2. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-11-29 | Komentarzy: 0
W Chorzowie będą obowiązywać lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na jego ternie.
2. sesja Rady Miasta. Relacja

09:06
Rozpoczęła się 2. sesja Rady Miasta.

09:10
Marek Dudek składa ślubowanie radnego.

09:11
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Jacek Nowak (PiS) składa w imieniu klubu wniosek o zdjęcie z punktu obrad projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na terenie miasta Chorzów. Mówi, że konieczne w tej sprawie są konsultacje z ekspertami.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, proponuje, aby projektu nie zdejmować. - Ta uchwała zaostrza pewne zapisy, o których mówi ustawa wprowadzona przez rząd. (…). Nie wiedząc jaka będzie przyszłość lepiej się tą uchwałą zabezpieczyć.

Wniosek Jacka Nowaka odrzucono.

Wprowadzono projekty uchwał w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Chorzów w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP; zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Chorzów powołanych uchwałą Nr I/10/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 listopada 2018 r.

09:18
Andrzej Kotala, prezydent miasta, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:26 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

09:27
Trwa dyskusja nad uchwałą o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

Wojciech Ahnert (PiS) pyta mi.ni. o to, dlaczego w 2020 roku przewidziano spadek wpływów do budżetu. - Z czego on wynika? (…). Jakie będzie zadłużenia miasta na 2021 rok?

Waldemar Kołodziej informuje, że Małgorzata Kern, skarbnik miasta, potrzebuje chwilę czasu, aby odpowiedzieć na te pytania. Przewodniczący RM ogłasza 10 minut przerwy.

09:43
Koniec przerwy.

Małgorzata Kern, skarbnik miasta, informuje, że dochody budżetu miasta w 2020 roku w odniesieniu do 2019 roku spadną o 23 mln zł. Skarbnik tłumaczy, że związane jest to z zakończeniem wielu projektów w tym m.in. budową Muzeum Hutnictwa, Punkt Selektywnej Zbiórki, zakończenia remontu SP nr 5. Dodaje, że W roku 2020 dochody ze sprzedaży majątku gminy będą na poziomie 55 mln zł. - W roku 2020 przewidujemy do sprzedaży działki przy ul. Łagiewnickiej - mówi. Skarbnik informuje również, że deficyt budżetowy w 2021 roku wyniesie 85 mln zł w 2021. - Wynika z tego, że w tym roku są największe wydatki związane z budowa stadionu Ruchu Chorzów.(...). Wydaje się, że deficyt ten jest w miarę bezpieczny. (…). Planowane zadłużenie miasta na koniec 2021 to kwota 400 mln zł. (…). Wynika to przede wszystkim z budowy stadionu.

09:49
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:51 
Wyznaczono dodatkowego przedstawiciela gminy Chorzów w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP; zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Chorzów powołanych uchwałą Nr I/10/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 listopada 2018 r.

Przedstawicielem został Zdzisław Moskal. 

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

W związku z przejęciem wszystkich zadań Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z dniem 1 stycznia 2019 r. począwszy od 1stycznia 2019 r. KZK GOP nie będzie już wykonywał żadnych zadań publicznych więc trzeba go zlikwidować.

09:56
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVII/864/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr LII/950/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

09:57
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na terenie miasta Chorzów.

Jacek Nowak prosi, aby Mariusz Cup, dyrektor wydziału architektury, budownictwa i gospodarki przestrzennej UM Chorzów, omówił punkt po punkcie projekt uchwały. - Czy są one najbardziej restrykcyjne, czy mało restrykcyjne? (…). Czy my nie blokujemy w ten sposób innych terenów, które w planie zagospodarowania przestrzennego mamy wpisane pod budownictwo mieszkaniowe?

Mariusz Cup mówi, że miejscowe plany zagospodarowania sporządzają urbaniści. - Każdy projekt jest przedstawiany komisji urbanistycznej. (…). Dyrektor zaznacza, że nowa ustawa pozwala na spore zmiany. - W przypadku podjęcia tej uchwały inwestor maksymalnie może postawić blok siedmiopiętrowy. - Ta uchwała jest przygotowana m.in. dla takich inwestorów, którzy nie patrząc na kształtowanie przestrzeni, potrzeby społeczne, patrzą tylko na swoje potrzeby finansowe. (…). Budynki 14-kondygnacyjne to osiedle „Tysiąclecia”, „Irys”. Nie w każdy miejscu w Chorzowie takie osiedle możemy postawić. Dyrektor mówi tez o miejscach parkingowych. - Mamy w standardzie półtora miejsca parkingowego na jedno mieszaninie i dwa miejsca na budynek jednorodzinny. (…). Sytuacja jeśli chodzi o motoryzację się zmienia (…). Dla małych mieszkań pozostawiamy 1 miejsce parkingowe, dla dużych mieszkań 2 miejsca, dla apartamentów powyżej 90 metrów i domków – 3 miejsca parkingowe. T realna ilość miejsc. Dyrektor omawia projekt uchwały. Dodaje, że uchwała nie ograniczy parametrów określonych w miejscowym planie zagospodarowania. 

Tomasz Piecuch (PiS) pyta, czy wprowadzenie tych punktów pozwala na wycięcie terenów zielonych i czy inwestor może wkraczać na tereny zielone. - Czy potrzeby jest zapis o pomniejszonej kondygnacji o dwa piętra? Rady pyta też o ilość miejsc parkingowych. (…). Proponuję, aby nie przegłosowywać tego punktu i wrócić do tej uchwały na następnej sesji.

Mariusz Cup mówi, że nie ma zakazu wycinania drzewa na swojej nieruchomości. Zaznacza, że ta uchwała dotyczy wyłącznie inwestycji realizowanych o spec ustawę, inwestycji, które mogą się odbyć.

10:23
Podjęto uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na terenie miasta Chorzów.

10:26 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Chorzów powołanych uchwałą Nr I/10/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 listopada 2018 r.

Marek Dudek został powołany do komisji zdrowia oraz komisji bezpieczeństwa

10:26
Wolne wnioski, zapytana, informacje.

Agnieszka Stępień (PiS) składa przewodniczącemu RM kopię pisma w sprawie incydentu dotyczącej jej osoby w kancelarii Rady Miasta. - Próbowano wręczyć mi do podpisu i odbioru przesyłkę, która wyglądała jak przesyłka polecona. Radna pokazuje kartkę. - W piśmie proszę o wyjaśnienie w jakim trybie ta przesyłka do mnie trafiła.

Waldemar Kołodziej informuje, że ten punkt jest wprowadzono po raz ostatni. - Ustawa to zmieniła. Przewodniczący dodaje, że wszelkie pytania będzie można składać tylko pisemnie.

Barbara Tabin (KO) pyta o to, co dzieje się w sprawie kopalni „Barbara”. Waldemar Kołodziej doprecyzowuje wypowiedź. - Zapytania powinny być w formie pisemnie. Ten punkt nie wypada z punktu obrad.

Bernadeta Biskup (PiS) pyta, gdzie możemy na stronie UM oglądać sesję na żywo.

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta, mówi, że zgodnie z nowymi przepisami sesja jest transmitowana i nagrywana. - Prześlę państwu linki do tego, aby każdy wiedział, gdzie szukać tej transmisji.

Tomasz Piecuch pyta, czy w związku z przetargiem na sprzedaż trzech działek na terenie po byłym MTK nie doszło do naruszenia przepisów. - Czy przetarg nie powinien być unieważniony?

10:36 
Koniec sesji.

Zobacz zapis video

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.