50. sesja Rady Miasta

Chorzowianin 2014-09-25 | Komentarzy: 0
25 września radni spotykają się na pięćdziesiątej w tej kadencji sesji Rady Miasta.
50. sesja Rady Miasta

09:08 
Rozpoczęły się obrady 48. sesji Rady Miasta.

09:10 
Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Miasta, Henryk Wieczorek. Sesja odbędzie się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie zmian. Przyjęto także protokoły z dwóch ostatnich sesji. 

09:11 
Prezydent Andrzej Kotala składa relację z działań podjętych w okresie między sesjami. 

.09:15
Trwa składanie interpelacji przez radnych. Jacek Nowak (PiS) mówi o problemach przedsiębiorców z ul. Armii Krajowej, gdzie od dłuższego czasu trwa remont torowiska i drogi. Mówi, że przedsiębiorcy zwracali się z wnioskami o obniżenie czynszu ze względu na te prace, które przyczyniają się do ponoszenia przez nich strat. - Proszę, by jeszcze raz pochylić się nad tymi wnioskami - mówi. Dodaje, że przedsiębiorcy próbują nawiązać rozmowy z Tramwajami Śląskimi, by uzyskać odszkodowania na drodze polubownej. Prosi prezydenta, by pomógł im w nawiązaniu rzeczowej rozmowy. - Jeśli do tego porozumienia nie dojdzie, przedsiębiorcy szykują się do pozwu zbiorowego przeciwko Tramwajom Śląskim. 

Jacek Nowak mówi także o polityce mieszkaniowej miasta - pyta o zasady przyznawania mieszkań przez prezydenta miasta. Mówi o przypadku przyznania mieszkania "od ręki" mimo niskiej punktacji przyznanej przez komisję opiniującą tego typu wnioski.

Radny Witold Pelka (PO) mówi o problemie właścicieli psów - Mam sygnały, że podczas interwencji Straży Miejskiej niektórym osobom zarzuca się, że mają niewłaście woreczki do sprzątania nieczystości po czworonogach.

Radny Grzegorz Krzak (PiS) pyta o kontynuację programu pozwalającego mieszkańcom zasobów PGM odpracować długi. - Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta odrzuciła projekt uchwały w sprawie dotacji dla PGM na pokrycie kosztów tego programu. Pyta, czy w budżecie PGM zabezpieczono jakieś dodatkowe środki na ten program. 

Radna Mariola Roleder (WCh) prosi o wyjaśnienia w sprawie modernizacji skrzyżowania ulic Parkowej i Kościuszki. - Według mojej wiedzy miało tam powstać rondo, ale prowadzone prace na to nie wskazują.

Tomasz Piecuch (WCh) skarży się m.in. na brud w miejskim szalecie. Apeluje o jego sprzątanie, bo w obecnym stanie nie funkcjonuje on tak, jak powinien. Sugeruje także utworzenie funkcjonalnej toalety dla matek z dziećmi w budynku Urzędu Miasta.

Wśród wielu składanych interpelacji radny pyta także o politykę mieszkaniową miasta, w tym zdewastowane mieszkania przy ul. Truchana, w których tworzą się pijackie meliny.

Radny Tomasz Piecuch mówi także o ciągle niedziałającej windzie dla niepełnosprawnych przy estakadzie. Kolejna interpelacja radnego dotyczy rewitalizacji Parku Hutników ze środków "Budżetu Obywatelskiego". - Ogrodzenie skwerów to według mnie parcelacja, a nie rewitalizacja tego miejsca - mówi. 

Radny pyta także o mieszkanie przyznane decyzją prezydenta miasta, nawiązując do interpelacji radnego Jacka Nowaka. 

09:50

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta referuje Skarbnik Miasta Małgorzata Kern. W dyskusji nad uchwałą głos zabiera Tomasz Piecuch. Pyta m.in. o środki zabezpieczone w tym projekcie dla Parku Hutników. Otrzymał wyjaśnienie, że kwota ta dotyczy zabezpieczenia drogi przeciwpożarowej w kierunku "Kocyndra". 

