1. sesja Rady Miasta cz. 2. Relacja

Chorzowianin 2018-11-22 | Komentarzy: 0
Radni wznowili obrady po przerwie ogłoszonej we wtorek.
1. sesja Rady Miasta cz. 2. Relacja

Radni i władze miasta VIII kadencji RM | fot. Adrian Ślązok

09:09
Wznowiono obrady 1. sesji Rady Miasta, po przerwie ogłoszonej 20 listopada.

09:16
Zaprzysiężono radnych, którzy objęli mandaty po zastępcach prezydenta i pełnomocniku prezydenta, którzy złożyli mandaty.

Ślubowanie radnego składają: Aleksandra Zimnik, Marian Salwiczek, Szymon Piecha.

09:18
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa sprawozdanie z poprzedniej kadencji o stanie miasta.

Prezydent zaznacza, że Chorzów pozyskał w ostatnich latach ponad 50 mln zł ze środków zewnętrznych na inwestycje. Do kluczowych zadań zaliczył modernizację rynku i ZSS nr 1. Dodaje, że wkrótce rozpocznie się budowa Muzeum Hutnictwa i prace drogowe m.in. przy ul. 3 Maja. - Pod względem gospodarczym Chorzów rozwija się w sposób zrównoważony – podkreśla. - Zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych w tym roku do ponad 1200. (…). Liczba bezrobotnych porównaniu z latami ubiegłymi spadła o ponad 2000 osób, czyli o 30 proc. (obecnie wynosi ono 4,5 proc. przyp. red.). Prezydent zaznacza, że w dziedzinie zdrowia sukcesem jest połączenie szpitali. Dodaje, że przy ul. Strzelców Bytomskich oddano do dyspozycji pacjentów nowy pawilon. - Gruntowną modernizację przeszedł oddział niemowlęcy – mówi. Prezydent nie ukrywa, że w ochronie środowiska największym wyzwaniem jest walka ze smogiem. Zaznacza, że miasto dofinansowuje wymianę starych pieców i kotłów. - Miasto prowadzi też liczne akcje informacyjne i edukacyjne skierowane zwłaszcza do najmłodszych mieszkańców.

09:31
Podjęto uchwałę w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Chorzów.

Będzie 3 wiceprzewodniczących.

09:34
Trwa wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Zgłoszono kandydatury: Haliny Hiltawskiej, Barbary Tabin, Mariana Salwiczka i Jacka Nowaka.

Zarządzono 15 minut przerwy. 

09:52
Koniec przerwy.

10:01
Radni oddali głosy. Komisja skrutacyjna po ich przeliczeniu ustali wynik. Ogłoszono 15 minut przerwy.

10:21
Koniec przerwy.

10:23
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Chorzów zostali: Halina Hiltawska (16 głosów), Barbara Tabin (22 głosy) i Marian Salwiczek (13 głosów).

Na Jacka Nowaka oddano 9 głosów.

10:24
Podjęto uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Chorzów.

10:28
Podjęto uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Chorzów.

Radnym w zależności od pełnionej funkcji przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości: 1. Przewodniczący Rady Miasta - 100% maksymalnej wysokości diety; 2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Członek Zarządu Związku Komunalnego - 90% maksymalnej wysokości diety; 3. Przewodniczący stałej Komisji Rady Miasta, Członek Zgromadzenia Związku Komunalnego - 85% maksymalnej wysokości diety; 4. Radny niepełniący funkcji, o których mowa w ust.1, 2 i 3 - 70% maksymalnej wysokości diety. 

Jeżeli w Związku Komunalnym przysługuje radnemu odrębne wynagrodzenie, to nie mają zastosowania zasady określone w ust.2 i 3.

Diety ulegają obniżeniu o 3% należnej diety za każdą nieobecność na sesji Rady Miasta i Komisji Rady Miasta, której Radny jest członkiem.

10:33
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Chorzów.

Podczas tej kadencji powołano 9 komisji: rewizyjną; skarg, wniosków i petycji; zdrowia; budżetu i gospodarki; rodziny i pomocy społecznej; praworządności i bezpieczeństwa; edukacji; infrastruktury i funduszy unijnych; kultury i sportu.

Radni będą wybierać przewodniczących komisji. Kluby Koalicji Obywatelskiej i PiS zgłosiły swoich kandydatów. Trwa przerwa przed głosowaniem. 

11:05
Podjęto uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Chorzów.

Przewodniczącymi następujących komisji zostali: Szymon Piecha – rewizyjna; Bartłomiej Czaja - skarg, wniosków i petycji; Halina Hiltawska – zdrowia; Tomasz Krawczyk - budżet i gospodarka; Aleksandra Zimnik - rodziny i pomocy społecznej; Jan Skórka - praworządności i bezpieczeństwa, Bożena Kaprińska - edukacja; Marek Otte - infrastruktura i fundusze unijne; Krzysztof Łazikiewicz - kultura i sport.

Kandydaci zgłoszeni przez PiS, którzy przegrali w głosowaniu. Bernadeta Biskup – rewizyjna; Jacek Nowak – komisja rodziny i pomocy społecznej; Grzegorz Krzak - budżet i gospodarka; Agnieszka Stępień – skarg, wniosków i petycji; Sebastian Matyjaszczyk – edukacja; Tomasz Piecuch - kultura i sport; Wojciech Ahnert - infrastruktura i fundusze unijne.

11:13 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.