49. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-04-26 | Komentarzy: 0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich m.in. tymi projektami zajęli się radni.
49. sesja Rady Miasta. Relacja

09:07
Rozpoczęła się 49. sesja Rady Miasta.

09:10
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/362/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Z porządku obrad zdjęto projekt uchwały w sprawie wsparcia Klubu Sportowego AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów.

09:12
Przyjęto protokół z 47. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:14
Robert Łuszcz, komendant miejski policji w Chorzowie, mówi o medialnych doniesieniach dotyczących nieprawidłowości w pracy chorzowskiej policji dotyczącej pedofila grasującego na terenie miasta.

- Część tych publikacji mija się z prawdą (…). Prowadzone są czynności policyjne więc nie o wszystkim mogę mówić.

Komendant wymienia medialne doniesienia: niezabezpieczenie monitoringu, nieprofesjonalne działania – zasadzka na pedofila, rzekomy wypływ danych z akt postępowania.

- Rzecz dzieje się w grudniu 2017 roku. (…). Nieznany sprawca, poruszający się samochodem osobowym, pod legendą zwabia do samochodu małoletnią dziewczynkę udającą się do szkoły. (…). Onanizuje się w obecności dziewczynki, po czym odwozi ją w okolice szkoły, przekazuje jej pieniądze i odjeżdża. (…).

Komendant mówi, że były dwa takie zdarzenia, różniące się trasą. - Faktem jest, że nie zabezpieczono monitoringu z 6 grudnia. Mama dziewczynki dociera do nas 21 grudnia. Monitoring nadpisuje się po 7 dniach, w momencie przyjęcia mamy monitoring nadpisał się 3 razy. (…). Policjanci ustalili, że monitoring jest bardzo słabej jakości. (…). 21 grudnia policjant sporządza notatkę i niezwłocznie zabezpiecza inne monitoringi z terenu miasta, w tym monitoringi miejskie. (…). Policja nie może przesłuchiwać małoletniej, odbywa się to w sądzie w obecności psychologa. (…). Policjanci sporządzają notatkę, prosząc mamę o sprecyzowanie informacji, co dzieje się 22 grudnia. (…).

- Na podstawie monitoringu pod koniec stycznia 2018 policjanci typują sprawcę przestępstwa, z przyczyn niezależnych od policji nie udaje się mężczyzny zatrzymać Żadnej zasadzki na pedofila nie robiliśmy. (…). Policjanci podejmują skrytą obserwację przemieszczania się dziewczynki do szkoły. (…). Jednym z tych dni rutynowe czynności wykonują policjanci ruchu drogowego, to były działania wojewódzkie zaplanowane wcześniej. (…). Nie mam pewności, że to mogło spłoszyć sprawcę, nie było to w tym samym miejscu. (…). Postępowanie przygotowawcze zawsze jest analizowane, usuwa się z nich dane związane z adresami, telefonami. (…).

- 12 kwietnia zatrzymujemy sprawcę i doprowadzamy do sądu. W międzyczasie w styczniu mama dziewczynki składa skargę na działalność funkcjonariuszy.  Rozpatruję ją i uznaję za zasadną w obszarze nieskoordynowanych działań. Nie mamy żadnej pewności, że sprawca się wtedy pojawia, należało jednak działania skoordynować. (…). Uznałem, za nieprawidłowość także to, że zabrakło policjantom ludzkiej empatii. Zarówno kwestia niezabezpieczenia monitoringu i kolejnych działań nie spowodowały negatywnych skutków dla przygotowania przygotowawczego. Wyciągnąłem konsekwencje służbowe wobec policjantów. Działo się to wcześniej, zanim media zaczęły o tym pisać.

- Nie ma w chorzowskiej policji przyzwolenia na nieprofesjonalne działanie. (…). Komendant wspomina zderzanie z sierpnia 2017 kiedy doszło do podobnego zdarzenia, mówi, że dzień później złapano sprawcę gwałtu. - Determinacja jest, tutaj na początkowym etapie zabrakło empatii, zaangażowania. (…). Są ustalenia, zatrzymania, tymczasowy areszt. Sprawa toczyła się później dynamicznie. (...).

