45. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-01-25 | Komentarzy: 0
Uchwały budżetowe, zadania dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami - to jedne z podjętych projektów uchwał dzisiejszych obrad.
45. sesja Rady Miasta. Relacja

09:08 
Radni słuchają kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów chorzowskich szkół - kolędników misyjnych

09:25 
Po zakończeniu występu małych kolędników ogłoszono kilkuminutową przerwę. 

09: 30 
Rozpoczęła się 45. sesja Rady Miasta.

09:33 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono punkt dotyczący skargi mieszkańca Chorzowa na działania prezydenta miasta.

09:34 
Przyjęto protokół 44. sesji Rady Miasta.

09:35
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:45 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

09:46 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:48 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM”

09:50
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą "Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Chorzów".

09:51 
Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy Placu Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie".

10:00 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia z Gminą Świętochłowice w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Jacek Nowak (PiS) pyta ile jest miejsc w chorzowskim schronisku. Docieka, czy jest ono w stanie przyjąć zwierzęta spoza miasta. Pyta też o koszty utrzymania schroniska.

Zuzanna Kurczek, dyrektor wydziału usług komunalnych, mówi, że schronisko na dzień dzisiejszy ma małą ilość zwierząt, bo dobrze działają adopcje. - Miejsca dla wszystkich zwierząt są zapewnione Gminy partycypują w kosztach, płacą za to, a my zapewniamy schronienie.

10:02
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia z Gminą Pyskowice w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

10:03
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrowa Górnicza w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami

10:04 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia z Gminą Koziegłowy w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

10:05 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia z Gminą Podegrodzie w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

10:09
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Nomiarki wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nich budynku przepompowni wód deszczowych.

10:10
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Franciszka Karpińskiego 4.

10:49
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów”.

Projekt Regulaminu zakłada podwyższenie kwoty dofinansowania o 25% i wprowadza kosmetyczne poprawki w brzemieniu niektórych zapisów aby uniknąć niejednoznacznej interpretacji zapisów Regulaminu. Ogólne zasady pozostają nie zmienione, tzn. wysokość kwoty dofinansowania: może wynosić nie więcej niż 80% ceny zakupionego i zainstalowanego urządzenia grzewczego lub kosztów związanych z przyłączem do sieci ciepłowniczej; powinna być proporcjonalna do uzyskanego efektu ekologicznego zmniejszenia emisji gazów i pyłów do czego, służą zestawienia zawarte w załączniku do regulaminu; maksymalnie jednak nie przekroczy 2500 zł.

11:20
Podjęto uchwałę w sprawie skargi Pani Aliny Janickiej - Pawlik na działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

Skargę uznano za zasadną.

11:23
Podjęto uchwałę w sprawie skargi Pana Huberta Wachta na działania Prezydenta Miasta Chorzów.

Skargę uznano za bezzasadną.

11:25
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Waldemar Kołodziej (PdChiPO) mówi o inicjatywie mieszkańców związanej z przeniesieniem dworca kolejowego „ Chorzów Miasto” na ul. Stanisława Moniuszki oraz o powstaniu nowego przystanku kolejowego przy ul. Strzelców. - Warto na ten temat z PKP dyskutować. Radny prosi, aby na stacji PKP w Batorym mogły się zatrzymywać pociągi InterCity. W. Kołodziej wraca też do etapu przejścia przez tory kolejowe w okolicy Niedźwiedzińca. - Na jakim etapie jest ta sprawa? (…). Sprawa jest poważna. Radny prosi też u ułatwienie zjazdu z Batorego na autostradę. Porusza też temat ścieżek rowerowych.

Małgorzata Błaszczyńska mówi o ul. Słowików. Przypomina, że nie zrealizowano tam inwestycji z budżetu obywatelskiego 2016 r. Radna pyta jakie projekty miasto zrealizowało w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w 2017 i jakie są olany na 2018 rok. Radna pyta także, czy w okolicy liceum „Słowackiego” i „Curie” można zrobi zatoczki typu kiss and ride.

Krzysztof Szulc (RAŚ) mówi o dworcu kolejowym w Chorzowie Batorym. Radny porusza temat zatrzymywania się tam m.in. pociągów InterCity. Zaznacza, że mogłoby to ożywić dzielnice.

Piotr Wróblewski (PiS) pyta o ekwiwalent reklamowy jakie miasto przekazało Ruchowi Chorzów.

Jan Skórka pyta, jak wygląda sprawa podłączenia chorzowskich mieszkań do sieci gazowej.

Jacek Nowak (PiS) pyta o zasady wynajmu lokali użytkowych na terenie miasta. - Czy zasadne jest, aby nasi najemcy musieli podpisywać nowe umowy i wpłacać kaucję?

11:46
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada prezydent Andrzej Kotala.

O rondzie w Batorym. - Taka koncepcja jest. (…). Nie jest to teren miasta. Rozwiązania będziemy analizować.

O ścieżce rowerowej w kierunku Radoszowej. - Będziemy temat analizować.

O ul. Słowików i inwestycjach. - Opowiedzieć będzie pisemna.

O miejscach kiss and ride. - Bez wycinki drzew nie da się tego zrobić.

O ekwiwalencie reklamowym. - Odpowiedź będzie pisemna.

O kaucjach za wynajem. - To zabezpieczenie przed niepłacącymi czynszu. Temat jest do przedyskutowania.

Odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta.

