Precedensu nie było

Chorzowianin 2008-09-30
XXVII sesja Rady Miasta. Ustalono wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie. Określono zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich. Niepewna przyszłość linii tramwajowej nr 12.
Precedensu nie było
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie nie dostanie budynku przy ul. Szpitalnej 24. Radni nie zgodzili się na dokonanie darowizny nieruchomości. – To byłby precedens. Na terenie miasta działają inne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Nie może być tak, że jednym darujemy nieruchomość, a inni nie mogą nawet wykupić lokalu, w którym prowadzą działalność – mówiła Halina Hiltawska, radna Wspólnego Chorzowa, przewodnicząca Komisji Zdrowia. Marek Kopel zaznaczył, że „Hospicjum” jest stowarzyszeniem stosunkowo młodym. – Dlatego lepiej wydzierżawić budynek na czas nieograniczony – mówił. Na wydzierżawienie budynku radni zgodzili się jednogłośnie.

Uchwalono wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim. Miesięczna opłata wyniesie 112,60 zł (10 proc. wynagrodzenia minimalnego za pracę). Od stycznia 2009 kwota ta wzrośnie do 127,60 zł. Za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do żłobka rodzice płacą 50 proc. stawki. Mogą ubiegać się również o zwolnienie z opłat.

Przy głosach wstrzymującyh opozycji, PiS i PO, zaakceptowano wysokość stawek podatku od nieruchomości na ternie Chorzowa oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Określano zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Do tej pory miasto finansowało takie prace również dla obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków. – Będziemy mieli problem jak dofinansować prace na tych pięknych obiektach. Musimy sobie poradzić – mówił M. Kopel. Prezydent poinformował radnych o utworzeniu Biura Konserwatora Zabytków.
Podczas wolnych wniosków Grzegorz Krzak, radny PiS, pytał o możliwość zwiększenia dotacji przeznaczonej dla „Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”. – W tym roku mamy nadwyżkę budżetową. Może zwiększyć dotację o 1 lub 2 mln zł?
Centrum będzie mieścić się w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty.

Uniwersytet Śląski planuje rozpoczęcie budowy w roku 2009, a zakończenie w roku 2012 zgodnie. Inwestycja znalazła się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – z kwotą dofinansowania w wysokości 64, 68mln zł. Prezydent Chorzowa zadeklarował, że udzieli Uniwersytetowi Śląskiemu dotacji w wysokości, 2 mln zł w roku 2010, 1 mln zł w roku 2011 i 1 mln zł w roku 2012. M. Kopel powiedział, że miasta nie stać na zwiększenie dotacji. Przypomniał, że Chorzów ma ponad 40 mln zł długu, a nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na jego spłatę.

Wrócił pomysł likwidacji linii tramwajowej nr 12. – Jesteśmy bardzo blisko podjęcia decyzji o likwidacji 12 – mówił prezydent. Decyzję uzasadnił rosnącymi kosztami utrzymania. – Linie autobusowe są tańsze, a nowoczesny tabor jest tak samo ekologiczny. Dodał, że Chorzów nasycony jest liniami tramwajowymi. – Ekonomicznie uzasadnione jest to przy dużych obciążeniach linii, np. „6”. Alodia Ostroch, rzecznik KZK GOP, przyznaje, że spółka szuka oszczędności i że o planach likwidacji linii nr 12 mówi się od dawna. – To tylko rozważania. Na dzień dzisiejszy nie można mówić o żadnych konkretnych ustaleniach.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.