45. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2014-05-29 | Komentarzy: 30
Milion dla Ruchu Chorzów, 100 tys. zł dla Teatru Rozrywki. Pojawił się też temat drogiego, kanadyjskiego urządzenia zakupionego 10 lat temu przez chorzowskie wodociągi. Okazało się ono bezużyteczne, jednak Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związkek Wodociągów i Kanalizacji może za nie zapłacić 500 tys. zł. Sprawa trafiła do prokuratury.
45. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:14 
Sesja jeszcze się nie rozpoczęła. Rozwiązywany jest problem z siecią internetową.

09:17
Henryk Wieczorek, przewodniczący RM, mówi, aby rozpocząć obrady. Powrócono do tradycyjnych metod liczenia głosów i powołano sekretarzy.

09:18
Rozpoczęły się obrady 45. sesji Rady Miasta.

09:25 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Zdjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa wnioskuje, aby zdjąć uchwałę w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Chorzów w Samorządowym Chorzowsko - Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Prezydent mówi, że nie jest tajemnicą, że Marek Dudek, członek Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji otrzyma dzięki temu nominację na członka zarządu spółki. - To awans finansowy z 6 tys. zł na 11 tys. zł – mówi prezydent. Dodaje, że zarząd związku próbował ukryć transakcję w wysokości pół miliona zł. - Dobrze by było gdyby obecny zarząd wyjaśnili tę kwestię. Dlaczego próbowano zapłacić pół miliona zł za słynne kanadyjskie prasy po 10 latach.(…) Jest wiele kontrowersji. (…). Wydatek i zakup tych pras ma wpływ na cenę wody w Chorzowie i Świętochłowicach. Najpierw należy wyjaśnić tą decyzję zanim pan Marek Dudek będzie członkiem zarządu spółki. (…). Powinniśmy poczekać z odwołaniem i awansem pana Marka Dudka. Niech ten temat wyjaśni prokuratura, bo takie zawiadomienie zostało złożone.

Marek Kopel, wiceprzewodniczący RM, mówi, że ma wrażenie, że prezydent pomieszał wiele rzeczy w jednej wypowiedzi. - Nie ma żadnej malwersacji i nie ma co ukryć. Pan Marek Dudek został powołany do zarządu spółki przez radę nadzorczą. Rada uzupełniła ją o osobę Marka Dudka. (…). Zaproponowałem, aby zrezygnował z członkostwa w zgromadzeniu. (…). Pan Marek wyraził na to zgodę. Sprawa jest prosta. Pan prezydent razem z prezydentem Świętochłowic doszukują się nieprawidłowości.(…). To nie ma związku z propozycją, aby odwołać Marka Dudka. (…). Twierdzę, że nie ma malwersacji.

Projektu nie zdjęto.

Wprowadzono uchwałę w sprawie wniesienia do „Ruch” Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji; uchwałę w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku; uchwałę w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ma rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLIII/820/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

09:30
Przyjęto protokół 44. sesji Rady Miasta.

09:36
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala składa informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:36
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Barbara Tabin (SLD) pyta o możliwość włączenia Szpitala Specjalistycznego w struktury Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Radna uważa, że nie będzie to dobrym rozwiązaniem. – To dobrze bilansujący się szpital. Nie ma długów. SLD w najbliższym czasie wystąpi do marszałka województwa, który jest odpowiedzialny za ten szpital, do prezydenta aby podjęto konsultacje społeczne. Nikt nie zapytał pracowników o to stanowisko. Będzie propozycja do pana prezydenta o przyłączenie tego szpitala do sieci szpitali w Chorzowie.

Radna mówi też, że coraz więcej samochodów parkuje na chodnikach. – Prosimy, by pan prezydent zwrócił uwagę odpowiednim służbom by były konsekwentne i z naszych chodników zniknęły samochody.

Marek Kopel mówi, że klub Wspólny Chorzów popiera stanowisko SLD. – Mamy tylko wątpliwości czy włączać go w struktury miejskie. Leczy się tu sporo ludzi spoza Chorzowa.

Jacek Nowak (PiS) prosi o remont chodnika w okolicy ul. Konopnickiej. Radny mówi też o placu zabaw w Maciejkowicach. – Jaka firma opiekuje się tym placem zabaw, kto kontroluje ta firmę, jakie wynagrodzeni ona utrzymuje. Mieszkańcy prosili, aby dowieść tam świeży piasek, a firma wywiozła piaskownicę. (…).

Radny pyta też o zasady korzystania z rządowego, darmowego podręcznika dla klas pierwszych. 

Mariola Roleder pyta o sprawę związaną z rozpatrzeniem skargi złożonej przez Ilonę Helik.

Waldemar Kołodziej (PO) pyta o remont Armii Krajowej. – Czy da się przyspieszyć remont chodników przy tej ulicy?

