44. sesja Rady Miasta. Budżet 2018

Chorzowianin 2017-12-21 | Komentarzy: 0
Radni przyjęli budżet miasta na 2018 rok.
44. sesja Rady Miasta. Budżet 2018

09:06
Rozpoczęła się 44. sesja Rady Miasta.

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce Andrzeja Kotali, prezydenta Chorzowa i Waldemara Kołodzieja, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Życzenia świąteczne składają także dzieci ze stowarzyszenia "Chorzowska Lauba". 

09:16
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów”

09:19 
Przyjęto protokół 43. sesji Rady Miasta.

09:20
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:29 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

09:31 
Trwa dyskusja nad uchwałą o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

Miasto planuje zakupić akcje Ruchu Chorzów.

Jacek Nowak (PiS) pyta o realną wycenę za akcję i sytuację klubu. - Czy rzeczywiście mamy kolejny milion przeznaczyć z budżetu żeby objąć kolejne akcje, żeby przesunąć w czasie coś, co jest nieuchronne? Czy jak damy pieniądze to klub wyjdzie na prostą? Radny pyta, czy prezydent ze swoich prywatnych pieniędzy też kupowałby akcje Ruchu po 1 zł.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, pyta, obecnego na sali, Janusza Patermana, prezesa Ruchu Chorzów, o sytuację klub i spółki. - Oczekujemy nie tylko słów zapewnień, spodziewamy się konkretów.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że wie, że miasto nie robi dobrego finansowego interesu obejmując akcje klubu. - Ma to na celu tylko dofinansowanie klubu. (…).

Grzegorz Krzak (PiS) pyta ile udało się spółce sprzedać nowych akcji, nie licząc miasta Chorzów. - Boję się, że tylko miasto skupuje nowe akcje.

Na pytania radnych odpowiada Jan Chrapek, wiceprezes klubu Ruch Chorzów. - Kończący się rok był jednym z najbardziej burzliwych w historii klubu. (…). Spółka znalazła się na granicy upadłości. (…). Pojawiły się firmy i ludzie którzy postanowili uratować klub. (…). Zadaniem nowego zarządu było ratowanie spółki. (…). Restrukturyzacja finansowa przeprowadzona 23 czerwca dała nam szansę na dalsze funkcjonowanie. (…). Wiceprezes mówi, że w listopadzie większość wierzycieli opowiedziało się za wsparciem mającym na celu ratowanie spółki. Dodaje, że w grudniu sąd zatwierdził układ restrukturyzacyjny. - Rozmawiamy jako najwięksi akcjonariusze o naszym wspólnym biznesie. (…). Wiedzę o funkcjonowaniu spółki miasto otrzymuje na bieżąco. Wiceprezes przedstawia obecną sytuację finansową spółki. - Spółka nie generuje nowych długów, zobowiązania spłacamy na bieżąco. (…). Jesteśmy bardzo bliscy pozyskania sponsora głównego, będzie to sponsoring na ekstraklasowym poziomie. Ogłosimy to w komunikacie giełdowym. Powrót do ekstraklasy jest naszym najważniejszym zadaniem na najbliższy czas. To nasz priorytet. W 2020 roku Ruch będzie miał sto lat, chcemy uczcić ten jubileusz grą w pucharach.(...). Wiceprezes mówi, że marka Ruch często wspominana jest w mediach, a mecze klubu, zwłaszcza derbowe, mają wysoką oglądalność. - Przejmowanie akcji to nie to samo, co dotowanie. (…). Budżet na poziomie 12 mln zł będzie jednym z najwyższych w 1 lidze, ale pieniądze musimy mieć też na spłatę długów.(...). Chce wyrazić wdzięczność całej społeczności związanej z Ruchem Chorzów. (…). Cenimy sobie możliwość korzystania z obiektów na korzystnych warunkach finansowych. (…). Szukamy innych źródeł przychodów będących w naszym zasięgu. (…). Ruch i Chorzów, klub i miasto są ze sobą nierozerwalnie związane. (…). Świadomość więzów musi być dominująca. Ruch może dawać miastu więcej niż do tej pory. Chciałbym, aby Ruch był traktowany w mieście jako swoiste dobro (...).Ruch bez wątpienia jest największym aktywem miasta i warto w nas inwestować.