O planach miasta i PKP. - Miałem ważne spotkanie z projektantami i menadżerami kontraktu Chorzów-Tczew. (…). Omawialiśmy szczegółowo nasze rozwiązania. To jest bardzo duże i ważne przedsięwzięcie. (…). Wiele rozwiązań przedstawiono, nad wieloma jeszcze pracujemy. (…). Chcemy, żeby InterCity zatrzymywało się w Chorzowie. Wyślemy do spółki odpowiednie pismo. Trudno powiedzieć, czy to wejdzie w życie. Odnośnie przystanku Chorzów-Miasto były przeprowadzane rozmowy co do przesunięcia przystanku bliżej w stronę rynku. Odpowiedziano nam, że nie ma takiej możliwości, bo przystanek musi mieć odpowiednią długość, dostosowaną m.in. do InterCity. Nie da się tego zrobić przy ul. Moniuszki, są tam elementy powodujące utrudnienia. Udało nam się wynegocjować, że wejście na przystanek będzie na wysokości Poczty Głównej.

O przejściu przy Niedźwiedzińcu. - Przesłaliśmy ponownie pismo do PKP. Będę starał się o kolejne spotkanie z dyrektorem. Będziemy robić wszystko, by to się udało.

O ogrzewaniu gazowym. - Chcemy realizować projekty unijne poświęcone likwidacji niskiej emisji.

11:59
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta, zachęca do zapoznania się z nową monografią Chorzowa.

Barbara Tabin pyta ile szkół w mieście nie ma szatni. - W Chorzowie są szkoły, w których nie ma szatni. Chciałam zaapelować, abyśmy ten temat wzięli pod uwagę.

Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO) mówi, że radni PiS sejmiku wojewódzkiego chcieli obciąć dotację do Teatru Rozrywki.

Waldemar Kołodziej cytuje wpis Jacka Nowaka umieszczony na jednym z portali społecznościowych. Wpis dotyczy wyborów do chorzowskiej Rady Seniorów. „Władze Chorzowa ustanawiają nowe standardy demokracji… I nie wiem, czy się z tego śmiać, czy płakać. ''. Dziwi mnie taki wpis. Tym bardziej, że pochodzi od człowieka, którego ugrupowanie ma za nic konstytucję. Radny mówi, że 18 stycznia odbyły się wybory do Rady Seniorów. (…). - Komisja pracowała od godziny 10.00 do 16.00. Radny mówi o zadaniach komisji, dodaje, że nie było w nich przedstawienia wyników wyborów. W. Kołodziej mówi, że to nie komisja a prezydent przedstawia wyniki wyborów mieszkańcom. - Komisja skończyła pracę o godzinie 16. (…). Cieszę się że pan radny zauważył wysoką frekwencję (…). Osoby były pewnie dowożone, bo tak to wyglądało. (…). Radny mówi o przebiegu wyborów. - Doszło do jednego incydentu. Jedna osoba została poproszona o niefilmowanie głosowania. (…). Dlaczego z wynikami wyborów nie mogliśmy zapoznać prezydenta już 128 stycznia? Komisja przeliczyła głosy lecz w jednym przypadku mieliśmy poważne wątpliwości, na pewno nie chodziło o mamę radnego Jack Nowaka – panią Marię Nowak. (…). Ponownie przeliczyliśmy głosy dopiero w poniedziałek. (…). Z wynikiem głosowania zapoznaliśmy pana prezydenta i zostały one opublikowane w BIP również w poniedziałek. Komisja wyborcza działała w oparciu o uchwałę Rady Miasta i o statut.

- Nie chciałem już wracać do tego tematu – mówi Jacek Nowak. - Wiele osób, które głosowały pytały się o to jakie są wyniki. (…). Mówiono mi, że jest to tajne i żadne informacje nie mogą zostać ujawnione. (…). Znam ta uchwałę. (…). Protokół z przeliczenia kart (…) się upublicznia. Właśnie po to, by nie było żadnych wątpliwości. Protokół nie jest tożsamy z ogłoszeniem wyników. (…). Nie wiem, jak to jest, że 400 głosów nie da się przeliczyć. (…). Nie wiem jakie mieliście problemy, na jakiej podstawie przerwał prac prace komisji i przełożył ją na poniedziałek. (…). Gdyby było jednoznaczne stanowisko, że komisja przerwała liczenie i podała powód to byłaby jednoznaczna sytuacja. Uważam, że nie spisał się pan w tej roli najlepiej.(...). Nie pamiętam, żeby prezydium dopuszczało mieszkańców do głosu na tej mównicy. Natomiast inaczej potraktowano poważnego biznesmena. (…). 

Jacek Nowak pyta też o przychodnie lekarskie. - Zmieniają one swoje lokalizacje. Może warto poinformować mieszkańców o nowej lokalizacji przychodni.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że problem z poradniami jest poważny. - Uważałem, że duże poradnie powinny być zachowane na swoim miejscu. To zmieniono. (…). Nerwowa sprawa dzieje się na ul. Zjednoczenia. Mam prośbę do prezydenta, żeby w punkcie obrad na następnej sesji omówić sytuację, przedstawić co się stało. Dlaczego zawarte umowy nie są respektowane.

Marek Otte (WdCh) mówi, że mieszkańcom zdarzyło się zapłacić wysoką cenę za przejazd taksówką. - Biorąc taryfę z postoju można się wielokrotnie naciąć.

12:27
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.