Radny odnosi się też do tematu pras zakupionych przez wodociągi. – Prasa donosiła, że prasy od samego początku nie spełniały wymogów. (…). Dzisiaj słyszymy, że płacimy za nie pół miliona zł. Chciałbym, żebyśmy wszyscy radni za miesiąc poznali wnikliwą analizę. Mówi się o specjalistach, którzy pojechali do Kanady, wśród nich podobno był pan Marek Kopel. Ja nikogo nie oskarżam. Jeżeli są jakieś niepewności to trzeba je gruntownie wyjaśnić.

Joachim Otte (WCh) pyta o podział środków z budżetu obywatelskiego na dzielnicę. – Chorzów Batory to największa dzielnica a dostała tyle samo środków co dzielnice mniejsze.

Radny przypomina, że upadł projekt budowy szybkiej kolei do Pyrzowic. – Czy nie warto podjąć starań, by biegła ona śladem dawnej koeli piaskowej. Dyskusja o rynku, zabudowania centrum Chorzowa wyglądałaby całkiem inaczej.

Witold Pelka (PO) proponuje, aby Chorzów zrobił promocję poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Ryszard Sadłoń (WCh) pyta, czy prezydent poczynił jakieś starania, aby wykupić pomieszczenia w tzw. Drapaczu Chmur, w których mieściła się wcześniej placówka ING Banku Śląskiego.

Radny pyta też o Budżet Obywatelski i zaproponowany w nim podział na dzielnice.  –Znalazłem taką dzielnicę jak Cwajka. Jeżeli się tego trzymać to zróbmy Biadacz, Szicówę itp. (…). Jeżeli Cwajka to czemu nie Grunwaldzka, Oswaldów na tej Cwajce. (…). Czy naprawdę w tym para budżecie musimy dawać takie pozycje jak uporządkowanie miejsc, gdzie zlokalizowane są kosze na odpady. Czy to nie jest obowiązek miasta. (…). Nie każdy pomysł mieszkańca musi być wpisany. Czy ten sposób przygotowania para budżetu nie ośmiesza Rady Miasta. (…). Podawanie tego typu punktów nas ośmiesza.

Grzegorz Krzak (PiS) apeluje aby do najbliższego wtorku prezydent spotkał się z władzami województwa i przekazał obawy radnych dotyczących Szpitala Specjalistycznego.

Marian Salwiczek (WCh) pyta czy przy ul. Jubileuszowej nie można zrobić dodatkowych miejsc postojowych.

Radny porusza też problem schodów pomiędzy ChCK a szpitalem dziecięcym. Prosi o polepszenie ich stanu technicznego.

Tomasz Piecuch (WCh) pyta o plac zabaw przy ul. Omańkowskiej. – Mieszkańcy dostali odpowiedź, że nawierzchnia zostanie wymieniona na piasek. Ja dostałem inną informację. Czy ten  żwirek zostanie wymieniony na piasek. (…). Jak wygląda sytuacja na innych placach zabaw.

Radny pyta też, czy powstaną place zabaw przy ul. Stabika i Katowickiej. – Miały być one zrobione z wolnych środków.

Marek Kopel pyta prezydenta czy wie, dlaczego McDonald’s zrezygnował z prowadzenia interesu przy ul. Wolności? Radny porusza też temat płotu otaczającego szyb Prezydent. – Pytaliśmy, czy ma być on potrzebny. Zapewniono nas, że będzie on ażurowy, jest on ażurowy tylko w kilku miejscach.(…). Co spowodowało, że prezydent tego słowa nie dotrzymał.

Marek Dudek (WCh) mówi, że reprezentuje zarząd związku Wodociągów i Kanalizacji. – Istnieje zobowiązanie, którego nie płacimy. Zostało 500 tys. zł. Tego nie płacimy. To wystąpienie traktuję jako wyjątkowo ohydne.

10:19
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

10:21 
Podjęto uchwałę w sprawie wniesienia do „Ruch” Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji.

Miasto Chorzów nabyło 1 000 000 akcji serii „O” za kwotę miliona zł.

10:23 
Podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 rokiem, położonych na terenie miasta Chorzów, w których dokonano renowacji elewacji.

10:32 
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów.

10:34
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na organizację przez Muzeum „Park Etnograficzny w Chorzowie” spektaklu „Obrazki ze wsi Chorzów”.

Udzielono dotacji w wysokości 20 tys. zł.

10:36
Podjęto uchwałę w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Chorzów w Samorządowym Chorzowsko - Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Marek Dudek, członek Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

10:40 
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na modernizację dachu Teatru Rozrywki.

Chorzów przeznaczył na ten cel 100 tys. zł.

10:43
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z 24 listopada 2011 r.

10:45
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z 25 sierpnia 2011 r.

10:47 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXVII/474/08 z 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

10:48
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie”.

Udzielono pomocy w wysokości 100 tys. zł.

10:51
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej-ulicy Odległej położonej w granicach administracyjnych miasta Chorzów.

10:54
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez miasto Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Stalowej.

10:56
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Krzywej 15.

10:58 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Odległej – ul. Bałtyckiej.

11:00
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Katowickiej, ul. Stefana Batorego oraz za ul. Siemianowicką 56a od Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.

