47. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2014-07-08 | Komentarzy: 0
Pomnik upamiętniający Gerarda Cieślika stanie na ul. Wolności, radny Marek Dudek nie stracił mandatu. To najważniejsze uchwały dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji RM.
47. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:02 
Rozpoczęły się obrady 47. sesji Rady Miasta.

09:04 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono uchwałę w sprawie stworzenia miejsca upamiętnienia Gerarda Cieślika.

09:04 
Trwa składanie interpelacji przez radnych

Ryszard Sadłoń (WCh) prosi o remont ul. Truchana i części chodnika przy ul. 11 Listopada.

Marek Dudek (WCh) mówi, że podczas ostatniej sesji prezydent powiedział, że większość dużych miast ma w Chinach miasta partnerskie. – Chciałbym, żeby pan powiedział, które to są miasta?

Joachim Otte (WCh) mówi o przedstawieniu Golgota Picnic. Wspomina, że wiele teatrów chciało pokazywać „bluźniercze” przedstawienie. – To nie jest wolność, czy chcemy być obrażani w naszym mieście, jeszcze za jakieś społeczne pieniądze. W tej akcji chciał wziąć Teatr Rozrywki. (…). Od dłuższego czasu teatr ten nie proponuje nic wartościowego. (…). Czy chcemy w naszym mieście, regionie być obrażani za nasze pieniądze?

09:09 
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Dudka.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa przypomina, że z dniem 1 czerwca 2014 r. Marek Dudek – radny miasta Chorzów został powołany uchwałą nr 18/2014 z dnia 8 maja 2014 r. na członka zarządu Chorzowsko –Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197406. Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dzierżawi od Miasta Chorzów grunty będące własnością miasta Chorzów, tj. grunt stanowiący działkę nr 837/31, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/16109/3 oraz grunt stanowiący działkę nr 2/97, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/4432/9. 

- Zgodnie z art. 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594, z późn. zm.) radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Skoro Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność miasta Chorzów, to radny Marek Dudek naruszył zakaz zawarty w przywołanym powyżej przepisie, bowiem wszedł w skład kolegialnego organu zarządzającego Spółki - mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

W imieniu prezydenta uzasadnienie prawne przedstawia mecenas Marlena Jankowska. Pani mecenas mówi, że przepisy prawa mówią jasną, że radny nie powinien prowadzić działalności gospodarczej i powinien zostać odwołany. – Wygaśnięcie mandatu następuje na skutek złamania tego zakazu. (…). Wygaśnięcie mandatu następuje na skutek uchwały, uchwała jedynie stwierdza takie okoliczności. Tak naprawdę do wygaśnięcia tego mandatu doszło kiedy radny pozyskał tą funkcję.

Marek Dudek nie ukrywa, że jest zdenerwowany. – Jestem porażony nienawiścią, którą kieruje się pan prezydent Kotala w stosunku do mojej osoby. (…). Związek, któremu przewodziłem nie prowadził działalności gospodarczej. (…). Związek, którym kierowałem uregulował, jak sądziłem wszystkie kwestie prawne dotyczące nieruchomości. (…). Przeoczyliśmy dwie pompownie dzierżawione na gruntach miasta.

Radny mówi, że spółka dzierżawi od miasta od lipca 2001 r. działkę o powierzchni 66 m kw. Zaznacza, że jest ona wykorzystywana tylko pod przepompownię. M. Dudek dodaje, że spółka dzierżawi, także w tym celu, grunt o powierzchni 12 m kw. Radny przedstawia przepisy uzasadniające, że nie prowadzi on na tych terenach działalności gospodarczej.

Marek Kopel (WCh) przypomina, że to nie jest pierwszy przypadek w chorzowskiej radzie, który dotyczy wygaśnięcia mandatu. Radny mówi, że również podczas tej kadencji złożono wniosek o wygaszenie mandatu radnego Klaudiusza Sevkovica, ale nie poddano go pod obrady. - W przypadku radnego Dudka prezydent ocenił, że przesłanki do wygaszenie mandatu są spełnione i przedłożył radzie projekt uchwały o wygaszenie mandatu. Osobiście uważam, że wygaszenie mandatu radnego, może byłoby zgodne z literą prawa ale całkowicie sprzeczne z duchem prawa, czyli intencją ustawodawcy.

M. Kopel podkreśla, że radny Dudek zasiadający w zarządzie spółki wodociągowej, która dzierżawi od miasta teren pod urządzenia wodociągowe, w żaden sposób nie wpływa na osiąganie osobistych korzyści majątkowych. - Z tego powodu uważam, że rada nie powinna podejmować uchwały o wygaszeniu mandatu radnego Dudka.

Radny dodaje, że decyzję taką może podjąć wojewoda jak podzieli pogląd prezydenta a radny będzie mógł dochodzić swoich praw przed sądem.

Za radnym M. Dudkiem wstawia się także radny Tomasz Piecuch (WCh). – Tereny dzierżawione nadają się tylko do jednego celu. Są tam przepompownie. (…). Marek Dudek nie łamie przepisów.

Jacek Nowak (PiS) odnosi się do przykładów wygaszania mandatów w poprzednich kadencjach. Mówi, że zdarzały się sprawy dyskusyjne, ale mandaty wygaszano. – Wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czerwcu. Może ktoś powiedziałby, co się stało, że nastąpiła ta sytuacja formalno-prawna.

Radny mówi, że wcześniej M. Dudek pełnił różne funkcje w wodociągach i sprawowanie stanowiska radnego w niczym nie przeszkadzało. – Co się zmieniło?

Marek Dudek mówi, że przez 20 lat był przewodniczącym związku. – Tu nie zachodziła żadna kolizja. Radny podkreśla, że od 1 czerwca zmieniło się pełnione przez niego stanowisko.

Andrzej Kotala uważa, że to sąd a nie rada powinien rozstrzygnąć tą kwestię. – Tak proponuję do tego podejść. (…). Nie jest prawdą, że przepompownia nie jest działalnością gospodarczą, spółka na tym zarabia. (…). 

09:45 
Nie podjęto uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Dudka.

Głosowało 20 radnych. Za było 6, przeciw 12, wstrzymało się 2.

09:50 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

09:51 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:55 
Podjęto uchwałę w sprawie stworzenia miejsca upamiętnienia Gerarda Cieślika.

W związku z wnioskiem komisji kultury i sportu skierowanym do prezydenta miasta przeprowadzono konkurs na wykonanie pomnika-rzeźby upamiętniającej postać Gerarda Cieślika. Był to konkurs zamknięty. Zaproszenia wysłano do trzech artystów rzeźbiarzy: Gerarda Grzywaczyka, Jacka Kicińskiego oraz Tomasza Wenklara. Rzeźbę upamiętniającą Gerarda Cieślika, o czym zadecydowała komisja konkursowa, wykona Tomasz Wenklar. Rzeźba-ławeczka zlokalizowana będzie w okolicy budynku Poczty Głównej przy ul. Wolności.

- Na pewno pomnik będzie bardzo ładny. (…). Radni uchwalili prostą rzecz, miała być ławeczka Cieślika, a będzie pomnik. (…). Jest pewien dyskomfort, że zwykłej ławeczki nie potrafimy zrobić - mówi M. Kopel.

09:56 
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O remontach. – Mamy to na uwadze. Będą one uwzględnione w budżecie.

O miastach partnerskich. – Wspomniałem o miastach w naszej aglomeracji. W ramach tej współpracy poszczególne miasta pospisują umowę. Zrobiły tak m.in. Katowice, Siemianowice, Jaworzno. 

09:58 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.