Centrum Afirmacji Życia

Chorzowianin 2014-07-02
Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Centrum Afirmacji Życia

Idea Centrum Afirmacji Życia w Chorzowie wyrosła z potrzeby spotkania, dialogu oraz potrzeby dzielenia się filozofią hospicjum, radością i pogodą życia we wszystkich aspektach.

Działalność Centrum kierowana jest do wszystkich, dla których ważne jest pogłębienie osobistych doświadczeń oraz harmonijny wzrost w sferze psychicznej i duchowej. Chcąc w sposób rzeczywisty odpowiedzieć na często ukryte potrzeby, musimy znaleźć czas, by rozwijać swoje zainteresowania i umiejętnie słuchać, budując jednocześnie wciąż nowe relacje.

Centrum Afirmacji Życia w sposób szczególny kieruje swą działalność do osób i rodzin w żałobie. Celem jest też wspierania osób pomagających, poprzez spotkania i szkolenia dla personelu medycznego, wolontariuszy, rodzin i opiekunów chorych.

Rozbudowa Hospicjum w Chorzowie – Centrum Afirmacji Życia

Nowy pawilon połączony przewiązką z budynkiem Hospicjum tworzy przyjazną przestrzeń. Centrum Afirmacji Życia dysponuje salą audiowizualną, dostosowaną do spotkań, szkoleń, koncertów. Na piętrze budynku znalazły miejsce także dwa pomieszczenia CAŻ – biurowe i socjalne.

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta”. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast.

Całkowity koszt projektu 1 326 653,43 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne 838 347,43 PLN

Współfinansowanie:

• ze środków RPO WSL nieprzekraczające kwoty 605 706 01 PLN (72,25%

kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

• z krajowych środków budżetu państwa nieprzekraczających kwoty

106 889.30PLN (12,75 % części kwalifikowalnej Projektu)

• wkład własny Beneficjenta na część kwalifikowalną wynosi

125 752,12 PLN (15% części kwalifikowalnej Projektu)

Pozostałe wydatki stanowią niekwalifikowalną część projektu; są to pomieszczenia

na parterze nowego pawilonu Poradnia Medycyny Paliatywnej,

gabinet lekarza i psychologa, magazyn sprzętu i pokój ciszy. Wydatki

te pokryło Stowarzyszenie (100%).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

         

Więcej na www.hospicjum-chorzow.pl.

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.