11:02
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto Chorzów udziału wynoszącego 1422/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 16 wraz z takim samym udziałem w prawie własności usytuowanego na niej budynku oraz prawa własności 4 wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałami wynoszącymi łącznie 731/10000 części w częściach wspólnych i w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. ks. Józefa Czempiela 9-15.

11:04
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie w rejonie ul. Siemianowickiej.

11:07
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nomiarki.

11:10 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 11 - go Listopada 36.

11:11
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Langiewicza.

11:12
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej i za ul. Bałtycką wraz z przeniesieniem własności usytuowanych na niej budowli na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

11:14
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Stacyjnej wraz z przeniesieniem własności usytuowanych na niej budowli na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

11:15
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja – ul. Pokoju.

11:16 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich.

11:19
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku.

11:20 
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLIII/820/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Jacek Nowak pyta jakie były zastrzeżenia.

Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. osób starszych i niepełnosprawnych mówi, że chodziło m.in. o sposób wybierania osób do rady seniorów. 

- Prawo w zasiadania radzie mają przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, co pominięto - zauważa H. Wieczorek. 

T. Piecuch przypomina, że podczas dyskusji na marcowej sesji wnioskował aby przedstawiciele stowarzyszeń mogli zasiadać w radzie. – Mówiła pani, że nie wyklucza tego. Nie rozumiem dlaczego teraz chce pani zaskarżyć decyzję. Proponuję zmienić statut Rady Seniorów. 

- To nie tak, że zabraniamy w tej uchwale działać w radzie przedstawicielom stowarzyszeń. Chciałabym wiedzieć, które stowarzyszenia wybieramy do rady, bo jest ich dużo – mówi M. Sekuła.  

- Pani, która reprezentuje pana prezydenta nie rozumie podstawowych rzeczy. Osoba, która reprezentuje np. Uniwersytet III Wieku, będzie go reprezentować w radzie seniorów – mówi M. Kopel.

11:35 
Nie podjęto uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLIII/820/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

11:35
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta ds. gospodarczych.

O nieprawidłowym parkowaniu na chodnikach. – Zintensyfikujemy działania w tym temacie.

O opiece nad placem zabaw w Dolinie Górnika. – Odpowiemy na piśmie.

O wodociągach. – Prezydent zawiadomił odpowiednie organy ścigania w tej sprawie.

O kolei do Pyrzowic. – Temat jest już zamknięty. Kolej wyznaczyła szlak, którym pobiegnie kolej do Pyrzowic. (…). Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że kolej w ogóle nie będzie budowana.

O budżecie obywatelskim. – Wpłynęły do nas głosy elektronicznie i pisemne. 7 tys. osób chciało wziąć udział w tej inicjatywie. Cieszy nas, że liczba ta rośnie. Te pieniądze pójdą na inwestycje miejskie. Ważne, że mieszkańcy interesują się najbliższym otoczeniem. Rozumiem, że na Batory powinny być przeznaczone większe środki. Problem, że jeśli Maciejkowice włączyć w Chorzów Stary to pomysły mieszkańców z Maciejkowic nie przejdą. Może podzielimy też Chorzów Batory. (…). Jeśli będzie lepsza nazwa dla tych różnych obszarów, to jesteśmy do dyspozycji. Idea jest moim zdaniem słuszna.

O McDonaldzie w Chorzowie. – Ilość McDonald’s się nie zmniejszy. Będzie budowany przy DTŚ, za Volvo. (…). Rozmawialiśmy z właścicielem budynku, Bank Śląski daje po prostu więcej niż McDonald’s.

O ogrodzeniu przy Szybie. – Był to element kompromisu z wymaganiami konserwatora zabytków. Zgodzimy się, że ogrodzenie jest lepsze. 

O Szpitalu Specjalistycznym. – Na wniosek uczelni Ministerstwo Zdrowia chce nakazać uczelniom medycznym posiadanie własnych oddziałów szpitalnych. (…). Inaczej Śląski uniwersytet Medyczny będzie musiał ograniczyć ilość kształconych studentów. (…). Dotychczasowy właściciel jest bardzo dobrym właścicielem.(…). Naszym zdaniem nie ma potrzeby zmiany właściciela. Ewentualne zmiany spowodują rozwiązanie problemu Uniwersytetu Medycznego. (…). Takie stanowisko pan prezydent skieruje na ręce marszałka. 

O zakupie pomieszczenia w Drapaczu Chmur. – Nie było takich rozmów. To jest lokal o charakterze zabytkowym. 

Odpowiada Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta ds. społecznych

O darmowym podręczniku do klas pierwszych. - Prezydent nie będzie nakazywał nauczycielom ani rodzicom korzystania z takiego czy innego podręcznika. Mamy doradcę metodycznego, dobrze przygotowaną kadrę. To oni będą decydować z jakiego podręcznika korzystać. (…). Jeżeli szkoły postanowią, że chcą korzystać z bezpłatnego podręcznika oferowanego przez MEN, czy inne wydawnictwa to nic nie stoi na przeszkodzie.

