona umiera - to fakt bezsporny.

~ewe z cwajki

IP: 188.117.*.*

2014-03-09 21:26:57

jak sie czyta komentarze jana balta ktory pisze takie glupoty to rece opadaja

~Jan Błaut. Stow."Tradycja i Wsparcie"

IP: 37.31.*.*

2014-03-10 09:12:41

jesli dla "ewe z cwajki" są to głupoty to trudno jest dyskutować i polemizować na tematy poruszone w moim komentarzu,gdzie głupota "ewe cwajki" jest taka, że góry Himalaje do niej, sa małymi górami w treści wypowiedzi "ewe cwajki"-pozdrawiam

~Sebastian K

IP: 93.105.*.*

2014-03-10 09:13:26

Dawno już nie byłem na forum więc wszystkich pozdrawiam, wielokrotnie chciałem włączyć się do dyskusji ale ręce opadały jak się czytało co niektóre wpisy.... czasem mam wrażenie, jakby większość forumowiczów tylko czekało na posiedzenie RM i nie ważna jakość posiedzenia, ważność podejmowanych decyzji... już wcześniej wiedzą co wpisać, mimo wszystko dzisiejsze wypowiedzi wydają się być dość wyważone.... Drodzy Chorzowianie, chciałbym podzielić się moją refleksją i prosić byście nie dali się sprowokować abyście zobaczyli, że Chorzów zmienia się podobnie jak większość średniej wielkości miast polskich. Często, ze względu na charakter pracy bywam w innych miastach i muszę stwierdzić, że ten nasz Chorzów na tle innych średnich miast prezentuje się okazalej, ale on broni się sam, to wartość sama w sobie pozwala mu na spadanie ale jakby trochę wolniej! natomiast brak jest jakichkolwiek pomysłów ze strony włodarzy miasta. W roku przedwyborczym, pojawi się wiele pomysłów które nie są planami realizacji projektów a planem na wygranie wyborów. Magistrat dobrze wie, że wszelkie plany czy to budowy stadionu, czy obwodnicy itp. przy obecnym stanie miasta jak i planach przychodu na najbliższe 10 lat nie pozwala na ich realizację, Prezydent cieszy się że RM zagłosuje zdroworozsądkowo i odrzuci wszelkie próby nadwyrężające budżet, cieszy się bo zawsze może stwierdzić że On próbował a RM mu nie pozwoliła.... ciekawi mnie gdyby RM zgodziła się na Jego jakiś nowy pomysł jak bardzo by się przestraszył, "ale ja jestem niepoważny" on bardzo dobrze wie, że RM się na to nie zgodzi a nawet jakby... to co go to będzie obchodziło co się stanie z budżetem Miasta w 2015, 16,17, czy 18 roku przecież już go nie będzie, a jeśli będzie to ...ze względu na ubożenie społeczeństwa w całym PL oraz zmniejszające się wpływy do Mista realizacja pomysłu odbędzie się w przyszłości to skłania nas do zmiany wydatków budżetu itd..... Ja mu się nie dziwię, robi co może by nie zawieść wyborców którzy w 2010r uwierzyli że zmiana na stołku PM pozwoli wreszcie na realizację śmiałych pomysłów a Chorzów będzie silny tzn. bogatszy o jakieś dodatkowe wpływy. Zarządzanie miastem w obecnych czasach to nie pragmatyzm a raczej minimalizacja co wynika oczywiście z braku finansowania projektów a to wynika z mniejszych wpływów do budżetu. Z drugiej strony, jak ja im wszystkim zazdroszczę wagi podejmowanych problemów.... jestem odpowiedzialnym za pozyskanie zamówień oraz koszty wytworzenia produktów które staram się rozprowadzić po Polsce oraz Europie, ile kosztuje mnie zdrowia jeden kontrakt który przesądza o być albo nie być 100osobowej załogi, nieprzespane noce, koszmary i strach co powiem Szefowi że nie mamy zamówień a kredyty trzeba spłacać..... Dzięki, rozpisałem się i jakoś mi już lepiej, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich i nie dajcie się wciągnąć w te przedwyborcze gierki....

~śmiech na sali

IP: 89.70.*.*

2014-03-10 16:32:58

To forum to w większości zbiór żenujących, często kłamliwych wypowiedzi frustratów z powodu utraconej władzy. 20 lat przy korycie sprawia, że rany Wspólnego Chorzowa po utraconych stołkach się nie goją. Panie Kopel, skup się Pan na KZKGOP a w szczególności marnie pilotowanym przez Pana projekcie elektronicznego biletu. Ta obsuwa dobitnie pokazuje, jakim Pan jest "fachowcem".

