III Forum Gospodarcze

Chorzowianin 2011-02-22
Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie zapraszają na konferencję.
III Forum Gospodarcze
Forum a zarazem konferencja podsumowująca realizację projektu - "Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustirlanym. Od badania do działania" - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbędzie się 25 lutego w hotelu „Arsenal Palace” w Chorzowie przy ul. Paderewskiego 35. Spotkanie zaplanowano od godziny 10.00 do 13.00. 

W programie przewidziano m.in.:
prezentację planu wdrażania „Partnerskiej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Chorzowie do roku 2013”
podsumowanie realizacji projektu
prezentację planów działania Prezydium Porozumienia Chorzowskich Firm i Instytucji
prezentację poradnika wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym

Chorzów, do niedawna miasto, w którym dominował przemysł ciężki i górnictwo, obecnie przechodzi proces przeobrażania. Na obszarze miasta występuje wiele terenów poprzemysłowych, na których nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza. Powolny proces przemian gospodarczych w Chorzowie osłabia dodatkowo niski poziom współpracy podmiotów tworzących środowisko gospodarcze. Chorzowscy przedsiębiorcy posiadają znikomą wiedzę o istniejących na terenie miasta instytucjach, stowarzyszeniach i innych przedsiębiorcach, ich ofercie i możliwościach współpracy. Uczestnicy życia gospodarczego miasta w większości działają w oderwaniu od siebie, co uniemożliwia dynamiczny rozwój rynku lokalnego i ekspansji zewnętrznej. Przedsiębiorcy zgłaszają problem niewystarczającej ilości nowych pracowników oraz niedopasowanie kwalifikacji posiadanej kadry do potrzeb nowej gospodarki.  - Ta sytuacja skłoniła nas do działań mających na przyśpieszenie procesu zmiany gospodarczej Chorzowa w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Chorzów będąc miastem o dużym potencjale gospodarczym stoi przed wyzwaniami industrialnej spuścizny, do której należą: ograniczona wiedza przedsiębiorców na temat przyczyn powodujących trudności w dostosowaniu działalności przedsiębiorstw w sytuacji zmiany gospodarczej w miastach aglomeracji, niewystarczające umiejętności i kwalifikacje potencjału ludzkiego, które są przyczyną trudności rozwojowych przedsiębiorstw w warunkach zmiany gospodarczej, słabo rozwinięte i nieskuteczne narzędzia zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym w sytuacji niedorozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – mówi Marek Kern, prezes Centrum Przedsiębiorczości, lider projektu. - Uważamy, że w tej sytuacji uzasadniona jest potrzeba utworzenia Partnerstwa Lokalnego pełniącego rolę podmiotu skupiającego partnerów, którzy są zainteresowani opracowaniem i wdrożeniem strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Chorzowie - dodaje. 

Cele projektu są spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, która zawiera cele strategiczne, takie jak: wzrost wykształcenia i zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych mieszańców województwa oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Natomiast w przypadku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Chorzów do roku 2020 projekt jest spójny z celem strategicznym nr 4 - wzrost potencjału ekonomicznego miasta poprzez rozwój gospodarczy poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi funkcjonujących i powstawaniu nowych firm i instytucji na terenie miasta.

Liderem projektu jest Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Chorzów, partnerami Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie.
Projekt realizowany jest do 1 września 2009 r. do 28 lutego 2011 r.
 

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.