48. sesja Rady Miasta

Chorzowianin 2014-08-28 | Komentarzy: 0
Chorzowscy radni spotkali się 28 sierpnia br. na kolejnej sesji.
48. sesja Rady Miasta

09:08 
Rozpoczęły się obrady 48. sesji Rady Miasta.

09:10
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

09:15

Prezydent miasta przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:20
Trwa zgłaszanie interpelacji przez radnych. Jacek Nowak (PiS) mówi m.in. o zaniedbanych znakach z nazwą miasta przy wjazdach do Chorzowa.

Grzegorz Krzak (PiS) sugeruje potrzebę organizacji spotkania z przedstawicielem miasta przy Ruchu Chorzów. 

Romuald Fojcik (WCh) o problemie szczurów w mieście i nieczynnym zegarze przy ul. Czempiela.

Adam Trzebinczyk (WCh) - pyta o program rewitalizacji Chorzowa II

Ryszard Sadłoń (WCh) nawiązuje do problemu szczurów:  co zrobiono w ciągu dwóch ostatnich miesięcy ze szczurzym problemem, jaki przeżywają mieszkańcy ul. Cmentarnej.

Mówi także o placach zabaw wysypanych piaskiem i uszkadzanych na nich urządzeniach zabawowych, które są wyrywane z piasku i wbijane w inne miejsce.

Marek Kopel (WCh) pyta o zakupioną przez miasto łódkę - gdzie można ją zobaczyć i jaka jest jej rola w promocji miasta.

Barbara Tabin (SLD) pyta o ogrodzenie Parku Hutników - chce wiedzieć czy nie podniosło ono kosztów rewitalizacji tego terenu.

09:57

W dyskusji nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014 radny Adam Trzebinczyk zgłosił pod głosowanie dwie poprawki - wykreślenie dotacji dla PGM w kwocie 530 tys. zł na pokrycie kosztów programu odpracowania czynszów oraz wykreślenie środków na ogrodzenie placu zabaw w Chorzowie II. Poprawki uwzględniono w głosowaniu, uchwała z poprawkami została przyjęta. Przed głosowaniem Adam Trzebinczyk kwestionował konieczność wydawania środków na ogradzanie istniejących placów zabaw i sugerował, by środki przeznaczać na budowę placów zabaw w miejscach, gdzie ich brakuje. Mówił m.in. o pomyśle centralnego placu zabaw w Chorzowie II. Prezydent Andrzej Kotala zwracał uwagę, że ogrodzone place zabaw cieszą się powodzeniem wśród dzieci i rodziców. Są bezpieczne i czyste. Wniosek o ogrodzenie placu zabaw, którego dotyczy dyskusja składali sami rodzice. Dodał, że kwestia centralnego placu zabaw w Chorzowie II pozostaje otwarta.

10:05

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.

10:10

Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia opłaty za pobyt w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

10:13

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie. Zgodnie z uchwałą placówka "złobko-przedszkola" działająca dotąd przy ul. Kochanowskiego, stanie się filią Żłobka. Zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych Wiesław Ciężkowski wyjaśniał, źe gdyby nie wprowadzono tych zmian, placówka przy ul. Kochanowskiego nie spełniałaby kryteriów ustawowych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i nie byoby możliwe korzystanie tam z resortowych inicjatyw, takich jak np. program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch".  

10:17

Podjęto uchwałę w sprawie nadania skwerowi przy ulicy Stefana Batorego w Chorzowie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uhonorowanie jego osoby w ten sposób jest inicjatywą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.

10:25

Trwa dyskusja nad projektem uchwały  o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub zarządzie miasta. Projekt dotyczy obniżenia czynszów przedsiębiorcom prowadzącym działalność w strefach "0" i "1".

Uchwała nie została podjęta - o taki wynik głosowania wnioskował klub radnych "Wspólny Chorzów". Przeciw uchwale opowiedziało się 12 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu, 7 głosujących było za podjęciem uchwały.

11:06

Z poprawkami podjęto uchwałę w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014-2018.

W poprawkach ustalono następujące czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu: zamieszkiwanie w budynku wyposażonym w dźwig osobowy 2% (zamiast wpisanego w projekcie 9%), zamieszkiwanie w budynku nowym 50 % zamieszkiwanie w budynku całkowicie zmodernizowanym 40 %. Projekt zakładał w obydwu przypadkach czynnik podwyższający stawkę bazową o 65%.

Przed głosowaniem prezydent Andrzej Kotala stwierdził, że oczywiście mogą obowiązywać niższe stawki, jeśli taka będzie wola radnych, należy jednak pamiętać, iż obniżenie czynników podwyższających dziś będzie skutkowao koniecznością ich zbilansowania w PGM w przyszości.

Uchwała umożliwia sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy z 30% bonifikatą dla najemców wynajmujących owe lokale

11:53

Trwa podejmowanie uchwał w sprawie skarg wniesionych przez mieszkańców.Skargę na działania prezydenta miasta złożyła poseł na Sejm RP Maria Nowak. Pani poseł skarży się na niedotrzymanie ustawowych terminów i procedur odpowiedzi na pisma składane  do Urzędu Miasta oraz brak merytorycznej odpowiedzi na prośbę dotyczącą wyrażenia zgody na przedstawienie „sprawozdania z działalności posła” w Urzędzie Miasta lub stronie internetowej Miasta motywowanej regulacją ustawową przepisu art. 24 pkt. 1 ustawy o pełnieniu mandatu posła i senatora.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta.

12:15

Prezydent miasta Andrzej Kotala odpowiada na interpelacje radnych.

- Opracowany zostanie dokument "Miniprogram rewitalizacji Chorzowa".

- Nie mamy jeszcze przedstawiciela miasta w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów. Nie odbyło się dotąd posiedzenie w tej sprawie.

- Podjęta została decyzja o dodatkowej deratyzacji w związku ze wzrostem populacji szczurów. Działania już trwają. 

- Wkrótce pojawią się nowe tablice z oznaczeniem nazwy miasta, także w nowych lokalizacjach. Tablice i ich lokalizacje konsultowane są z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów.
 
- Zegar w Chorzowie Batorym zostanie przejęty przez miasto, po czym zostanie zmodernizowany.
 
- Projekt rewitalizacji Parku Hutników jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ogrodzenie zabezpiecza zieleń.
 
- Łódź Omega zakupiona przez MORiS przechowywana jest na ośrodku harcerskim w Pławniowicach. Efekty działań promocyjnych są w gablocie na I piętrze UM - to puchary i nagrody zdobyte przez załogę w rozmaitych zawodach sportowych.
 

12:40

Wolne wnioski, zapytania i informacje. W tej części sesji Rady Miasta Mariola Roleder, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM poinformowała o zakresie i wynikach kontroli przeprowadzonej w referacie promocji wydziału Rozwoju Urzędu Miasta. Dodała, że z powodu braku dokumentów kontrola nie została przeprowadzona w pełnym zakresie, a sprawa zostanie przekazana do organów ścigania.    

13:16

Zakończyła się 48 sesja RM Chorzów. 

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.