Wiceprezes przedstawia prezentację na temat sytuacji finansowej klubu. Mówi o zadłużeniu klubu przed i po układzie. - W układzie uczestniczyło 42 mln zł wierzytelności i 235 wierzycieli.(...). Wierzyciele nam zaufali. To pierwsza w Polsce restrukturyzacja klubu piłkarskiego. (...). Z 42 mln zł zobowiązań do spłacenia zostało 8 mln zł, będziemy je spłacać kwartalnie od września 2018 roku. Mamy pewien oddech na poukładanie pewnych spraw.

Wiceprezes przedstawia strukturę budżetu klubu na 2018 rok. - Transparentnie i umiejętnie wydajemy każdy pieniądz, szczególnie publiczny. Liczymy na 5 mln zł z miasta w przyszłym roku. Wiceprezes ponownie wspomina o dużym sponsorze. (…).

Jan Chrapek zapowiada też derby z GKS Katowice i Zagłębiem Sosnowiec, które miałby się odbyć na Stadionie Śląskim.

Janusz Paterman mówi, że po spadku z ekstraklasy sytuacja Ruchu była dramatyczna. - Pozyskanie jakiegokolwiek piłkarza graniczyła z cudem. (…). Dzisiaj kończymy półmetek na poziomie ostatniego miejsca, mamy 20 punktów. Zrobiliśmy dobry wynik sportowy porównując się z innymi klubami, mającymi stabilniejsza sytuację finansową. (…). O 17 procent zredukowaliśmy wynagrodzenie zawodników. Jeszcze dziś płacimy zawodnikom zakontraktowanym kilka lat temu. (…). Zredukowaliśmy wydatki na sztab szkoleniowy o 22 procent. Wynagrodzenie zarządu zredukowaliśmy o 49 procent. Ja jako prezes klubu zarabiam netto 9700 zł dając temu klubowi gwarancje, z których nie odzyskam grosza. Trudno decyduje się o publicznych pieniądzach, ale o prywatnych nie decyduje się łatwiej. (…). Mamy dużego sponsora, o którym nie mogę jeszcze powiedzieć, mamy też Pepsi Colę. (…). Pół roku temu zatrudniliśmy 5 obcokrajowców. (…). Potrzebujemy czasu i wiary w nas, w to co robimy w sensie finansowym. (…). Prezes mówi, że akcje Ruchu kupowane są po 20 groszy. Dodaje, że zgadza się z radnym Koplem. - Dzisiaj musimy pracować nad przyszłością klubu. (…). Proszę państwa o cierpliwość, jesteśmy w dobrej sytuacji Jak się spotkamy za rok to jestem przekonany, że sobie poradzimy.

Jan Skórka (PdChiPO) mówi, że gdyby nie doszło do ugody to najwięcej straciliby mieszkańcy. - Za parę lat będziemy obchodzić stulecie klubu. Do 15 stycznia musimy spłacić niemałe pieniądze by dostać licencję. Z jakich źródeł pozyska prezes pieniądze?

Marek Kopel przypomina, że miasto zobowiązało się, że jeśli prywatni inwestorzy obejmą akcje za 8 mln zł, to miasto zrobi podobnie. - W planie na rok 2018 już tylko jeden udziałowiec - miasto - ma kupić akcje za 5 mln zł. Gdzie są pozostali udziałowcy? Pewnie więcej niż 2 mln zł miasto nie wyłoży w przyszłym roku, czy klub ma w planie zachęceni innych udziałowców do objęcia akcji?

- Wszyscy wierzyciele są traktowani tak samo – mówi Janusz Paterman. - Konwersja na akcje jest za złotówkę. Nie ma różnicy pomiędzy jednym, a drugim wierzycielem. Może wcześniej się przejęzyczyłem. (…). Wierzyciele muszą być jednakowo traktowani. (…). Spłacanie 8 mln zł jest przez okres 5 lat począwszy od września 2018 roku. PZPN narzucił obowiązek spłacenia tego. (…). Przekazaliśmy już 9,3 mln zł, konwersja na akcje jest na poziomie 7 mln zł, resztę prawdopodobnie stracimy, bo to były zobowiązania wynikające z fundacji.(...). Będzie nam trudno (bez pieniędzy z miasta – 3 mln zł – przyp. Red.), będziemy musieli przekonywać sponsorów ….proszę się zastanowić, być może państwo zmienicie zdanie.

