Inwestycje w wodociągach

Chorzowianin 2014-08-29 | Komentarzy: 0
Inwestycje w wodociągach Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego są ściśle powiązane z rozwojem miejscowości, której dotyczą. Ciągła poprawa stanu technicznego infrastruktury, zastosowanie do jej budowy wysokiej jakości materiałów to gwarancja wielu lat bezawaryjnej eksploatacji.
Inwestycje w wodociągach

ChŚPWiK sukcesywnie realizuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wod.-kan | fot. ChŚPWiK

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców sukcesywnie realizuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wod.-kan., obejmujący wymianę a także budowę nowych urządzeń związanych z uzbrojeniem terenów, na których dynamicznie rozwija się zabudowa mieszkaniowa.

Największym zadaniem realizowanym przez ChŚPWiK Sp. z o.o. jest dobiegająca końca przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w jednej z głównych arterii komunikacyjnych Chorzowa – ul. Armii Krajowej. Zniszczona nawierzchnia, stare torowisko tramwajowe były najbardziej widocznymi oznakami degradacji tej ulicy.

Kiedy pojawiła się perspektywa modernizacji przez Tramwaje Śląskie S.A. torowiska tramwajowego a chorzowski MZUiM zaplanował wymianę nawierzchni, natychmiast podjęto decyzję o jednoczesnej przebudowie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Mimo, że najbardziej widoczne roboty w ul. Armii Krajowej dotyczyły torowiska i nawierzchni, należy podkreślić, że w ramach robót kanalizacyjnych wykonywanych na rzecz ChŚPWiK Sp. z o.o. przebudowano ponad 1500 m kolektorów o średnicach od Ø315 do Ø630. Wartość wykonanych robót związanych z przebudową kanalizacji wyniosła ok. 3 mln złotych.

Trwająca ponad rok inwestycja obecnie dobiega końca, a co za tym idzie na ul. Armii Krajowej przywrócony zostanie ruch kołowy w obydwu kierunkach, natomiast jej mieszkańcy korzystać będą z nowego systemu kanalizacji, zapewniającego ciągły i bezawaryjny odbiór ścieków z ich domostw.

Na tym jednak wielkie i zakrojone na szeroką skalę inwestycje się nie kończą. ChŚPWiK Sp. z o.o. podpisało porozumienie z Tramwajami Śląskimi S.A. oraz MZUiM w Chorzowie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wolności od granicy ze Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego.

W ramach tej inwestycji oprócz prac związanych z modernizacją torowiska tramwajowego, wymiany nawierzchni jezdni, prowadzone będą roboty na sieci wod.-kan. ChŚPWiK Sp. z o.o. zaplanowało m.in. wymianę ok. 1300 m sieci kanalizacyjnej o średnicach od Ø200 do Ø600 oraz wymianę wodociągu o długości ok. 1500 m o średnicach od Ø110 do Ø225.

Istniejące obecnie w ul. Wolności w Chorzowie sieci: kanalizacyjna i wodociągowa pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i na niektórych odcinkach charakteryzują się zwiększoną awaryjnością. W celu realizacji inwestycji ChŚPWiK Sp. z o.o., Tramwaje Śląskie S.A. oraz MZUiM w Chorzowie ogłosiły wspólny przetarg, który ma na celu wyłonienie jednego wykonawcy, który kompleksowo wykona roboty na rzecz wszystkich inwestorów. Termin wykonania wszystkich robót wchodzących w skład ogłoszonego przetargu wynosi 14 miesięcy, natomiast roboty w zakresie sieci wod-kan. powinny być wykonane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Poza dwoma wymienionymi inwestycjami strategicznymi ze względu na ich lokalizację oraz zakres, Przedsiębiorstwo zaplanowało na bieżący rok przystąpienie do wielu zadań inwestycyjnych, wśród których wymienić należy w szczególności budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Narutowicza, Adamieckiego, Azotowej oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Nowej w Chorzowie.

Realizacja robót w ramach pierwszego ze wskazanych zadań rozpoczęła się pod koniec lipca. W trakcie prowadzonych robót wybudowanych zostanie ok. 1700 m sieci wodociągowej z rur PE o średnicach od Ø110 do Ø225. Wartość robót wynosi ponad 920 tys. zł.

– Niedawno ogłosiliśmy przetarg na drugie ze wspomnianych powyżej zadań – informuje Prezes chorzowskich wodociągów – Bartłomiej Jarocha - W ramach tych robót planujemy wybudować ponad 1100 m sieci wodociągowej o przekroju przewodów od Ø90 do Ø315. Ogłoszenie o przetargu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można znaleźć na stronie www. chspwik.pl, w zakładce „przetargi”. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w postępowaniu – dodaje Prezes Jarocha.

Pytany o kolejne plany inwestycyjne Przedsiębiorstwa, Prezes odpowiada. - W najbliższych planach znajduje się dalsze uzbrajanie terenów położonych w rejonie ulic: Wschodniej, Siemianowickiej i Świerkowej. Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na tym terenie wymaga abyśmy byli w stanie zapewnić jego mieszkańcom nieprzerwane dostawy wody oraz umożliwili odbiór ścieków z ich posesji.

Poza zleceniem wykonania robót budowlanych w ramach IV etapu budowy sieci wod.-kan. w rejonie ul. Świerkowej, opracowywane są dokumentacje projektowe związane z uzbrojeniem kolejnych ulic – odgałęzień ulic Siemianowickiej-Wschodniej- -Świerkowej. Aby umożliwić grawitacyjne odprowadzenie ścieków z tego rejonu konieczna jest przebudowa oraz rozbudowa istniejącej kanalizacji biegnącej przez teren Parku Śląskiego, mogąca stanowić jedyny odbiornik ścieków z rejonu położonego powyżej ulicy Siemianowickiej. Istotnym problemem tego rejonu jest konieczność zagospodarowania wód opadowych o tak dużej powierzchni zlewni. Projektowana kanalizacja umożliwi odbiór całości ścieków wytwarzanych przez obecnych i przyszłych mieszkańców okolic ul. Siemianowickiej, Świerkowej i Wschodniej.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.