Opłaty społecznie sprawiedliwe

Chorzowianin 2008-09-16
XXVI sesja Rady Miasta. Chorzów będzie współpracował w stworzeniu docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zrównano odpłaty w chorzowskich przedszkolach. Wielki remont czeka estakadę.
Opłaty społecznie sprawiedliwe
Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu stworzenia docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatów – członków GZM, przyjęto jednogłośnie. Jednym z punktów projektu jest budowa zakładów termicznej utylizacji. Te mają powstać w Rudzie Śląskiej oraz Katowicach. Marek Kopel, prezydent Chorzowa podkreślał, że miasta wchodzące w skład GZM zawarły już kompromis i zgodziły się na współpracę. – Musimy dostosować się do wymogów Unii Europejskiej. To ogromne przedsięwzięcie, należy się do niego profesjonalnie przygotować – mówił prezydent. Dodał, że jego zdaniem za gospodarkę odpadami powinna odpowiadać specjalnie powołana do tego celu spółka. Koszt projektu to ponad miliard zł, połowę dofinansuje UE.
Radni zgodzili się wyrównać odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Chorzów. Prezydent podkreślał, że do tej pory system odpłatności był ekonomicznie racjonalny, ale niesprawiedliwy społecznie. W przedszkolach obowiązywały bowiem różne stawki, uzależnione od ilości godzin spędzonych przez dziecko w przedszkolu i ilości skonsumowanych przez nie posiłków. – Będzie sprawiedliwie. Chociaż z pewnością jedni rodzice się ucieszą, inni troszkę zmartwią – mówił M. Kopel. – Miasto dokłada do przedszkoli 10 mln zł rocznie. Po roku zobaczymy jak zmiana ta wpłynie na budżet miasta. Nie powinna być ona jednak bardzo odczuwalna.
Minimalna opłata wyniesie 90 zł, maksymalna 135 zł. Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Dyrekcyjnej będzie ocieplany. Radny Jacek Nowak, PiS, pytał, czy przewidziano także środki na prace remontowe dla ZS nr 1 przy ul. Omańkowskiej. M. Kopel mówił, że żadnych inwestycji dla szkoły nie zaplanowano. Zapowiedział za to przygotowanie kolejnej uchwały odnoście likwidacji placówki.
Zmieniono fragmenty miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta m.in. w rejonie ulic Siemianowickiej, Astrów i ks. J. Gałeczki. Tereny te przeznaczono pod zabudowę mieszkalną. Radni wyrazili zgodę na poręczenie kredytu dla inwestycji prowadzonej przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym. Fundacja modernizuje budynek przy ul. Piotra. Powstaje w nim punkt dziennego pobytu dla dzieci niewidomych z dodatkowym kalectwem. – To pierwszy taki punkt. Od 1 października sześcioro dzieci będzie spędzać w nim 10, a później 12 godzin dziennie. Będą tu rehabilitowane – mówił Norbert Galla, prezes Fundacji. Prace modernizacyjne mogą potrwać półtora roku. Prezydent poinformował radnych o aktualnym stanie inwestycji związanej z przebiegiem DK 79. Koszt jej modernizacji znacznie przekroczył wcześniej zakładane kwoty. Aktualnie inwestycja wyceniana jest na 800 mln zł. Sytuację komplikuje fakt, iż DK 79 jest drogą na prawach powiatu i to powiat a nie państwo odpowiada za jej utrzymanie bądź modernizację.
Dlatego władze miasta i województwa starają się przekwalifikować DK 79 na drogę ekspresową i włączyć ją do projektu drogi S 11. Już wiadomo, że planowane pracy w tym likwidacja estakady, znacznie przesuną się w czasie. Być może odpowiednie środki pojawią się dopiero w latach 2013-20. – Toczymy rozmowy na temat zmiany projektu. Są one realne – mówił M. Kopel. Prezydent zapowiedział, że w związku z takim rozwojem sytuacji będzie przygotowywany projekt modernizacji estakady i ul. Katowickiej. Modernizacja, jak wskazały ekspertyzy, jest konieczna i może kosztować nawet ponad 20 mln zł. Miasto będzie szukać źródeł finansowania.
Wojciech Zawadzki

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.