O realizacji wniosków pokontrolnych w sprawie I. Helik. – Potraktowaliśmy sprawę jako bardzo pilną. Majątek szkoły jest przejęty. Przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z dyrektorką szkoły.

O promowaniu poprzez ZUS. – ZUS ma specyficzny wizerunek wśród społeczeństwa. My się promujemy poprzez Ruch. (…). Sam ZUS się promuje. Będziemy kontynuować strategię promocji poprzez Ruch niż ZUS.

Odpowiada Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta ds. technicznych

O remoncie chodnika przy ul. Konopnickiej. – Mamy deficyt środków.

O zakończeniu remontu A. Krajowej i chodnikach. – Troszeczkę to potrwa.(...). Czekamy na zakończenie prac energetycznych przez Tauron. 

O dodatkowych miejscach parkingowych przy ul. Jubileuszowej. - Jeżeli będą dodatkowe środki to zrealizujemy zadanie. 

O schodach do szpitala dziecięcego. - Postaramy się je wyremontować, jeśli będą środki. 

O placu zabaw przy Omańkowskiej. - Na naszych placach jest żwirek. Żwirek ma zaletę, że się sam oczyszcza. Piasek cały czas pyli, jest też traktowany jako miejsce pojawiania się ekskrementów. Moim zdaniem żwirek jest właściwym rozwiązaniem tam, gdzie jest powierzchnia zabawowa. (...). Prezydent podjął decyzję, że przy Omańkowskiej żwirek będzie wymieniony na piasek.

O placach zabaw przy Stabika i Katowickiej. - To są tereny spółdzielni. Jeżeli rada znajdzie środki to temat ten zrealizujemy.

12:01
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Jacek Nowak o żwirku i piasku. – Żadna z mam nie optuje za żwirkiem. W innych miastach jest wysypany piasek i to się sprawdza. Może na przyszłość zrobić jakąś sondę wśród mieszkańców na ten temat. Plac przy szybie Prezydent też jest wysypany piaskiem.

Mariola Roleder przytacza pismo skierowane do przewodniczącego RM dotyczące skargi na komisję rewizyjną Rady Miasta i braku kompetencji pracowników PGM. 

Krzysztof Hornik (PO) mówi o sytuacji Szpitala Specjalistycznego (jest dyrektorem tej placówki, przyp. red.). – Z tej całej sytuacji w jakiej znalazł się szpital, trzeba potraktować to w sposób merytoryczne a nie polityczny. Ten szpital, funkcjonujący jako samodzielna jednostka, uzupełniał zakres leczenia tych schorzeń których w Chorzowie, województwie nie ma. (…). Byliśmy traktowani przez Urząd Marszałkowski jako jednostka priorytetowa, która znalazła się w 20 szpitalach strategicznych.(…). Przy okazji chciałbym zdemontować jedną rzecz, że całą tą sytuację wywołali dyrektorzy 4 szpitali, które mają być przekazane rektorowi.(…). W moim przypadku jest to nieporozumienie. Chodzi o to, co załoga tego szpitala przez 8 lat, w wyniku wyrzeczeń, wytężonej pracy doprowadziła szpital z zaściankowego zakładu leczniczego w zakład, którym można się poszczycić. Jeszcze raz apeluję do radnych, żeby chcąc ratować ten szpital nie został on wykreślony z rejestru wojewody, żeby podeszli do tego w sposób merytoryczny i nie prześcigali się w pomysłach nie do zrealizowania. 

Tomasz Krawczyk mówi o skargach mieszkańców bloków na obliczanie opłat za windy. – Pytaliśmy PGM ile ten dźwig kosztuje rocznie. (…). Do dnia dzisiejszego PGM nie monitoruje, nie ma pomiarowania na dźwig, na silnik. Przygotujemy uchwałę, tak by mieszkańcy byli zadowoleni. Radny prosi prezydenta, aby PGM w kilku wieżowcach zainstalował odpowiednie sterowniki, czujki ruchowe w windach.

Ryszard Sadłoń mówi, że taki budżet obywatelski głosowany jest od wielu lat. – Najpierw wymyślamy, że damy wam coś, troszeczkę, to jest ochłap. W moim przekonaniu budżet obywatelski ma sens jeśli teraz damy przyszłej radzie i prezydentowi karteczki, co ma zrealizować.

- Pan Otte, którego nie ma teraz sali, uważa, że budżet obywatelski uchwalamy od 25 lat – mówi M. Kopel. – Nie róbmy wody z mózgu. Nie ma innych budżetów jak obywatelskie. (…). To są konsultacje. Jesteśmy za konsultacjami. (…). Jak podjęliśmy decyzję o budowie basenu w Batorym, to zawiązał się komitet i tak basen powstał. W przyszłości trzeba to zrobić profesjonalnie. Dzisiaj Chorzów prowadzi to nieprofesjonalnie. Konsultacje przeprowadza się po to, żeby te propozycje wprowadzić do budżetu na rok następny. (…). To co robione jest teraz jest na granicy prawa. (…).