10:49 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

10:56
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

10:57
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

10:58
Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

11:00 
Małgorzata Kern, skarbnik UM Chorzów, przedstawia projekt uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2018.

Według założeń do projektu budżetu Chorzowa na 2018 rok dochody mają wynieść 619.456.900 zł. Wydatki zaplanowano na 660.133.556 zł. Z kolei deficyt ma wynosić 40.676.655 zł. Nadwyżka operacyjna to ponad 11,5 mln zł.

- Stabilną sytuację finansową miasta potwierdziła Agencja Ratingowa Fitch, która podniosła ocenę ratingową Chorzowa ze stabilnej na pozytywną - mówi skarbnik.

11:26 
Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.

Mariola Roleder, w imieniu klubu Wspólnie dla Chorzowa mówi, że budżet oceniono pozytywnie. Negatywnie jednak oceniono deficyt. - Zaplanowany deficyt to ponad 40 mln zł, efektem będzie zadłużenie miasta w sumie na ponad 150 mln zł. W trakcie ostatnich 5 kadencji – 1990-2010 - łączne zadłużenie miasta wyniosło niespełna 70 mln zł. Konieczne jest zachowanie umiaru w zadłużeniu miasta.

Jacek Nowak, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość, mówi, że dalej wzrasta zadłużenie miasta. - Zaniepokoiło nas, że w budżecie nie znalazły się kwoty na wsparcie Ruchu. Nie ma w nim kwoty 5 mln zł. To jest dla nas niespójne. W związku z tym wstrzymamy się głosując nad budżetem.

Waldemar Kołodziej, w imieniu klubu Porozumie dla Chorzowa i Platforma Obywatelska, mówi, że klub będzie głosował za budżetem. Radny podkreśla, że w budżecie znalazło się sporo środków na inwestycje. - Powinniśmy się cieszyć, że umiemy wykorzystywać środki zewnętrzne.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, dziękuje za pozytywne opinie na temat budżetu. Dodaje, że duże inwestycje będą realizowane przez Tramwaje Śląskie. - Zgadzam się, że kiedyś było takie zadłużenie, bo nie było innych możliwości. (…). Dzisiaj są środki, sięgamy po nie. W 2020 roku się to skończy.

Prezydent mówi, że plan oparty na 5 mln zł pochodzących z miasta – z przeznaczeniem na wsparcie klubu – nie został zmieniony.

Małgorzata Kern informuje, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie na temat projektu budżetu Chorzowa na rok 2018, możliwości sfinansowania deficytu oraz WPF.

11:28
Podjęto uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

11:28
Ogłoszono przerwę.

12:15
Koniec przerwy.

12:17 
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

12:19
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

12:20
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.

12:22
Podjęto uchwałę o zmiany uchwały Nr XXXV/652/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji północnej i bocznej wraz z izolacją fundamentów budynku kuchni szpitalnej, zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

12:23
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 lipca 2014, poz.3995) oraz uchwały Nr XVIII/348/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12:28
Podjęto uchwałę wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

12:29
Podjęto uchwałę wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

12:37 
Podjęto uchwałę o obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

12:46
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo Starochorzowskie” nowo powstałemu rondu przy ul. Kościuszki – Plac Piastowski – ul. Krakowska.

Przepadła propozycja nazwy ronda im. Mirosława Breguły.

12:47
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Izabela Nowak (RAŚ) pyta o szczegóły związane z otwarciem kopalni „Barbara”.

Waldemar Kołodziej (PdChiPO) mówi o problemie związanym z zatrudnieniem lekarza dermatologa w ZSM. Proponuje, aby lekarzy do pracy w Chorzowie zachęcać możliwością przydziału mieszkania komunalnego.

12:51
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O ofercie zatrudnienia lekarzy. - Możemy taką ofertę przedstawić. Pytanie, czy to będzie zachętą dla specjalistów.

O kopalni. - W styczniu 2018 będziemy podejmować w tej sprawie kolejną uchwałę. Być może ta koncesja w przyszłym roku będzie.

12:56
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Prezydent Chorzowa składa radnym i mieszkańcom świąteczne życzenia.

Waldemar Kołodziej podsumowuje pracę Rady Miasta.

12:57
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.