Koty grasowały na Wolności

Chorzowianin 2008-12-30
„Po co drzeć koty” to akcja przeprowadzona z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ma na celu propagowanie Polubownych Sadów Konsumenckich przy Inspekcji Handlowej
Koty grasowały na Wolności

Dwie pracowniczki Inspekcji Handlowej w Katowicach przebrane w stroje kotów rozdawały na ul. Wolności ulotki propagujące sądy polubowne.

- Sądy polubowne działają przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej. Sądy polubowne mają za zadanie rozstrzyganie sporów majątkowych między konsumentami a przedsiębiorcami. Zamiast drzeć koty zapraszamy jedną i drugą stronę do sądu polubownego by rozstrzygnęły taki spór. Te sprawy odbywają się szybko, bez zbędnych formalności, z maksymalnym ograniczeniem kosztów – mówi Katarzyna Kielar, rzecznik prasowy Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Ta forma rozwiązywania sporów istnieje już długo, ale jest mało popularna. - Nie jest tak rozpowszechniona w świecie konsumenckim, jak zwykle sądy. Stąd zamiar, by dotrzeć do każdego konsumenta – dodaje K. Kielar.

Zdaniem rzeczniczki w sądach polubownych można szybciej dojść do porozumienia. Jest mniej zawiła procedura, ugodę można zawrzeć o wiele szybciej. Jak mówi rzeczniczka, kiedy już opadną emocje między przedsiębiorcą a konsumentem, wtedy łatwiej współpracować. Warunek jest jeden: na takie załatwienie sprawy muszą się zgodzić obie strony.

Polubowny Sąd Konsumencki przy Inspekcji Handlowej rozpatruje spory majątkowe między konsumentami a przedsiębiorcami wynikłe z umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług, rozstrzyga sprawy dotyczące złej jakości towarów lub usług, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych.

Sprawy rozstrzyga polubowny sąd w trzyosobowym składzie. Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Stronie niezadowolonej przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Sprawy rozstrzygane przed konsumenckim sądem polubownym najczęściej dotyczą braku uwzględnienia reklamacji, bądź rozpatrzenia jej negatywnie. Zdarza się, ze rozpatrywane są sprawy związane z nierzetelnym wykonaniem usług, na przykład remontowych.

Aby sąd polubowny mógł rozpatrzyć naszą sprawę wystarczy złożyć wniosek - Sprawy rozpatruje się kilka miesięcy, o wiele krócej niż w normalnych sądach – zauważa K. Kielar.

Akcja promocyjna prowadzona jest w całej Polsce. Inspekcja Handlowa w Katowicach prowadzi akcję w przebraniach kotów na ulicach śląskich miast.

pam

Reklama:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.