46. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-02-22 | Komentarzy: 0
Podczas dzisiejszych obrad radni podjęli m.in. zmiany w uchwale budżetowej i określili wysokość oraz zasady ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.
46. sesja Rady Miasta. Relacja

09:05
Rozpoczęła się 46. sesja Rady Miasta.

09:07
Przyjęto protokół z 45. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:08
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:19 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

09:20
Podjęto chwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:25
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dotacji z 400 do 550 zł.

- Celem tej uchwały jest zwiększeni dostępności do usług żłobkowych w naszym mieście – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta miasta. - Przyjęcie tej uchwały polepszy dostępność do żłobków.

09:29 
Podjęto uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

09:31 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/342/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

09:33 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

09:40 
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta kosztów związanych z demontażem, transportem do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chorzów”.

Kwota dofinansowania wyniesie 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianie azbestu, lecz nie więcej niż 2 500 zł brutto.

09:51
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanych na niej budynków.

To teren MTK, w sumie obejmuje 6 działek o łącznym obszarze 172.336 m kw.

Jacek Nowak (PiS) pyta, czy obecna uchwała dotyczy terenu, który kiedyś był sprzedawany. - Jeżeli nie to jakie są losy tej działki, która kiedyś miała iść na sprzedaż. Radny mówi, że kiedyś rozważano wpisanie tego terenu do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczniej. - Co się stało z tą koncepcją?

Jacek Nowak mówi też o działce, która należała do Uniwersytetu Śląskiego. Pyta, co się dzieje w tej sprawie. Radny pyta też, czy teren ten może być sprzedany deweloperowi pod budownictwo mieszkaniowe.

Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta miasta, mówi, że teren ten oferowany jest różnym kontrahentom. - Nasze plany zmierzają do tego, by teren podzielić na 4, 5 obszarów – mówi. - Nie przewidujemy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czyli przeznaczenia go pod działalność deweloperską. Chcemy, by była tam prowadzona działalność usługowa. (…). Sprawa specjalnej strefy ekonomicznej to temat od wielu lat omawiany. (…). Nie możemy pochwalić się sukcesami. (…).

Na pierwsze pytanie radnego Nowaka odpowiada Alicja Hoszcz, dyrektor wydziału zarządzania nieruchomościami w UM Chorzów. – Ta działka została sprzedana za 7,5 mln zł w ramach rokowań.

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/19 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność osoby fizycznej.

09:58 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziałów wynoszących łącznie 192/420 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Mikołaja Kopernika 4.

09:58 
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Małgorzata Błaszczyńska pyta, czy jest potrzebna i czy jest zgoda konserwatora na wywieszanie reklam na fasadzie tzw. „drapacza chmur” przy ul. Wolności/Zjednoczenia.

Bernadeta Biskup (PiS) prosi o umieszczanie interpelacji radnych i odpowiedzi na nie na stronie internetowej miasta. Radna czyta wykładnie prawną. - Wnoszę po raz kolejny o udostępnienie na stronie BIP interpelacji radnych i odpowiedzi na nie.

Jacek Nowak (PiS) mówi o wyborach do Rady Seniorów. - Jak to jest, że dokumenty ulegają modyfikacji? Radny mówi, że dokumenty podsumowujące wybory pojawiły się w BIP, a po pewnym czasie dokument zmodyfikowano. - Kto podjął decyzję, że po podpisaniu dokumentów jakaś osoba ingerowała w ten dokument? To dokument urzędowy. W jakim trybie te poprawki zostały wprowadzone. Są odpowiednie przepisy, które regulują jak takie dokumenty poprawić. Czy podobne praktyki są stosowane w przypadku innych dokumentów?

Barbara Tabin prosi prezydenta, aby potwierdził, że przedstawiciele Rady Seniorów mają prawo do spotykania się w pomieszczeniach Urzędu Miasta raz w tygodniu.

10:09
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada prezydenta Chorzowa Andrzej Kotala.

O zmianach w dokumencie BIP. - Co oznaczają te zmiany dla wybranych seniorów? Nie rozumiem pytania, o co panu radnemu chodzi?

O możliwości spotkań seniorów w UM. - Nie ma takich przeszkód.

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta, mówi, że z każdej sesji jest zamieszczany protokół na BIP.

10:13
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Bernadeta Biskup prosi o odpowiedź na temat interpelacji umieszczonych na BIP na piśmie.

Jacek Nowak mówi, że w jego interpelacji chodzi o szacunek do wygenerowanych dokumentów. - Jeżeli ktoś go wygenerował, podpisał i opieczętował to bez wiedzy i zgody sygnatariuszy nie można wprowadzać poprawek. To mogą być różne dokumenty. Tu chodzi o standardy i procedury. Radny pyta w jakim trybie zmieniano po podpisaniu ten protokół? - Czy takie praktyki zdarzają się częściej?

Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta, mówi o sytuacji ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Chorzowie.

Halina Hiltawska mówi o złej sytuacji niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych m.in. w Chorzowie Batorym. Przypomina historię ich sprywatyzowania, zaznacza, że nowi właściciele znacznie podnieśli stawki za czynsz. Dodaje, że niektóre poradni musiały zmienić lokalizację.

Bernadeta Biskup odnosi się do sytuacji przedstawionej przez radną Hiltawską.

- Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Przez 10 lat miało się nić nie zmieniać. Ówczesny zastępca prezydenta pan Szafranowicz nie dotrzymał słowa. To boli mieszkańców, to, że te budynki nie mogą dalej pełnić swojej funkcji.

Alicja Hoszcz przedstawiła akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości, w których prowadzono działalność medyczną. Twierdzi, że w zapisach zawarto stosowne zobowiązania. - Zostało to sprzedane zgodnie z warunkami, które omawiano z przedstawicielami przychodni.

10:47
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.