340 wspólnot pod opieką ADM

Chorzowianin 2014-10-28 | Komentarzy: 0
Spółka ADM Chorzów jest jednoosobową spółką gminy. Powstała w efekcie połączenia dwóch spółek tj. ADM Chorzów Stary Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Chopina 10 i ADM Chorzów II sp. z o.o. z siedzibą przy ul.3-Maja 28.
340 wspólnot pod opieką ADM

Połączenie to było wynikiem uchwały Rady Miasta Chorzowa z 27 marca 2003 r. i zostało zrealizowane z myślą o stworzeniu przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w kompleksowej obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie księgowym, technicznym oraz eksploatacyjnym. Zapewniamy także skuteczną windykację należności. Zdobyte doświadczenie oraz współpraca ze sprawdzonymi, rzetelnymi firmami zewnętrznymi świadczącymi rozmaite usługi na rzecz nieruchomości gwarantują solidne i pewne gospodarowanie powierzonymi budynkami. Jesteśmy przekonani, że świadczone przez nas usługi są gwarancją sprawnego funkcjonowania nieruchomości.

Aktualnie zarządzamy 340 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta Chorzowa, zgrupowanymi w  6 rejonach: Śródmieście, Różanka, Ruch, Hajduki, Chorzów Stary, Chorzów II.  Dla realizacji powyższych celów Spółka ADM Chorzów zatrudnia specjalistów ds. technicznych, czynszowych i eksploatacyjnych oraz licencjonowanych zarządców nieruchomości, dzięki którym usługi zarządzania prowadzone są zgodnie z przyjętymi Standardami Zawodowymi Zarządców Nieruchomości. Wieloletnie funkcjonowanie na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami sprawia, iż naszym ogromnym atutem jest doświadczenie.

W  latach 2011- X 2014  ADM Chorzów Spółka z o.o. działając w imieniu zarządzanych nieruchomości zawarła łącznie  ponad 1300 umów,  w znacznej części dotyczących  realizacji prac remontowych w reprezentowanych nieruchomościach.  Wartość zleconych na ich podstawie prac wyniosła  łącznie około  24.582.822,61 zł brutto. Wszystkie zlecone a zarazem planowane prace remontowe poprzedzone były wykonaniem przedmiarów robót, rozpisaniem zapytań ofertowych, weryfikacją pozyskanych kosztorysów ofertowych a także przedstawieniem ich podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych zgromadzonym współwłaścicielom nieruchomości, którzy dokonywali wyboru wykonawcy prac remontowych.

Spośród środków finansowych wspólnot mieszkaniowych a co za tym idzie środków gminnych stanowiący blisko  70%  środków finansowych zaangażowanych do realizacji prac remontowych największą część stanowią środki przeznaczone na docieplenie nieruchomości. W przywołanym powyżej okresie   ADM Chorzów Spółka z o.o. zawarta umowy dotyczące realizacji powyższych robót budowlanych  w 49 nieruchomościach na łączną wartość : 18.670.156,61 zł brutto. Aktualnie podejmowane są czynności zmierzające do docieplenia kolejnych 13 budynków za szacunkową wartość: 5.500.000,00 zł brutto.

Poza dociepleniami nieruchomości znaczną kwotę bo 2.857.319,00 zł brutto pochłonęły remonty kapitalne dachów i kominów w zarządzanych nieruchomościach. Olbrzymim zainteresowaniem wśród właścicieli nieruchomości  zainteresowanych zwłaszcza  poprawieniem estetyki budynków  były sprawy związane z remontem klatek , które to prace  często poprzedzane było  wykonaniem remontu instalacji elektrycznych. Przeprowadzono remonty instalacji elektrycznej w 40 nieruchomościach za kwotę 958.000,00 zł brutto, natomiast  w 34  nieruchomościach wyremontowane zostały klatki schodowe pochłaniając jednocześnie na ten cel kwotę  1.459.108,00  zł brutto.

W latach 2011-2014  roku dokonano  remontu bądź modernizacji instalacji domofonowych w 70 zarządzanych nieruchomościach, za łączną kwotę  240.906,00 zł brutto zapewniając tym samym ich mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa.

W 56 nieruchomościach dokonano  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej za łączną kwotę 397.333,00 zł brutto.

Dodatkowo w latach 2013-2014 Miasto Chorzów w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Obywatelskiego wykonało remonty i modernizacje chodników oraz ciągów pieszo- jezdnych na terenach ponad  30 wspólnot mieszkaniowych.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.