~obywatel miasta

IP: 213.158.*.*

2014-03-11 09:33:24

@Smiech na sali: Ja tam nic nie utraciłem, władzy już tym bardziej bo nawet jej nie miałem... Jestem zwyczajnym mieszkańcem Chorzowa i to, że nie zgadzam się na kłamstwa wyborcze Kotali, wydawanie lekką ręką setek tysięcy na Dody, meble, limuzyny, pełnomocników, wyjazdy do Chin itd itd to jestem frustratem?!! Może Ty jesteś przy korycie i czujesz oddech niezadowolenia z PO i boisz się utraty władzy i kasy? Każdy sądzi po sobie...panie u władzy.

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2014-03-17 08:38:18

Panie Janie oraz Ci, którzy tylko w Chorzowie widzą odpływ mieszkańców. Jak pokreslałem, to nie tylko domena Chorzowa. Zresztą poczytajcie sami... "W ostatnim ćwierćwieczu aż w połowie miast wojewódzkich skurczyła się liczba mieszkańców, zarówno tych stałych jak i zameldowanych na pobyt czasowy ponad trzy miesiące - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".Gdyby nie słoiki, czyli ludność napływowa - kurczyłaby się również Warszawa. Liczba mieszkańców maleje także w tych miastach, w których się dobrze zarabia i nie ma bezrobocia: Katowicach i Poznaniu. Podobnie jest w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Opolu, Szczecinie i Wrocławiu - wynika z danych regionalnych urzędów statystycznych i GUS. Najbardziej jednak straciła Łódź - ponad 140 tys. mieszkańców. Co ciekawe, trend ucieczki z miasta nie dotyczy Polski B. Jednym z miast, które najbardziej urosły, jeśli chodzi o mieszkańców, jest Białystok." źródło: http://gosc.pl/doc/1922511.Lodz-wymiera-a-Warszawa P.S. Obywatelu, dziękuję za obiektywny głos rozsądku!

~starochorzowiok

IP: 83.242.*.*

2014-03-23 11:43:46

gorol Kopel nie może być preziem slonskigo Chorzowa

~Zdzisław Swoboda

IP: 83.238.*.*

2014-05-03 07:37:04

Zal mi Ludzi.Tak głosił.Wielki obrońca polskości na Śląsku b.p.B.Bogedain.To,żarliwy kapłan i wybitny pedagog,z pochodzenia Niemiec a z wyboru Polak pojawił się w szczególnie trudnych czasach dla Sląska po to,by ukochanemu ludowi,zagrożonemu utrataamości,przywrócić moc świadomego trwania.A tę można było zdobyć jedynie przez rozwój oświaty.Tymczasem szkolnictwo polskie znajdowało się w fatalnym stanie? Sytuacja obecna jest niezła ale brak pracy powoduje,że szkolimy wykształconych bezrobotnych? To brak polityki gospodarczej Państwa tej wielkiej i tej małej jest powodem kolejnej wielkiej emigracji naszej młodzieży.Gdyby tak podliczyć wszystkich emigrantów to mamy IIRP poza granicami Polski pytanie czy nas na to stać gdy w kraju jest tyle do zrobienia.Ponadto ponosimy ogromne koszty kształcenia tej młodzieży a oni swoimi zdolnościami i pracą innych bogacą? Nasze wszelkiego typu wybory to festiwal wzajemnego opluwania się i rzucania słów na wiat by jak najdalej te brednie,banały,frazesy itd rozsiewał.Brak jest realiów takich bo,każde słowo musi być poparte czynem! Nie wolno prawdy spychać w cień,czy wtrącać w mrącać w mrok zapomnienia.To jest bardzo ważne przesłanie.Gdyż za zapomnienie i kłamstwa wyborcze stale płacimy bardzo wysoką cene. Efektem dodatkowym tych wieloletnich politycznych przepychanek i wyścigów w obietnicach mamy efekt znieczulicy na wszelkie wybory ludzie już mają dosyć słuchania tych bredni itd. Dlatego udział w wyborach jest taki jaki jest marny pytanie komu na tym zależy? A no tym co stery władzy dzierżą od wielu,wielu,wielu lat to oni wbrew wszystkiemu robią wszystko by ta frekwencja była mała bo to im daje szanse na kolejne załapanie się? Brak ograniczenia kadencyjności jest tego powodem,maksymalnie winno być trzy kadencje i fora ze dwora,jest to wystarczający okres by się wykaz tym bardziej,że po tym okresie jest naturalne wypalenie i pilna konieczność wpuszczenia nowych myśli i wiedzy by Polska wyszła z tego marazmu.Pamiętajmy,że ludzi niezastąpionych są pełne cmentarze a świat idzie dalej a nie cofa się? Pozdrawiam

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.