1. sesja Rady Miasta VIII kadencji. Relacja

Chorzowianin 2018-11-19 | Komentarzy: 0
Radni i prezydent złożyli ślubowanie. Poznaliśmy także przewodniczącego RM.
1. sesja Rady Miasta VIII kadencji. Relacja

11:12
Rozpoczęła się 1. sesja VIII kadencji Rady Miasta.

11:13 
Sesję otwiera i prowadzi, do czasu wyboru przewodniczącego, radny najstarszy wiekiem obecny na Sesji. Funkcja ta przypadła Halinie Hiltawskiej

Agnieszka Molenda, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Chorzowie, przedstawia wyniki wyborów.

11:19
Stwierdzono obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady.

11:19
Radni składają ślubowanie.

Halina Hiltawska odczytuje rotę ślubowania. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Radni mogą dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

11:25
Ślubowanie składa Andrzej Kotala, prezydent miasta.

- Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg – mówi prezydent Andrzej Kotala.

11:28
Trwa wybór przewodniczącego Rady Miasta.

W komisji skrutacyjnej zasiądą Bożena Karpińska, Marcin Weindich i Wojciech Ahnert.

Na funkcję przewodniczącego Rady Miasta zgłoszono Waldemara Kołodzieja i Jacka Nowaka.

Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania. 

Ogłoszono 15 minut przerwy. 

Koniec przerwy. Rozdano karty do głosowania. Komisja udaje się na liczenie głosów. Ogłoszono 15 minut przerwy. 

Koniec przerwy. 

Wybory na przewodniczącego Rady Miasta wygrał Waldemar Kołodziej. Głosowało 21 radnych. Waldemar Kołodziej otrzymał 14 głosów, Jacek Nowak 7. 

12:16
Przyjęto projekt uchwały potwierdzającej wybór przewodniczącego RM.

- Pozwólcie podziękować za oddanie na moją kandydaturę głosy. Gratuluję też głosów Jackowi Nowakowi – mówi Waldemar Kołodziej. Nowy przewodniczący dziękuje za wsparcie swojej rodzinie. - Rodzina to pierwsze wsparcie, przede wszystkim w tych trudnych sytuacjach.(...). Radnym zostałem w 1998 roku. (…). Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie trzy osoby, które namówiły mnie żebym uczestniczył w życiu społecznym miasta. Dziękuję im. (…). Dziękuję też swoim wyborcom, którzy od 98 roku wspierają mnie swoimi głosami. (…). Dzisiaj wysoka rada obdarzyła mnie zaufaniem. (…). Obiecuję, że sesje będę starał się prowadzić sprawnie, szybko, reprezentował Radę Miasta w sposób godny, jeżeli zdarzą się potknięcia to już z góry za nie przepraszam.

12:34
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekty uchwał w sprawie: ustalenia liczby komisji stałych RM; określenia liczby członków komisji rewizyjnej; określenia liczby członków komisji skarg, wniosków i petycji; wynagrodzenia prezydenta; wysokości diet radnych; odwołania i wyznaczenia przedstawiciela gminy w Samorządowym Chorzowsko-Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji; sprawozdania prezydenta miasta z poprzedniej kadencji o stanie miasta; liczby wiceprzewodniczących RM; wyboru wiceprzewodniczących; ustalenia składów osobowych stałych komisji RM; wyboru przewodniczących stałych komisji RM.

Tomasz Piecuch (PiS) proponuje zamknąć obrady lub przerwać je przed punktem odwołującym i wyznaczającym przedstawiciela do „wodociągów”.

Waldemar Kołodziej mówi, że dzisiejsza sesja zostanie przerwana po punkcie dotyczącym „wodociągów” i będzie ona kontynuowana w czwartek 22 listopada. - W czwartek, 22 listopada, zaprzysięgniemy radnym zastępców – mówi przewodniczący RM.

12:43 

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia liczby i rodzaju stałych komisji Rady Miasta Chorzów.

Będzie 9 stałych komisji RM.

12:34 

Podjęto uchwałę w sprawie określenia liczby członków składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chorzów .

Komisja będzie liczyła 5 osób.

12:49

Ogłoszono 10 minut przerwy.

Koniec przerwy. 

13:10

Podjęto uchwałę w sprawie określenia liczby członków składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chorzów.

Komisja będzie liczyła 5 osób. 

13:14 
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.

13:19
Uchwała w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Chorzów zostanie rozpatrzona na kolejnej sesji.

13:26 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr II/7/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Samorządowym Chorzowsko - Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Ze Związku odwołano Izabelę Nowak a powołano do niego Lecha Motykę.

13:30
Waldemar Kołodziej złożył wniosek formalny w sprawie przerwania sesji i dokończenia jej w czwartek, 22 listopada.

Wniosek przegłosowano. 

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.