- Radny Kołodziej odniósł się do wyjazdu do Kanady. Był i prezydent i zastępca prezydenta. (…). 10, 15 lat temu rząd kanadyjski zawarł umowę z Katowicami o współpracy. W jej ramach kilku urzędników, polityków pojechało do Kanady. W jednej z takich grup na zaproszenie agencji rządowej była delegacja z Chorzowa. (…). Specjaliści z Kanady mówili, że ówczesne problemy wodociągów da się rozwiązać.(…). Doniesienia do prokuratury są klasyczne, szczególnie przed wyborami, potem się kończy umorzeniem, ale brud pozostaje. (…). Kilkanaście lat temu szef państwowej firmy zwrócił się do Kanadyjczyków, że ma problem. Przedstawiono mu rozwiązanie, do którego bardzo się zapalił. Po jakimś czasie związek stał się właścicielem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Szef stwierdził, że musi wymienić prasy, stwierdził, że widział kapitalne rozwiązanie.(…). Żeby zakupić prasy, musiał przystąpić do przetargu. Wtedy była możliwość uzyskania dotacji z WFOŚ. (…). Związek przejął rolę inwestora, podpisał umowę, że wszystkie prace będzie prowadziła spółka. (…). Po zamontowaniu pras okazało się, że wydajność nie jest taka jak powinna. W związku z tym, spółka zatrzymała ostatnią płatność, chyba 1,9 mln zł. Spór o tę płatność, wraz z odsetkami na około 4 mln zł, toczy się przez 10 lat. W międzyczasie firma, która sprzedała prasy padła. (…). Spółka zawarła ugodę z wierzycielem, że zamiast 4 mln zł zapłaci 500 tys. zł. Spółka o te pieniądze zwróciła się do związku. Związek podpisał ze spółką porozumienie, że zapłaci pieniądze, jeżeli będzie na to zgoda - kontynuuje M. Kopel. 

M. Kopel mówi też o restauracji McDonald’s. - McDonald’s wypowiedział umowę, szczęśliwie udało się znaleźć Społem nowego najemcę. Od momentu remontu ul. Jagiellońskiej restauracja wykazywała spadek obrotów o około 30 proc. Stało się tak, bo ul. Jagiellońska była traktowana jako parking. 

T. Piecuch mówi o ogrodzeniu wokół szybu Prezydent. Przytacza zapewnienia A. Kotali, prezydenta Chorzowa, o tym, że będzie on przezroczysty. – W którym momencie zapadła inna decyzja?

- W tej chwili pan prezydent Kotala ma przesłuchanie w tym temacie – mówi o wodociągach M. Michalik. – Jeśli w tym roku płacimy 500 tys. zł, to stało się w tej chwili i to chce wyjaśnić prezydent. To stało się faktem teraz, a nie 10 lat temu. Nic złego jest jechać z wizytą do Kanady. Prezydent wyjeżdża na delegacje. Ten temat będzie sprawdzony.

- Budżet obywatelski wymyślili młodzi ludzie w Brazylii, zostało to wdrożone w większości miast – mówi M. Michalik. – Ważne dla nas jest to, że 7 tys. ludzi ma inne zdanie niż przewodniczący. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Zawsze wspólnie możemy pracować nad zmianą formuły. Moim zdaniem jest to dobra inicjatywa.  

- Gdyby klub Wspólny Chorzów był przeciwny budżetowi obywatelskiemu, to by nie uchwalał na niego rezerwy budżetowej – mówi M. Kopel.

- PO nie głosowała za prezydenckim budżetem - mówi T. Krawczyk.

- Związek nie zapłacił i prawdopodobnie nie zapłaci ani grosza. W tym roku na pewno nie zapłaci – mówi M. Dudek. 

- PO nie głosowała za budżetem bo wy wcześniej zrujnowaliście budżet – mówi W. Kołodziej.

12:45
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-05-29 10:02:37

Nie dziwi mnie fakt, że p. Kopel zajadle broni p. Dudka, który doprowadził do tego, że woda w Chorzowie jest tak droga- przecież to koledzy po fachu ze Wspólnego Chorzowa.W tej kwestii, p. Prezydent Kotala ma racje, aby poczekac z odwołaniem i awansem Dudka do momentu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę - o ile wiem to Kopel nie jest jeszcze prokuratorem więc nie powinien zabierać głosu w tej sprawie, chyba , że coś wie i chce to zamieść pod dywan.

~qwerty

IP: 82.145.*.*

2014-05-29 10:23:52

Na reszcie czas zabrać się za wodociągi ! droga woda, droga kanalizacja a my wszyscy sponsorujemy każdą zachciankę zarządu tego przedsiębiorstwa !

~pyk

IP: 46.148.*.*

2014-05-29 10:55:59

czemu miasto płaci teatrowi? czy marszałek miastu też coś sypnie?

~magda

IP: 83.4.*.*

2014-05-29 11:05:31

A ciekawe czy pan Kotala lub jego zastępcy są w Radzie Nadzorczej wodociagów czy tylko mi się wydaje?

