5. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2019-02-28 | Komentarzy: 0
Radni zajmą się m.in. projektami uchwały związanymi z placówkami oświatowymi.
5. sesja Rady Miasta. Relacja

09:02
Rozpoczęła się 4. sesja Rady Miasta.

09:05 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad. Wprowadzono projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Chorzowa”.

09:05
Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:10
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody ma zmianę nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie.

09:12
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody ma zmianę nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie.

09:13
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody ma zmianę nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie.

09:15
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody ma zmianę nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie.

09:17
Podjęto uchwałę w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie oraz zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2, szkoły wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

09:18
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

09:20
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Chorzów, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.

09:21
Podjęto uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niesamorządowych publicznych szkół oraz niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Jacek Nowak (PiS) pyta czy komisja edukacji miała czas na przeanalizowanie projektu uchwały.

Bożen Karpińska (KO), przewodnicząca komisji edukacji, mówi, że komisja zapoznała się z projektem uchwały i popiera ten projekt.

09:25
Podjęto uchwałę w sprawie odwołania ze składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

09:25
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

09:27
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LII/966/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

09:35
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LII/966/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

Jacek Nowak proponuje wprowadzenie jeszcze jednej poprawki do statutu. Według niego wypowiedzi radnych podczas dyskusji mogłyby trwać – pierwsze wystąpienie 7 minut, następne 5 minut.

Waldemar Kołodziej (KO), przewodniczący RM, uważa, że czas 5 i 3 minut, który teraz obowiązuje, jest wystarczający. - Jestem zwolennikiem pozostawienia tego zapisu bez zmian.

Wniosek Jacka Nowaka nie został przyjęty.

09:39 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Chorzowa”.

Medal zostanie przyznany Annie Knysok, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

09:39
Wolne wnioski, zapytania, informacje.

Jacek Nowak porusza aspekt techniczny dotyczący prowadzenia i przygotowania sesji. Mówi, że projekt uchwały dotyczący przyznania medalu za zasługi dostał wczoraj. - Takie projekty powinny trafiać do radnych z wyprzedzeniem. Nie jest to pierwszy przypadek. (…). W trybie bardzo pilnym należy wprowadzać uchwały, których nie dało się wcześniej przygotować.

Marian Salwiczek (KO) mówi o przepełnionych punktach pocztowych. - Słyszałem, że jest to wina zlikwidowania etatów gońców, dlatego ludzie stoją w kolejkach.

Waldemar Kołodziej porusza podobny temat. Mówi, że część mieszkańców Batorego prosiła go o przywrócenie punktu pocztowego w tej dzielnicy, w okolicy ul Brzozowej. Przewodniczący RM mówi, że będzie dążył do usprawnienia prac Rady. - Będziemy wspólnie ustalać strategię na przyszłość.

W. Kołodziej mówi również o interpelacjach, które wrócą do punktu obrad . - To nie zwalnia wasz do pisemnego zgłaszania interpelacji, najlepiej drogą elektroniczną.

Bernadeta Biskup (PiS) pyta o powód likwidacji etatów gońca w UM.

Szymon Piecha (KO) mówi, że dziś mija 64 dni od czasu, kiedy MZUiM, nie odpowiedział mu na interpelację.

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta, mówi, że likwidacja etatów gońców, wiązała się m.in. z nieskutecznym doręczeniem korespondencji. - Będziemy analizować sposób doręczenia. Nie wykluczone, że zastosujemy pewną hybrydę. Pracownicy Urzędu są gotowi, żeby takie czynności wykonywać po godzinach pracy. (…). Sekretarz przyznaje, że w niektórych przypadkach pomoc Poczty Polskiej będzie niezbędna. Dodaje, że kwestie techniczne i ekonomiczne zdecydowały o tym, że w tym roku wysyłka została zrealizowana przez Pocztę Polską.

09:52 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.