09:30
Maria Lortz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, składa informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w roku 2017.

Małgorzata Błaszczyńska pyta o zapadalność na grypę, prosi o przesłanie analizy i uwzględnienie w niej podziału na grupy wiekowe.

Jacek Nowak (PiS) pyta o ilość kontroli i mandatów. Mówi, że ilość kontroli znacznie spadła. - Z czego to wynika.

Mariola Roleder (WdCh) pyta, jak jest z możliwością mycia zębów w przedszkolach (odnosi się do przedstawionej wcześniej informacji. ).

Piotr Wróblewski pyta o wnioski z przedstawionej informacji.

Marek Dudek (WdCh) mówi o ukąszeniu przez kleszcza i leczeniu boreliozy. - Czy jeżeli złapie się kleszcza, to można go zbadać i na podstawie badania wykluczyć boreliozę? Czy dałoby się takie badanie wdrożyć w naszym sanepidzie?

Maria Lortz mówi, że 61 proc. przedszkoli jest przygotowanych do mycia zębów przez dzieci. - W innych przedszkolach tego nie ma. Zależy to od współpracy z rodzicami i warunków technicznych, które tam panują.

Inspektor mówi, że obecnie nie kontroluje się każdego obiektu na terenie miasta. - Spadła też ilość zakładów na terenie miasta.

Inspektor przyznaje, że można zbadać kleszcze. - Obserwuje się znaczy wzrost zakażenia kleszczy. Są to badania wykonywane komercyjnie, na terenie Chorzowa chyba ich nie ma. Stacja sanitarna w Chorzowie nie posiada laboratoriów, nie można więc przeprowadzić takich badań. (…). Podkreśla, że ważna jest w tym przypadku profilaktyka, jasny ubiór, oglądanie ciała. - W tej chwili kleszcze są wszędzie. (…).

Inspektor przedstawia wnioski. - Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w mieście. Oczywiście cały czas należy czuwać. (…). Duży nacisk kładziemy na profilaktykę. Problemem są ruchy antyszczepionkowe. (…) i nieszczęsne dopalacze. Dalej będziemy z nimi walczyć.

09:56
Przyjęto informację złożoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie.

09:57
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

10:10
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018

10:11
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

10:13
Podjęto uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

10:15 
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2018 z przeznaczeniem na organizację przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” „XXVI Wakacji w Skansenie 2018”.

Dotacja wyniesie 10 tys. zł.

10:18
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów.

Ustalono maksymalne ceny obowiązujące za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów:

opłata początkowa – 7,00 zł;

opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 1 – 3,00 zł;

opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 2 – 4,00 zł;

opłata za 1 godzinę postoju w stawce taryfowej 1 i 2 – 50,00 zł.

10:20
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/362/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Ze składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie odwołano Wiesława Raczyńskiego a w jego miejsce powołano Wiesława Ciężkowskiego.

10:28
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu oraz renowacji elewacji wraz z dostosowaniem podjazdu w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 70 tys. zł.

10:28
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku warsztatów elektrycznych (cz. IV) oraz renowacji południowej elewacji (cz. IV) budynku, zlokalizowanym przy ul. Metalowców 4 w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 50 tys. zł.

10:28
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji rzeźby „Karolinka” przy ul. Alei Karolinka w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 40 tys. zł

10:29
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji ściany frontowej budynku, zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 102 w Chorzowie (I etap). Wysokość dotacji wyniesie 50 tys. zł.

10:30
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku, zlokalizowanego przy ul. Plac św. Jana 2/1 w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 5 tys. zł.

10:32
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie tarczy zegarowej oraz wskazówek, diodowej iluminacji nocnej w kościele pw. Św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 10 tys. zł.