~obserwator

IP: 178.181.*.*

2014-05-29 11:25:14

Rady Nadzorcze to są "łupy" powyborcze ,to owoc przemian rujnujacych finanse spółek.Tam tylko chodzi oto by nabic kabzę. Jest to zespół osób wzajemnej adoracji .RN to balast wzarzadzaniu, zbedny jak dzira w moscie.-pozdrawiam

~magda

IP: 83.26.*.*

2014-05-29 12:04:02

z wpisu obserwatora mniemam, że obecne władze są w RN. Robią tylko jako słupy? no to gratuluję "kreatywności" i "rozsądku"

~Droga woda!

IP: 46.148.*.*

2014-05-29 12:07:40

Powinni zwołać specjalne posiedzenie rady w sprawie sytuacji wodociągów miejskich. Długa lista radnych biorących diety, teraz jakieś prasy kanadyjskie, ale w szczególności najdroższa w okolicy woda i ścieki - to wystarczające powody, by tematowi uważniej się przyjrzeć.

~Joanna

IP: 79.189.*.*

2014-05-29 12:27:31

To jest bezczelność wyciągać sprawy sprzed 10 laty, które zostały już wyjaśnione i umorzone przez sąd. Jest to podobna sprawa jak afera w PGM, gdzie nowy dyrektor rzekomo znalazł wielkie malwersacje poprzedniego dyrektora. Jak się później okazało była to wielka nieprawda. Nowy niekompetentny dyrektor nie miał potrzeby sprostować tej sprawy na łamach Chorzowianina. Zachodzi pytanie co robił prezydent Kotala wraz prezydentem Kostempskim przez 4 lata, że dopiero teraz coś tam odkryli. Czy chce się zemścić na p. Dudku za sprawy, których nie mógł przeforsować albo został czegoś pozbawiony? Jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o pieniądze. Jak się też dowiedziałam od niektórych radnych to prezydent chciał podwyżki stawek wody, aby te pieniądze przeznaczyć na budowę stadionu i w ten sposób poprawić swój nienajlepszy wizerunek. Jednak zostało to przez członków zarządu (WCh) zablokowane. Śledzę też poczynania prezydenta Świętochłowic i jest tam podobna nagonka na członków zarządu wodociągów. Czyżby panom prezydentom grunt się spod nóg osuwał? Ja dość uważnie obserwuję poczynania naszych radnych i prezydentów i będę to robić do końca kadencji.

~Do Joanny

IP: 46.148.*.*

2014-05-29 13:00:25

Joanna, co się gorączkujesz? Sprawę trzeba po prostu zbadać i jak jest w porządku to ok, jak niegospodarność to wyciągnąć konsekwencję. Tyle. Odkryto teraz, bo nagle pojawił się wydatek pod koniec 2013 - pół miliona złotych.

~SAMORZADOWA INICJATYWA MIESZKANCÓW

IP: 89.79.*.*

2014-05-29 13:14:27

IP79.189Joanno Mamy zapłacić 0,5 miliona za złom-prasy? Kto kupił te prasy i kto był w Kandzie za fundusze sprzedającego złom? Od kogo się z tych NIEKTÓRYCH radnych p. rzekomo dowiedziała-NAZWISKA, bo dostają z miasta kasę NAZWISKA grzecznie prosimy. Pomówieniem i przykryciem chowanej szkody jest twierdzenie, ze cena wody mamy płacić za budowę stadionu (takie niegodne wycieranie się naszym RUCHEM Chorzów), bo budowa jest ZABLOKOWANA przez zaRadnych WspólnegoChorzowa. Ile złotych wpłynęło za pozyskiwany gaz do kasy naszych wodociągów ile? Cieszymy się, ze Rawa nie śmierdzi, ale w byle wytwórni biogazu np w Niemczech uzyskuje się i sprzedaje prąd z gazu bo KAŻDY wie, ze biogaz nie daje warunków DIN do wprowadzenia go do sprzedaży...czy to tak trudno było przewidzieć? Były nagrody za projekt a gdzie pieniądze za biogaz? Takie Twoje retoryczne niby pytanie - insynuacja ?...i prosimy o sprawdzanie i prezydentów i radnych i to nie tylko do końca kadencji. Pozdrawiam.

~Chorzów II

IP: 213.158.*.*

2014-05-29 13:56:55

Kolejna przedwyborcza afera. Tylko po to żeby tematy ważne dla mieszkańców zeszły na drugi plan. Ciekawe, że wszystkie afery wychodzą tylko raz na 4 lata. Ciekawe co za brudy wyciągną prezydentowi? Znów nam się rozpoczęła kampania wyborcza. A instytucje kontrolne na pewno zakończą prace dopiero po wyborach

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-05-29 14:08:58

Tam, gdzie Kopel, tam zawsze wyskakują problemy. Dudek miał już wylecieć 3 lata temu z R.M. ale Kopel i reszta Wspólnego Chorzowa nie zgodziła się, aby ich kumpel wyleciał. To teraz wszystko wychodzi.