10:11

Kolejnym punktem obrad jest podjęcuchwała w sprawie zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów - wiąże się ona z poprzednią uchwałą. Referuje Skarbnik Miasta. 

Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w mieście. 

10:15

Sekretarz Miasta Krzysztof Chromy przedstawia projekt kolejnej uchwały - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w nadchodzących wyborach. Chodzi o obwody zamknięte m.in. w ośrodkach opiekuńczych. Uchwała została podjęta.

10:17

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów przedstawił zastępca prezydenta Wiesław Ciężkowski. Uchwała została podjęta. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Lidia Stuchlik przedstawia projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Chorzowie w latach 2014-16. Jak mówi, dotyczy on m.in. rodzin w których występują problemy z dziećmi. Uchwała została podjęta. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Chorzowie na lata 2014-16.

Kolejna podjęta uchwała z obszaru pomocy społecznej dotyczy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra E. Hankego. Zmiany dotyczą kwestii własnej sterylizatorni szpitala.  

10:38

Trwa dyskusja przed podjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz zakresu przyznawania obniżek stawek czynszu lokali użytkowych będących własnością Gminy w sytuacjach utrudnienia lub uniemożliwiania dostepu do lokali w przypadku gdy wina leży po stronie najemcy. Tego projektu dotyczyła interpelacja radnego Jacka Nowaka odnośnie przedsiębiorców z ul. Armii Krajowej. Uchwałę podjęto  

10:55

Radni dyskutują nad zmianami w uchwale dotyczącej określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzowa. Projekt uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Wiesław Raczyński. Zmiany dotyczą Sądu i Prokuratury Rejonowej które w rejonie sądu przy ul. Rostka korzystają z 23 miejsc parkingowych oznaczonych kopertami. Zgodnie z prawem - 250 zł za użytkowanie koperty miesięcznie. Instytucje nie mają takich środków. Nasza propozycja dotyczy wyłączenia trójkata ulic w rejonie sądu z płatnej strefy, ale trzebaby wówczas zlikwidować także koperty. Szukamy dalszego rozwiązania, żeby tych instytucji kosztami parkowania nie obciążać. Likwidacja kopert spowoduje, że mógłby tam parkować każdy. Radny Tomasz Piecuch (WCh) wnioskuje zdjęcie projektu z porządku obrad i przedyskutowanie problemu. Podobną sugestię zgłasza Jacek Nowak (PiS). Na wniosek radnego Marka Kopla (wCh) w sprawie wypowiedział się także dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Piotr Wojtala. - Moim zdaniem powinno obowiązywać jedno stanowisko i wszyscy powinni być traktowani równo. Środki z płatnej strefy parkowania zostają w mieście i są przeznaczane na remonty. 

- Miasto od lat konsekwentnie wspiera instytucje publiczne dbające o bezpieczeństwo w mieście. Ten projekt jest elementem takich działań, wyjściem na przeciw potrzeb sądu i prokuratury. Problem nie jest nowy, uchwała ma rozwiązać problem zgłaszany przez te instytucje - mówił zastępca prezydenta Marcin Michalik.

11:18

Zastępca prezydenta Marcin Michalik przedstawie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Uchwała została podjęta. 

W kolejnych głosowaniach radni wyrazili zgodę m.in. na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miłej. Jak informuje zastępca prezydenta Marcin Michalik działki mają być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Radni nie zgodzili sią na sprzedaż działek w rejonie stadionu GKS Katowice, którymi zainteresowane jest Miasto Katowice. - Decyzję o sprzedaży tego gruntu niech podejmie nowa Rada Miasta. Najlepiej byłoby oddać GKS Katowicom i przyjąć oczyszczalnię ścieków w granice Chorzowa. Walczymy o to z Katowicami od lat - stwierdził Henryk Wieczorek (WCh). 

11:45

Zastępca prezydenta Marcin Michalik udzielając odpowiedzi na interpelacje radnych. Wyjaśnił, że większość wymaga odpowiedzi pisemnej i taka zostanie przygotowana. 

11:56

Zakończyła się 50. sesja Rady Miasta. Po raz ostatni w tej kadencji radni mają się spotkać w czwartek, 30 października br.

 

 

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.