10:32
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji budynku oraz przebudowie zewnętrznej klatki schodowej przy ul. Bożogrobców 22 w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 40 tys. zł.

10:33
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji ogrodzenia wokół kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, zlokalizowanego od strony ul. Powstańców 13 w Chorzowie ( kolejny etap).

Wysokość dotacji wyniesie 150 tys. zł.

10:34 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji wraz ze ścianami szczytowymi przy ul. Plac Św. Jana 3 w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 15 tys. zł.

10:35 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Wawrzyńca, okresowych naprawach pokrycia dachów oraz wymianie zużytych okien kościoła, zlokalizowanego przy ul. Marii Konopnickiej 29 w Chorzowie.

Wysokość dotacji wyniesie 65 tys. zł.

10:36 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji witraży zlokalizowanych w kościele pw. św. Floriana, przy ul. księdza Konrada Szwedy 1 w Chorzowie (IV etap).

Wysokość dotacji wyniesie 25 tys. zł.

10:36
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak mówi o sprawie nabycia ratusza (budynek przy ul. Ratuszowej - przyp. red.) - Chcielibyśmy usłyszeć więcej informacji. Czy ta transakcja już została zawarta, dopiero daliśmy przecież na to pieniądze. (…). Radny pyta jakie nieruchomości przekazało miasto byłemu właścicielowi ratusza. Na jakim etapie jest transakcja? Czy dalej mówimy o dwóch nieruchomościach przy ul. Stefana Batorego? Czy mamy obraz szacunkowy ile wart jest ratusz i ile pieniędzy trzeba włożyć w zabezpieczenie obiektu? W mojej ocenie, jeżeli to przejmiemy to w tym roku trzeba włożyć 1,5 mln zł.(...). Wiadomo, że tutaj chodzi o obiekt historyczny. (…).

Radny pyta też o Ruch Chorzów. - Jak Centrum Przedsiębiorczości poradzi sobie z finansami, skoro 12 mln zł przekazane na budowę stadionu zostało przekazane Ruchowi. Z tego co wiem pieniądze te nie wrócą do CP. Jak wygląda ta sytuacja, jakie są warunki tej pożyczki?(...). Jak wygląda sytuacja spięcia finansowego?

Jacek Nowak mówi, że w oświadczeniu majątkowym prezydent wykazuje znaczy majątek. - Czy pan prezydent ma jakieś akcje Ruchu? Czy swoje prywatne pieniądze zainwestowałby w ten biznes?

Bernadeta Biskup (PiS) zwraca się do prezydenta o sfinansowanie zakupu biletów dla młodzieży uczącej się w chorzowskich szkołach. Radna tłumaczy, że dotyczyłoby to młodzieży powyżej 16 roku życia, dojeżdżającej do szkół na terenie miasta i mieszkającej w Chorzowie.

Małgorzata Błaszczyńska pyta, kiedy zakończy się modernizacja placu zabaw w Parku Róż.

Piotr Wróblewski pyta o inwentaryzację piwnic prowadzoną przez PGM. - Dlaczego jest ona przeprowadzana, kto ją będzie przeprowadzał, ile będzie ona kosztowała? Poprzednia pani dyrektor też przeprowadzała taką inwentaryzację. Radny pyta też dlaczego wypadają kostki brukowe na ul. Wolności w okolicy szkoły sportowej i przy ul. Dąbrowskiego przy ZSB?

Krzysztof Szulc (RAŚ) pyta o kaucje dla osób prowadzących działalność na terenie miasta. - Chodzi o to, by podejść indywidualnie do przedsiębiorców. Niektórych firm nie stać na zapłacenie dwumiesięcznej kaucji.

10:50
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.

O ratuszu. - Wynegocjowano zapłatę 1,5 mln zł, plus dwie działki. (…). Jest podmiot zainteresowany wydzierżawieniem tego obiektu. Transakcja jest finalizowana, w budżecie mieliśmy zarezerwowaną kwotę na ten cel.