~Ślązaczka

IP: 5.184.*.*

2014-05-29 15:06:59

Zawiadomienie do prokurokuratury

~mieszkaniec

IP: 213.17.*.*

2014-05-29 16:06:54

Magdo, w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa wodociągowego zasiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta. Ten to się wszędzie wgryzie. Gdzie się da, ile się da...

~magda

IP: 77.252.*.*

2014-05-29 17:05:12

a ten podpis Chorzowianin to redakcja, czy PO? bo to ktoś bardzo zorientowany i baaardzo!!! aktywny. Co za zajadłość i brak wyciągania jakichkolwiek wniosków.

~Ciekawy

IP: 109.95.*.*

2014-05-29 17:27:36

Panie Kopel proszę wyjaśnić co pan robił w Kanadzie wraz z Dudkiem ? Z Kanady przyszły pózniej te prasy kanadyjskie, o które jest teraz afera? A w Kanadzie to prezydenta Michalika nie x

~Ciekawski

IP: 109.95.*.*

2014-05-29 18:00:02

Chciałem dopisać ze w Kanadzie p. Michalika nie było....

~o co chodzi

IP: 213.158.*.*

2014-05-29 19:58:35

Chorzów ma kilka miast partnerskich, ale chyba żadnego z Kanady.Natomiast obecni prezydenci też bardzo dużo jeżdżą, więc chyba nie o sam wyjazd chodzi. Z treści wynika że sprawa ma 10 lat. Czy to oznacza że nic świeższego nie udało się na razie znaleźć? A wywód prezydenta zaczyna się od tego, że Dudka czeka awans finansowy...i chyba to właśnie w tym tkwi cały problem. Jak zawsze chodzi o kasę. Poczekamy zobaczymy i miejmy nadzieję, że może w końcu wyborcy wyciągną wnioski. Tylko czy zostanie w ogóle ktoś na kogo warto zagłosować???

~Wojtek

IP: 82.145.*.*

2014-05-29 21:19:15

A tym razem "radny" Salwiczek nie protestował przeciwko progom zwalniającym na ul. Kaliny ? A co do tematu pras, nie jest to temat stary jeżeli jeszcze teraz jest mowa o płatnościach. Należy to jak najszybciej wyjaśnić.

~DIDI

IP: 109.95.*.*

2014-05-29 22:47:31

Tomasz Piecuch jest przesliczny nic tylko calowac

~Zniesmaczony hipokryzją PO

IP: 46.205.*.*

2014-05-29 23:40:16

Kotala wydaje kasę na wyjazdy do Chin, Kanady, Cannes i innych egzotycznych miejsc. Co mu tam, że brakuje pieniędzy na remonty, na modernizacje itd. Jeszcze sobie pod koniec kadencji poleci na wycieczkę. Kto za to zapłaci? My podatnicy z Chorzowa. Ile już wydano pieniędzy na te wszystkie wycieczki Kotali i całej świty? Bilety lotnicze, drogie hotele i restauracje? To są setki tysięcy. Tak rządzi PO w Chorzowie.

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-05-30 07:03:37

Zniesmaczony, skończ bredzić, bo sam nie wierzysz w to co piszesz.

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-05-30 07:13:17

Panie Marku, jezeli Pana postepowanie byłoby w porządku, wtedy nie byłoby "ohydnych" wystąpień.

~Tom

IP: 79.191.*.*

2014-05-30 08:03:29

Panie Andrzeju,jeżeli się jest słabym prezydentem to trzeba się z tym POgodzić , a nie oczerniać innych !

~SAMORZADOWA INICJATYWA MIESZKANCÓW

IP: 89.79.*.*

2014-05-30 08:20:05

Do p.Dudka o przyzwoitości: "IP: 83.5.*.* 2012-04-27- w Hucie Batory - magister na umowie śmieciowej 1500 zł / miesiąc.Czy w ChŚPWiK lub w Urzędzie też za tyle pracują?" Nie ma panu Dudkowi wstyd: rada nadzorcza ChSM-kasa, Rada Miasta-kasa, Wodociągi-ogromna kasa i jeszcze w procesjach paraduje. BEZCZELNOŚĆ CHYTREGO CZŁOWIEKA którego sitwa raczka w rączkę popiera. Mareczki: sami swoi.Pozdrawiam.

~magda

IP: 83.26.*.*

2014-05-30 09:55:15

A czy ktoś mi tu może wyjaśnic po co p.Kotala był w Chinach? Promować Chorzów? a może był tam razem z Dodą i Szulim? A poważnie to dlaczego o takich sprawach sie w ogóle nie pisze? A ta cała kanadyjska sprawa - jak ją tu ktoś nazwał - osobiście mnie śmieszy i ośmiesza platformę. Panowie rzadzacy a co wyście dotąd robili? a może szukacie w chorzowskich wodociągach jakjichś wydatków i zastawów na pociągi dla Kolei Ślaskich?