O akcjach i budowie stadionu Ruchu. - Moje pieniądze są moją prywatnością, nie udzielę tej odpowiedzi. (…). 12 mln zł to nie jedyny koszt budowy stadionu. (…). Nie blokuje ona budowy miejskiego stadionu. (…). Robimy to dla miasta, mieszkańców, kibiców i młodzieży. Jest to obiekt miejski.

O biletach dla młodzieży. - Trzeba przeanalizować czy miasto na to stać.

O modernizacji placu zabaw w Parku Róż. - 30 czerwca inwestycja ma być zakończona.

O inwentaryzacji piwnic. - Będzie kosztowała tyle, co premie pracowników, które będą te czynności wykonywali poza godzinami pracy.

O kostce brukowej. - Odpowiem na piśmie. O

kaucjach dla przedsiębiorców. - Myślimy, jak to zrobić.

10:59
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Jacek Nowak pyta o regulamin dofinansowania do wymiany pieców. Mówi, że są opóźnienia w przyznawaniu dotacji.

Marek Kopel mówi o bezpłatnej komunikacji. - Dziś nie ma niczego bezpłatnego, ktoś musi za to zapłacić. (…). Równie dobrze można prosić o bezpłatną komunikację dla studentów, bezrobotnych. (…). Za to musieliby zapłacić podatnicy, nasze miasto. (…). Chorzów od wielu lat wydaje więcej niż zarabia, wprowadzanie nowych wydatków jest nieodpowiedzialne. (…). Można by wymyślić, żeby woda była za darmo, bułki. (…). Zachęcam, żeby wytłumaczyć młodzieży, że tak zbudowany jest świat. Były długie dyskusje dlaczego wprowadzić komunikacje bezpłatną dla młodzieży do 16 lat. (…). Niewielka grupa dojeżdża, to wyrównanie szansy dla tej grupy. Miała być to promocja, by zachęcać młodzież do korzystanie z komunikacji, przyzwyczajać ich do niej. (…). To nie był tylko socjalny ruch, ale przemyślane przedsięwzięcie. (…).

Piotr Wróblewski mówi o informacjach medialnych o Ruchu Chorzów. Zaznacza, że nie powinno przeliczać się ile ich była, ale też o czym one były. - Nie każda informacja zawiera pozytywną treść. (…). Byłoby lepiej gdyby zlecić monitoring firmie, która dostarczy również ocenę treści wpisów. Lepiej jak monitoring zleca miasto, a nie ten, który chce dostać wsparcie.

Bernadeta Biskup mówi, że skoro miasto może wspierać Ruch, to może też wesprzeć młodzież.

Waldemar Kołodziej mówi o ratuszu w Batorym. - Miasto stanie się właścicielem obiektu. Przed nami remont i wyznaczenie funkcji dla tego obiektu. (…). Chcę przypomnieć obawy dotyczące mieszkańców jednej z nieruchomości przy ul. Stefana Batorego. Pamiętamy te troski wypowiadane przez niektórych radnych. Po zeszłorocznej sesji prezydent zaprosił mieszkańców tego budynku na spotkanie. (…). Myślę, że przekazane informacje rozwiały wątpliwości mieszkańców. (…). Dla większości mieszkańców przeprowadzka będzie wybawieniem. (…). Mieszkańców zapewniono, że dostaną nowe mieszkania. (…). Odetchniemy z ulgą, że ratusz będzie w zarządzie miasta i w końcu ten obiekt, po kilku latach remontu, nabierze blasku.

Marek Krupa zaprasza 1 maja na Śląskiego Gody do Skansenu.

Andrzej Kotala, prezydent miasta, mówi, że wnioski o dofinansowanie do wymiany pieców wiążą się w uchwałą Rady Miasta. - RIO zainteresowała się uchwałą i stwierdziła pewne niezgodności.(...).

11:25
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.