~prasy

IP: 77.252.*.*

2014-05-30 10:44:32

Panie i Panowie, prezydent Kopel był kilkanaście lat temu w Kanadzie na zaproszenie Agendy Rządu Kanady tak jak wielu innych prezydentów w tamtym czasie. Prasy kanadyjskie zostały zakupiona przez przedsiębiorstwo wodociągowe na podstawie przeprowadzonego przetargu. Jeśli z prasami jest coś nie tak to jedynym odpowiedzialnym jest przedsiębiorstwo wodociągowe, które je chciało i kupiło.

~Joanna

IP: 79.189.*.*

2014-05-30 11:39:44

Samorządowa Inicjatywa mieszkańców vel. Olejniczak. Ale się panu marzy być radnym, zasiadać w różnych radach nadzorczych, itd. Chyba pan dobrze, że nigdy pan tam nie zasiądzie. Marzenia ściętej głowy.Pana wypociny na różnych forach lokalnych nie pomogą w awansie. Pozdrawiam

~dariusz Olejniczak - SIM

IP: 89.79.*.*

2014-05-30 12:13:50

Droga Woda: MAMY II firmy mieszające wod. i ściekami: Związek + Spółka z o.o.podobnie się nazywające. Władza absolutna w ustalaniu ceny wody jest w rękach p. Kopla, bo występują tam tzw sprzężenia zwrotne: na czym to polega może wyjaśni "zatwierdzający" ceny wody p.DUDEK i Salwiczek z Chorzowa mający większość w zarządzie Związku, który ma Rade Nadz. i tam jest przewodniczącym J.Otte i oczywiście Walne które kontroluje p. kopel. Dla jasności M.Kopel jest szefem Zgromadzenia Związku a p. m.Dudek prezesem Związku. Dalej Związek ma Rade Nadzorcza i spółka z o.o. ma Rade Ndz. i jeszcze jest Komisja rewizyjna - ILE to jest ciepłych posadek spijających śmietankę z naszej drogiej wody? Oczywiście na stołkach WODOCIĄGOWYCH jest cały sztab WspólnegoChorzowa i w końcu reprezentującym miasto jest prezydent Kotala i Marcim Michalik (wcześniej był Jan Michalik którego p. Kopel odwołał). Zobaczcie sami na BIP dochody + majątek + prześledźcie uchwały i daty a dojdziecie do wniosku: walka wyborcza o powrót na stołek prezydenta Chorzowa to walka wyłącznie o zagrożoną kasę ustawionych ludzi na koszt miasta. SAMORZĄDOWA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW to mieszkańcy którzy chcą rozwiązania tych SYNEKUR dla elit w postaci NIBY coś robiącego ZWIĄZKU, bo po co on jest i za jakie pieniądze. WYWALIMY zaRadnych, bo nie jesteśmy skazani na SITWY. Zrobimy spotkania i SAMI wybierzcie swoich NOWYCH przedstawicieli do Rady Miasta bo tym ZaRadnym już dziękujemy. Oczywiście mam świadomość, ze dranie zawsze robią wycieczki osobiste, ale tego się nie obawiamy. Mamy Program REWITALIZACJI CHORZOWA i go zrealizujemy z poparciem społecznym.PS: oczywiście zakup bubla=prasy za 05 miliona to szkoda nas wszystkich i znając prokuratorskie ucieczki od roboty to pod pretekstem "szkodę" ponosi firma a firmę reprezentuje zarząd (CZYTAJ w obu przypadkach to winny i poszkodowany o tych samych nazwiskach) trzeba zmienić te zarządy i w dacie WYPŁACENIA środków za bubel nastąpiła szkoda- przestępstwo za które powinni ponieść odpowiedzialność nie tylko polityczna, ale wręcz otrzymać ZAKAZ uczestniczenia we władzach z majątkiem publicznym. Trzeba działać konsekwentnie jak to SIM czyni od wielu lat lecz WYROKI WYDAJA mieszkańcy i to w wyborach. Sprzężenie zwrotne: jest szkoda DLA NAS WSZYSTKICH ale dla naszego związku wodociągowego nie bo o tym decydują ci co szkodę wyrządzili. Zamiast przeproszenia - buta i arogancja, czy tak powinno być??? Wpadlismy na ten problem wodociągowy bo na spotkaniu z mieszkańcami -biednym bez łazienek wyszła sprawa sprzedaży kąpieliska-łaźni miejskiej, a w tramwajach, autobusach jak się jedzie to czuć brak higieny a jak ludzie maja o nią zadbać jak woda jest droższa od mineralnej i fizycznie NIEDOSTĘPNA m.in przez dojących kasę za nią. Teraz proszę to przykryć komentarz atakiem personalnym lub jakimś bzdetem. Pozdrawiam.

~woda mineralna

IP: 46.148.*.*

2014-05-30 15:37:45

Rozumiem, że każdy do każdego coś ma i się "ohydnie" obrażają, ale przy okazji rzuca się populistyczne hasła,np. że woda jest droższa niż mineralna. A matematyka jest jedna. Metr sześcienny, czyli 1000 litrów wody kosztuje ok. 6 zł, co daje 0,6 gr/litr! Najtańsza woda w butelce kosztuje ok. 80 gr/litr.

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.